Konstfack självsanerar?

Jag skrev om Konstfacks ansvar och var gränsen för konst går för ett par veckor sen. Två konstfackstudenter diskuterades livligt. Kulturministern recenserade konst och vågorna gick höga. För er som inte minns handlade det dels om en konstnär som fejkade ett sammanbrott och blev intagen på psyk, dels om ett filmatiserat bombande av en tunnelbanevagn. Nu har Konstfacks egen utredning blivit klar.

>Utredningen konstaterar att om en students verksamhet ”utgör en godkänd eller påbjuden del av ett utbildningsmoment” kan ett ansvar för Konstfack finnas. Men aktiviteter som studenter genomför utan en lärares eller handledares kännedom kan Konstfack inte ansvara för. Lite förenklat: Vårt juridiska ansvar för studenternas aktiviteter begränsar sig till det vi känner till och lagligen kan påverka.

Detta skriver rektor Ivar Björkman på DN Debatt. Det låter ju synnerligen rimligt. Rektor går sen vidare och konstaterar att i fallet med det fejkade sammanbrottet har Konstfack kanske ett ansvar eftersom det skedde under aktiv handledning och Konstfacks instruktioner till handledarna skulle kunna vara tydligare. Samtidigt verkar inte rektor Björkman övertygad om att något fel begåtts. Han ber i varje fall inte om ursäkt. När det gäller graffitifilmen Territorial Pissing så menar däremot rektorn att Konstfack saknar ansvar eftersom den gjorde helt på studentens eget bevåg. Däremot var det fel att låta den ingå i en examen, i skolans utställningar etc. Men nya regler som skolan antagit inför detta läsår gör att om filmen spelats in i år skulle den inte ha godkänts.

Låter bra så långt, men det är nu det blir underligt, för trots att Konstfack alltså skött sig så behövs det nya regler. Igen, trots att nya etiska riktlinjer antogs till detta läsår. Så rektor har beslutat att:

>•  Vi ska ta fram nya tydliga etiska riktlinjer som gäller för samtliga institutioner och skolan som helhet.
>•  Vi ska etablera ett etiskt råd för hela skolan bestående av professorer, lärare, studenter och externa experter för att ta fram de nya etiska riktlinjerna.
>•  Vi ska vidareutbilda våra lärare i hur man hanterar studentprojekt som är etiskt och juridiskt komplicerade så att de får en ökad kompetens att arbeta med denna typ av projekt.

Konstfack skärper alltså reglerna. I förmiddags sammankallades alla lärare och studenter till ett informationsmöte om de nya reglerna.

Nåväl, även om jag tycker det är onödigt defensivt och undfallande så kan jag väl förstå att Konstfack behöver se ut som om de gör något efter den folkstorm som rörts upp och många tycker ju dessutom inte att detta är nog:

Fortsätt läsa ”Konstfack självsanerar?”

Territorial Pissing

För någon vecka sen skrev jag ett inlägg om NUG:s konstverk Territorial Pissing. Då hade jag inte haft möjlighet att se den omtalade videon. Detta hindrade mig inte från att ta ställning i frågan om konstverket var konst eller inte.

Nu har jag sett den och måste säga att jag inte bara anser att det är konst utan för mig som är oerhört fascinerad av modern videokonst är det bra, tänkvärd konst som jag gärna velat se på riktigt på en utställning på en större duk.

Jag hoppas (och antar) att NUG inte är den som bråkar om upphovsrättsliga frågor. Annars får vi en egen upphovsrättslig strid här på bloggen antar jag.

Här kan ni se en frimärksstor version av territorial pissing. Det ger i alla fall en idé om vad det handlar om.

Illegalt javisst – konst är det likförbannat

Jag förstår inte diskussionen om graffiti är konst eller inte. Vår kulturminister tycker inte det. Och det har jag svårt att acceptera.

Att konstfack är i blåsväder för andra gången på kort tid kan jag förstå, men jag förstår inte de som anser att de kan definiera vad som är konst.

>-Jag blev otroligt upprörd. Av att graffiti flyttas in på galleri så här… Jag ser graffiti som skadegörelse. Jag tycker förvisso att konsten ska vara fri, utmana och ställa frågor, men den här filmen gjorde mig oerhört arg, säger Lena Adelsohn Liljeroth till DN.se

>Kulturministern har svårt att se att det inte skulle handla om skadegörelse.
>
>-Nej, jag kunde inte tolka det så, och det var inte så man beskrev det för mig heller. Jag tycker inte att skadegörelse är konst. Och jag antar att Konstfack inte har för avsikt att betala den här vagnen, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Poängen med att konsten är fri är just att det inte ska spela någon roll hur arg kulturministern är. Konstnärens rätt att kalla det konst ska inte vara beroende av vare sig politiska beslut, lag, myndigheters ingripande eller ens folkmajoritetens gillande.

Den här diskussionen borde istället handla om två andra frågor som Lena Adelsohn Liljeroth reser: brottslingar som gömmer sig bakom konstbegreppet samt vem som ska betala.

Christermagister är på rätt spår innan han spårar ur.

>Vad är konst? Inte lätt att svara på, men spelar det egentligen någon roll? Om alla är överens om att man inte får bryta mot lagen eller skada tredje man, fysiskt eller psykiskt, i utförandet så är ju själva definitionen ganska ointressant.
>
>Jag tycker att graffiti är konst, men det är inte konst att sabotera en tågvagn. Det finns så många grå och tråkiga ytor som skulle kunna målas med tillstånd.

Wtfdc ger utryck för en liknande uppfattning. Jag håller inte med. Om graffiti är konst då är det visst konst att sabotera en tågvagn. Däremot betyder inte det att det slutar vara brottsligt eller att man inte är ersättningsskyldig.

Fortsätt läsa ”Illegalt javisst – konst är det likförbannat”