Vallokalerna öppnar

Idag börjar så röstningen i Piratpartiets primärval för att sätta ihop våra riksdagslistor. De 232 kandidaterna hittar man här. Som medlem har man idag fått ett mejl med länk till omröstningen på Pirateweb. Men det är inte bråttom, den är öppen till den 17 januari. Jag är ingen noggrann natur och kommer nog därför sätta samman min lista i sista minuten och med maggropen. Men några saker som kommer att påverka magen är väl värda att nämna.

  • Kön – jag kommer att leta efter bra kvinnliga kandidater, för jag vill hellre vara med och rösta in dem på listan än att de kvoteras in. Jag tycker att det är viktigt för partiet med bra kvinnliga företrädare och det får vi bara om vi är beredda att anstränga oss lite extra för att hitta dem, eftersom vi är så många fler män som är medlemmar och aktiva.
  • Bloggande – eftersom jag själv framförallt är engagerad i partiet via nätet faller det sig naturligt att kandidater med en tydlig röst i bloggosfären är lättare för mig både att hitta och stödja.
  • Engagemang – om det är någon egenskap som jag tycker ska premieras så är det engagemang, så på min lista kommer jag att placera människor som jag tycker verkar vara genuint engagerade i informationspolitiken och i våra profilfrågor.
  • Kompetens/Erfarenhet – som en viktig del i min bedömning kommer vad jag tror om kandidaternas möjligheter att fylla en viktig funktion i riksdagsgruppen naturligtvis också att spela in.

Josh, Mattias Bjärnemalm och PiratJanne skriver också om det påbörjade provvalet.

För den som är en noggrannare själ än undertecknad rekommenderar jag Calle Rehbinders genomgång av hur metodiskt man egentligen borde gå till väga.