Stackars John Rawls – R I P

Wikipedia om John Rawls
>John Bordley Rawls (February 21, 1921 – November 24, 2002) was an American philosopher and a leading figure in moral and political philosophy. He held the James Bryant Conant University Professorship at Harvard. His magnum opus A Theory of Justice (1971) is now regarded as ”one of the primary texts in political philosophy.” His work in political philosophy, dubbed Rawlsianism, takes as its starting point the argument that ”most reasonable principles of justice are those everyone would accept and agree to from a fair position.” Rawls employs a number of thought experiments—including the famous veil of ignorance—to determine what constitutes a fair agreement in which ”everyone is impartially situated as equals,” in order to determine principles of social justice.

Någon (vem går idéerna isär om) lär ha sagt: Det finns inget så praktiskt som en god teori. John Rawls teorier om rättvisa i A Theory of Justice är så praktiska att de en dag som denna får vara slagträ från såväl vänster som höger. Båda de nedan citerade inläggen är reaktioner på Lena Anderssons DN-kolumn igår.

Anders Widén stödjer sitt resonemang på Rawls när han håller med Lena Andersson i hennes kritik av regeringen:

>Ett visst mått av egoism måste människan medges i varje system för att det ska fungera psykologiskt. Statsvetaren och rättviseteoretikern John Rawls idé om ”the veil of ignorance”, ovetandets täckelse, klargör hur egenintresset motiverar solidariteten i välfärdstanken. Rawls menar att ett samhälles regler och villkor bör bestämmas utifrån den hypotetiska tanken att vi var helt utan vetskap om vårt öde och vår plats i hierarkin. Då skulle vi inte våga annat än skapa ett system där den mest sårbara och minst privilegierade garanterades ett drägligt liv.
>
>De flesta har en intuitiv känsla för det riktiga och anständiga i denna moraluppfattning. Det är nog av det skälet som moderaterna bara får göra korta inhopp i regeringsställning. De ges en chans då och då, men vid minsta tendens till oförstående inför lidande och utslagning bekräftas misstankarna om dem och då röstas de bort.

Sänd mina rötter regn används Rawls för att kritisera Anderssons artikel:

>Okej att minskat utanförskap och sänkta skatter inte är samma sak – har någon ens påstått det? – men om de båda delarna hänger ihop då? En inte helt oäven tanke är att sådant som Andersson medger är lite provocerande hänger ihop med att skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta har varit (och kanske fortfarande är) för liten. Det handlar inte nödvändigtvis om att de som är i behov av socialförsäkringar ska få det sämre i absoluta tal, mer att skillnaden ska vara större så att det blir en försämring i relativa tal. Vi kan till och med göra en lat liten hänvisning till Rawls. Och vem vet, på lite längre sikt är det väl inte helt omöjligt att det också påverkar de som har det dåligt ställt på ett positivt sätt. Personligen har jag inget emot dynamiska effekter, och det finns för min del inte så fasligt mycket som säger att socialförsäkringssystemet är det mest effektiva användningsområdet för dessa pengar.

Stackars John Rawls. (Livbåtens syn på Rawls idéer om rättvisa hittar du här.)

Nej Emmali, den som gör bort sig är valförrättaren

Emmali Jansson är miljöpartistisk kandidat till EU-parlamentet. Hon tycker Daniels tilltag att dokumentera en valförrättares dumheter med valsedlar är pinsamt:

> Jag vet inte vad som är Piratpartistens syfte med tilltaget. Statuera exempel? Visa handlingskraft? Bygga upp en offerroll? Vad vet jag. Men, att smygfilma en tjänsteman, speciellt som valförrättare är ett mycket tillfälligt uppdrag och sprida till en allmänhet med mob-mentalitet (om man läser kommentarerna på youtube) tycker inte jag är att värna om integriteten.

Exakt vad tror du Emmali skulle hänt med fallet om det inte dokumenterats?

