Dagens tips: Ett oskrivet blad av Steven Pinker


Om du har lite tid och ork över såhär i semestertid. Om du vill skaffa dig en bättre förståelse för hur den moderna vetenskapen förstår människan. Om du vill samla argument mot fördomar om till exempel våld, könsroller och inlärning. Då är Ett oskrivet blad av Steven Pinker en bok för dig.

Pinker gör upp med tre envisa myter om människan som står i vägen för såväl vår vardagsförståelse som för många vetenskapliga och professionella kunskapsbyggen om att vara människa.

Myten om det oskrivna bladet hindrar oss från att få en genomtänkt syn på barnuppfostran och undervisning.

Myten om spöket i maskinen står i vägen när vi diskuterar moralfrågor som uppsåt och ansvar.

Myten om den ädle vilden begränsar våra möjligheter att få en realistisk förståelse av vår biologiska natur.