Pirater – tjuvar och banditer?

Bildserien nedan (klicka på rubrikbilden för att komma vidare) är från en föreläsning jag höll i morse på min Rotaryklubb under rubriken Pirater – tjuvar och banditer?

Intresset var stort, lika stort som kunskapsklyftan mellan datagenerationerna är djup. Det fanns en enorm vilja att fundera över hur detta påverkar samhällsutvecklingen och vad vi behöver göra politiskt. Medelåldern var 55-60 år.

Många närvarande är medlemmar i något av riksdagspartierna. Flera aktiva kommunalpolitiker. En är före detta riksdagskvinna. Vad gör partierna?

###Kort sammanfattning av vad jag sa

fildelningens historia
: En snabb expose över ”fildelandets” historia, dvs vår historia av att vilja dela med oss av kultur – från lägerelden till nutid. Med utvikningar för kontroverser längs vägen kring tryckta alster, bibliotek, radio, kassettband…

fildelningens teknik
: Kort sammanfattning av skillnaden mellan analog och digital kopiering.
Kommentar kring förändringen av distributionsmöjligheter.
Förklaring av skillnaden mellan BitTorrent och äldre fildelningsteknologi.

fildelningens moral
: 2 000 000 svenskar gör det som man får ett år i fängelse och 30 miljoner i skadeståndskrav för att vara behjälplig med.
Ingenting försvinner alltså är det inte stöld!

fildelningens juridik
: 2 000 000 svenskar gör det och vi valde ut fyra för att statuera exempel.
Förklara att det är ingen eller alla som laddar upp, eftersom filerna delas.
Kort sammanfattning kring rättsläget och vari processen vi nu är.

fildelningens ideologi
: TPB är en svärm. Vilka är då ansvariga?
Vad svärmtänkande är. Exempel på framgångsrika svärmar som publiken känner igen.

fildelningens politik
: Eftersom Rotary inte tillåter partipolitiska appeller nöjde jag mig med att konstatera att politiken måste börja fundera kring frågor som: integritet, kunskap, innovation och utveckling i ljuset av den nya teknologin och det nya sättet att samverka.

Cutmi, pastemi, kopimi! Vill ni använda bilderna finns de alltså på slideshare som Keynotefil. En PPT-version går att få vid förfrågan. Gör vad ni vill med dem!