Jag kan ge dig ett hett tips: Absolut ingenting!
Det som inte dokumenteras finns helt enkelt inte.

Så det Daniel gjorde, även om det kanske pekar ut en enskild person, var helt nödvändigt. Det gäller alla partiers rätt inte bara piratpartiet.

Emmali fortsätter:

> Självklart ska vallagen upprätthållas, men ett bättre och trevligare sätt hade varit att hoppa på ansvarig chef, eller ta en trevlig och öppen kontakt med valförrättaren. Eller göra som F! som tagit kontakt med valförrättare samt tagit upp frågan i media utan att hänga ut enskilda personer. Jag hoppas på att resterande Piratpartiet snart tar avstånd från filmandet.

Är du verkligen så naiv att du tror att det skulle fått någon som helst effekt? Kan man inte konkretisera sin anklagelse, och dessutom inte har politiskt kapital att spendera som Schyman, så är det lika effektivt som att skrika i en garderob.

Kan man å andra sidan konkretisera anklagelsen, så kan man även göra sin röst hörd — då är det något folk plötsligen måste relatera till. Det är inte annorlunda än Janne Josefssons kupp valet 2002.

Det är olyckligt att det måste behövas, men jag får säga att hoppas du på att jag skall ta avstånd från Daniels handlande, så hoppas du förgäves. Tvärtom, jag uppmanar alla som misstänker valfusk att dokumentera så väl de kan, det behöver inte läggas ut på Youtube, men utan dokumentation händer inget.

Falsk matematik

Det är inte ovanligt att jag känner att politiker använder sig av falsk matematik, men detta var ett ovanligt tydligt fall.

Thomas Bodström på Bodströmsamhället

>Idag påstod Fredrik Reinfeldt på Ekot klockan tre att regeringen hade ”sänkt skatten för framför allt låg- och medelinkomsttagare”.
>
>Eftersom detta är en uppenbar lögn skulle man tycka att det är rena drömmen för en journalist att få höra det påsåtendet i en intervju. Tänk att få följa upp den lögnen med att säga typ ”Men varför står du som statsminister och ljuger? Det är ju höginkomsttagarna som har tjänat tiotusentals kronor (i vissa fall hundratusentals kronor och till och med miljoner) på regeringens politik.”
>
>Vilket scoop att beslå en statsminister med att ljuga.

Allt beror ju på hur mycket man vrider på siffrorna för sina egna syften. Antingen jämför man alltid procentsatser eller så jämför man alltid absoluta tal. Allt annat är ohederligt.

Vi har ett rättvist skattesystem för alla betalar lika mycket – x% skatt. Men nu när ni sänker skatten så får ju Kalle tillbaka flera tusen mer än Pelle – orättvist.

Antingen har vi ett rättvist skattesystem för alla betalar lika mycket – x% skatt. Och när vi nu sänker skatten så får Kalle rättvist tillbaka samma procentsats som Pelle. Eller så har vi ett rättvist skattesystem för att Kalle betalar många tusen konor mer än Pelle och det har han råd med. Och när vi sänker skatten får han rättvist också tillbaka mer pengar.

När statsministern säger att regeringen sänkt skatten för framför allt låg- och medelinkomsttagare är det inte sant i betydelsen att dessa har fått mer pengar kvar i plånboken. Men däremot i betydelsen att deras skattebelastning har minskat mer som andel av inkomsten och också i betydelsen att det är den gruppen som fått den största andelen av skattesänkningarna.

Om socialdemokraterna i alla tider hävdat att vi skulle jämföra skatter på kronan. Att det var utomordentligt viktigt att tydligt visa att en ingenjör betalar ca 57 000 kr mer än en förskollärare i skatt per år. (Källor: jobbskatteavdrag.se och lonestatistik.se) Då skulle Bodströms harm vara mer klädsam.

Sluta blanda bort korten Bodström!