Principer och immateriellt skydd

Rikard Bergsten på Trygghetsvakten skrev ett närmast bejublat inlägg i förra veckan om en uppfinnares syn på upphovsrätt.

Nu kommer fortsättningen där han efter att ha läst kommentarerna efterlyser de som försvarar upphovsrätten. Han vill ha en principdiskussion inte juridiskt hårklyveri:

> I andra forum har försvarare av rådande system kommenterat min artikel, dock alltid utan att beröra kärnpunkten om vad som är ett rimligt skydd. Juridiska spetsfundigheter kring Bernkonventionen och internationella upphovsrättskyddssystem intresserar mig inte. Jag förde och vill föra en principdiskussion om vad som är syftet med upphovsrätt, patent och andra immateriella skydd.

Våga diskutera principer för immateriellt skydd” är klart läsvärd, fortfarande med lika mycket integritet, lika modigt och lika resonerande — läs den!