5, 14 eller 31 procent

###Lögn, förbannad lögn eller statistik?

Det har figurerat lite olika siffror kring sambandet mellan våra röster och Sverigedemokraternas de senaste dygnen. Procenträkning är svårt och många människor har ingen intuitiv förståelse för vad olika procentsatser betyder beroende på vad man använder som bas för jämförelsen. (Att 3% av alla röster och 3% av ett enskilt partis röster är två tal som svårligen låter sig jämföras till exempel.) Detta används av statistiker och propagandister. Åter andra som saknar illvilja slarvar för att de själva inte riktigt förstår eller har för bråttom.

Det är mycket statistik som far runt nu och jag tycker det är viktigt att vi försöker hålla lite ordning på matematiken. Samtalet om politik får inte kidnappas av siffervrängande. Ett exempel ur mängden som fick mig att reagera är funderingarna på hur stor andel av våra röster som kommer från Sverigedemokraterna.

5%
: Enligt en tabell från VALU som jag hittade hos Henrik Oscarsson

14%

: I SVT:s valvaka nämndes en annan procentsats. VALU sägs där indikera att 14% av Piratrösterna kommer från Sverigedemokraterna.

31%

: I Expressens chatt med Christian Engström igår nämndes ett tredje värde:

>Prince: Vad säger du till de 31% av era väljare som har sympatier med Sverigedemokraterna – är de välkomna hos Piratpartiet?
>Christian Engström: Piratpartiet och Sverigedemokraterna är varandras motsatser i det allra mesta. Deras vision är ett samhälle som är ganska likriktat och bygger mycket på kontroll. Vår vision är mångfald, öppenhet och kreativt kaos. Det enda vi har gemensamt är att vi båda är utmanarpartier som (ännu) inte är en del av systemet. Jag är övertygad om att de väljare som valde mellan SD och oss gjorde det just för att de ville sända en signal om att de är missnöjda med vad regeringen håller på med, och ville stödja en utmanare. Jag är väldigt glad över att många av dem valde oss istället för SD.

Christians svar i chatten är utmärkt. Strunta i statistiken och koncentrera samtalet kring sakfrågorna.

Våldtäkt på den vetenskapliga metoden?

Jag har upptäckt en sak i mitt liv, när det står om mig eller någon närstående i tidningen är det aldrig helt sant! Jag läser därför tidningar med stor skepsis. Det förenklas, missförstås och ideologiseras; medvetet eller omedvetet. Det senaste exemplet på detta är de senaste dagarnas rapportering om en EU-finansierad rapport om våldtäkter i Europa, som sägs visa att vi i Sverige är sämst i klassen.

Eller med Johannes Forsbergs ord ”vi blundar för våldtäkterna”. Han drar i och för sig inte längre växlar på detta än att vi borde prata om det:

>Ett vittne i Stureplansrättegången sa att en tjej ska kunna gå naken genom gatan utan att våldtas. Givetvis ska hon kunna det. Men kan hon? Det är en viktig fråga.
>
>Att konstatera att en naken och redlös tjej i vissa lägen inte klarar sig undan övergrepp är inget rättfärdigande av övergreppet. Det sanktionerar inte våldtäktskulturen, det bara erkänner att den finns och att den inte försvinner bara vi blundar.
>
>Det är sorgligt att flickor måste förhålla sig till våldtäkter. Men världen är tyvärr ond på många sätt. Inget blir bättre av att man inte låtsas om det.
>
>Framförallt är det förstås vi män som måste förhålla oss till våldtäkter. Jag tror att fler svenska killar än jag har haft en idealisk bild av det fria, svenska utelivet.
>
>Vi borde prata om det.

Alla har vi en ideologi. Vi reagerar på spekulationer med att tro på dem eller eller inte tro på dem med utgångspunkt från våra värderingar och övertygelser. Det är alltså inte konstigt att olika debattörers tolkningar och reaktioner på EU-rapporten spretar åt alla håll.

Svensson konstaterar att Sverige inte alls har flest våldtäkter och fortsätter i en senare postning att visa stöd för detta i inhemska rapporter.

>Journalisterna och ledarskribenter som Johannes Forsberg i Expressen borde skämas för sitt orkitiska accepterande av en värdelös så kallad “forskarrapport”. Sverige har inte många våldtäktsbrott, undersökningar visar att Sverige ligger på medelnivå. Förmodligen ligger vi i verkligheten längre ner, för även i offerundersökningar kan man utgå från att en större andel av de som blivit våldtagna uppger detta i Sverige än i andra länder (se återigen BRÅ:s kommentar). Och vårt frigjorda sätt i förhållande till sex har förmodligen inga negativa konsekvenser vad det gäller våldtäkter. Det är bara moraltanter, kristna sexofober och en del journalister som tror det. Naturens ordning? Vilken idioti! För han är väl inte ironisk antar jag? För antagandet att Sverige skulle ligga högt i våldtäktsstatistiken är faktiskt bara skitsnack.

Widar Nord förkastar rapporten som bluff! Veronica Svärd ser den som en bekräftelse på det hon alltid vetat – en del män är svin! Kloka Johanna Sjödin har en mer skeptisk syn på rapporten trots sitt glödande engagemang för ämnet. Kent Persson använder den som slagträ i den partipolitiska debatten – våldtäkt är viktigare en kvinnlig mönstring.

Tankar från vänster kan man läsa en mer kritisk analys av hur rapporten egentligen kan tolkas.

>Både DN och SvD rapporterar idag om en studie som sägs visa att antalet våldtäkter (per 1000 invånare) är högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Åtminstone är det intrycket man får av rubrikerna. I själva verkat handlar det emellertid om antalet anmälda våldtäkter.
>
>Det innebär att man inte kan säga att antalet faktiska våldtäkter är högre, eftersom antalet anmälningar inte behöver spegla hur det verkligen ligger till. Sådant man måste tänka på är att det är vanligare att våldtäkter anmäls i Sverige än i andra länder. Både för att kvinnan har en starkare, mer jämställd position i Sverige och för att fler typer av handlingar definieras som våldtäkt här än på annat håll.

Stefan Stenudd påminner om myten om de svenska självmorden:

>Jag påminns om svensk självmordsstatistik, som var i hetluften i en amerikansk presidentkampanj på 1950-talet, där den republikanske kandidaten varnade för svensk välfärd för att den tydligen ledde till en massa självmord.
>
>Men på den tiden var Sverige ett av de få länder som hade en korrekt statistik på självmord. I andra länder mörkades det eller behandlades inte alls statistiskt. Numera står det klart att Sverige inte alls ligger i topp på självmordsstatistiken.
>
>Det blir nog samma sak med våldtäkterna.

###Sluta våldta den vetenskapliga metoden!

Jag vägrar ha en åsikt i frågan. Jag har förgävs försökt hitta rapporten idag. Ingen av tidningarna som skriver om den behagar länka till den eller på annat sätt ge oss tillgång till originalkällan.

Så, elva forskare har gjort en rapport om vilken vi inte vet tillräckligt för att tolka vederhäftigheten. Journalister skriver om den, antingen naivt utbasunerande resultaten som om de vore den sannaste sanning eller möjligen med ängsliganågot ideologiska glasögon. Vi människor och läsare tror på en tolkning som stöds av våra fördomar.

Vet vi nu mer? Är vi klokare?