Duktiga journalister på Sydsvenskan

Tidigare idag betecknade jag journalister som polisens megafon. Nu finns det i alla fall en tidning som drar i de frågorna jag då räknade upp:

>Jag hoppas att det finns journalister kvar i Sverige, som är beredda att ställa lite frågor till polisen om deras version av händelseförloppet. Frågor som: Beslagtog ni ett stort antal datorer? Varför då? Varför står det inte i ert pressmeddelande? På vilket sätt hade dessa datorer med svartklubbens verksamhet att göra? På vems instruktion och med vilka brottsmisstankar beslagtog ni datorerna? Etc

Sydsvenskan och journalisten Joakim Palmkvist ska ha all heder för sina försök att nysta i den här historien:

>Polisen tog inte bara alkohol och vapen i beslag vid tillslaget mot allaktivitetshuset Utkanten på lördagen. Sex datorer (åtta om man frågar Utkantens ”Forskningsavdelning”) hämtades av länskriminalpolisens tekniker.

>Även annan teknisk utrustning konfiskerades. Prylarna fanns i en lokal högst upp i Utkantens byggnad och hänger inte ihop med festlokalen där en hardcorekonsert med tre inbokade band skulle hållas. Trots det håller polisen fast vid att alltihop var ett svartklubbstillslag – grundmisstanken: brott mot alkohollagen.

Nu hoppas jag bara att andra medier hänger på så kanske polisen blir tvugna att berätta vad som ligger bakom. För att det bara handlar om ett alkoholtillslag det tror jag inte på. Nedanstående citat från Sydsvenskans uppföljningsartikel tyder på att polisen antingen ljuger eller inte vet vad den håller på med.

> Polisen hade på söndagen ingen direkt förklaring till varför man inte omedelbart berättade att flera datorer beslagtogs. Inte mer än att det man brukar redovisa är sånt som direkt kan knytas till ett lagbrott.
– Länskriminalen var intresserade av datorerna, men riktigt varför vet jag inte, säger den polis som var insatschef på lördagen.
– Och att länskrim var med är inget uppseendeväckande, det brukar de vara när vi gör såna här svartklubbstillslag.

Journalisterna som polisens megafon

Jag skrev för en stund sen om polisens razzia i Malmö. Det finns två berättelser här. Den ena handlar om ett rutinmässigt tillslag mot en svartklubb med den normala följden i ett par gripanden och ett stort antal beslag. Den andra handlar om ett övergrepp mot en ideell verksamhet där en stor mängd privata och gemensamt ägda datorer som inte har med svartklubbens verksamhet att göra har beslagtagits.

Eftersom inte polisen kommenterar frågan mer än i sitt pressmeddelande där de inte vill kännas vid beslaget av datorer, kan vi inte veta vad som är den sanna berättelsen. Ord står mot ord, berättelse mot berättelse.

Vid en snabb granskning av hur media beskriver händelsen kan man undra vems uppdrag de anser sig ha. Polisens och statens, eller medborgarnas? Kolla följande länkar och bedöm själva:

DN, SVT Play, SR och Sydsvenskan (som iaf nämner datorbeslaget om än som obekräftat).

Jag hoppas att det finns journalister kvar i Sverige, som är beredda att ställa lite frågor till polisen om deras version av händelseförloppet. Frågor som: Beslagtog ni ett stort antal datorer? Varför då? Varför står det inte i ert pressmeddelande? På vilket sätt hade dessa datorer med svartklubbens verksamhet att göra? På vems instruktion och med vilka brottsmisstankar beslagtog ni datorerna? Etc