Public service: Vi gör som vi vill!

Efter att ha sett delar av kvällens debatt mellan riksdagspartierna i Agenda och följt diskussionen i tidningar och bloggosfär om vilka som skulle få delta tror jag följande.

Agendaredaktionen ville inte ha med uppstickarpartier som F!, SD, PP, JL. När man fick mothugg och detta ifrågasattes gjorde man om vad som skulle varit en debatt om valet till EU-parlamentet till en allmänpolitisk debatt.

Tjänar public service allmänheten eller riksdagspartierna?