Baen Free Library

I två inlägg har jag nu gjort reklam för Baen Free Library. Skälet att jag pluggar så skamlöst för dem, utan att vare sig vara författare eller på något annat sätt anställd av dem, är att de är människor som tänker och inte föraktar sin samtid.

Det som följer är en en fritt översatt text av Eric Flint, författare till bland annat 1632, en fantastisk romanserie som numera är en community effort.

Utdrag från Baen Free Librarys välkomstsida:

> ###Introducing the Baen Free Library
>
> Varför gör vi det här? Nå, av två orsaker.
>
> Den första är något du skulle kunna kalla en principfråga. Alltihop startade som en biprodukt till ett gräl jag hamnade i online. Ett gräl med flera personer, varav några var professionella SF-författare, över piratkopierande av upphovsrättsskyddade verk på nätet och vad man kunde göra åt det.
>
> En tankeskola, som tycktes på frammarsch, var att man skulle hantera problemet med handbojor och knogjärn. Sanktioner! Regler! Nya regler! Hårdare regler! Inga bromsar i kampanjen mot piratkopieringen! Ingen pardon! Bygg fler fängelser! Hårdare straff!
Alles in ordnung!
>
> Jag, eh, misstyckte. Rätt aggressivt och stridslystet, faktiskt. Och jag kan vara en rätt aggressiv och stridslysten individ. Min egen åsikt, kort summerad, är som följer:
>
> 1. Piratkopiering på nätet — medan det definitivt är olagligt och omoraliskt — är, sett ur en praktisk synvinkel, inte mycket mer än ett irritationsmoment. Vi pratar ungar som stjäl ett tuggummi, inte barbarkustens pirater.
>
> 2. De förluster en författare lider från piratkopiering, kompenseras med stor sannolikhet av den ökade publicitet som, i praktiken, alla former av fria kopior på böcker skapar. Oavsett några moraliska skillnader, vilka förstås existerar, så är de praktiska effekterna från piratkopiering inte annorlunda än några andra existerande metoder genom vilka läsare kan få tag på böcker gratis eller billigare: bibliotek, lån mellan vänner, antikvarier, promo-exemplar och så vidare.
>
> 3. Varje kur, som bygger på en allt hårdare reglering av marknaden — speciellt de extrema former som vissa förespråkar — är långt värre än sjukdomen de skall kurera. Sett som utbrett fenomen, snarare än irritationsmoment, så kommer piratkopiering in i bilden när artificiella restriktioner i marknaden hissar upp priserna till en nivå över vad folk tycker är rimligt. Strategin som bygger på ”reglering-sanktioner-mera reglering”, är ett bottenlöst hål som kontinuerligt återskapar (i större skala) det problem det är tänkt att lösa. Och den kommersiella effekten blir ofta förvärrad av den mer generella skadan på personlig och social frihet.
>
> Under loppet av debatten, så nämnde jag detta till min förläggare Jim Baen. Han mer eller mindre fnös virtuellt, och uttryckte att om någon av hans författare — varför inte du själv Eric? — var villiga att lägga ut en bok fritt online, så skulle publiciteten utan vidare kompensera för all annan skada det kunde göra ekonomiskt för författaren.
>
> I samma ögonblick som han kom med sin synpunkt, så förstod jag att han hade rätt. Trots allt, så hade Dave Webers bok ”On Basilisk Station” funnits gratis online i flera månader redan. Och, vet du vad? — den hade över tid blivit Baens mest efterfrågade efterbeställningsobjekt i vanligt pappersformat!
>
> Så jag anmälde en första roman, ”Mother of Demons”, som gratisbok för att bevisa konceptet. Nästa dag gick boken upp online, erbjuden gratis till offentligheten.
>
> Som jag trodde, inom ett dygn, så kom åtminstone ett halvdussin meddelanden (några i publika forum, andra via mail) från folk över hela världen, som sa att de hört om episoden och kollat boken och nu antingen tänkte köpa den, eller redan gjort det. I ett eller annat fall, så var det av ”solidaritetsskäl”, men i de flesta fall så var det för att de gillade boken och ville ha en tryckt kopia. De oroade sig inte över den lilla kostnaden det innebar — inte efter att ha börjat läsa online, en nyhet de uppskattade. (Mother of Demons kostar $5.99 i pocketformat, finns i de flesta bokhandlar. Ja det var reklam…)
>
> Sen, efter att ha tänkt igenom hela saken lite mer, så insåg jag att genom att lägga ut ”Mother of Demons”, så gjorde jag inte mer än en vänlig gest. Gester är utmärkta, men policys är till och med bättre.
>
> Så, dagen efter, så diskuterade jag saken med Jim igen, och det visade sig att han kände likadant. Så jag föreslog att vi skulle förvandla ”Mother of Demons” segertåg till ett kontinuerligt projekt. David Drake kom med i diskussionen direkt, och vi tre utvecklade och modifierade idén här och där. Sen hörde Dave Weber om det hela, och Dave Freer, och… voila.
>
> The Baen Free Library föddes.

Medan pratet om det omoraliska i att piratkopiera kanske är lite präktigt i mina öron, så andas hela artikeln förnuft och principer i ett välmående förhållande till varandra.

Eric, och hans författarkollegor på Baen tror tillräckligt på sig själva för att våga erbjuda tjänsten gratis. Eric och hans kollegor fattar att det ger dem otrolig good-will och massor med reklam. De fattar också att regler-sanktioner-mer regler-mer sanktioner är en återvändsgränd.

Tänk om vi fick se lite mer av sådan självsäkerhet, visioner och framtidstro även här.

Ge oss kunder det vi vill ha, grunden i marknadsekonomi

Jag skrev just en kommentar Ekonomistas. Eftersom jag för en gångs skull lyckades vara kortfattad och kärnfull, så kan jag inte låta bli att återge den här 😀

Temat är diskussionen kring fildelning och piratkopiering.

Det blir snabbt rundgångsdiskussion. där ett antal viktiga poänger totalt missas.

Den första poängen är att det inte är artisterna, utan förläggarna, distributörerna och de traditionella fysiska butikerna som blivit omoderna. Idag skriver vi 2008, och branschen hänger förtvivlat fast vid distribution av platsbitar.

De få nätverksdistribuerade tjänster som trots allt lanserats har lidit av svåra brister.
Bristerna är dels prissättning, där man hänger kvar vid en prismodell som härstammar från fysisk distribution.
Bristerna innefattar också alldeles för begränsat urval, vilket inte leder till nöjda eller trogna kunder.
Bristerna innefattar ofta alldeles för låg kvalitet, där det man köper är sämre än det man kan piratkopiera.
Bristerna innefattar att man försöker kontrollera när något blir tillgängligt, så att det dröjer veckor eller månader innan folk får tillgång till den vara de vill ha — medan man kan piratkopiera det dag ett.
Slutligen innefattar bristerna DRM, som rubbar principen om fair-use, kräver speciell teknisk utrustning eller programvara och gör att man inte litar på att kunna använda det man köper.

Så länge branschen levererar sämre kvalitet och urval till ett lika högt pris som tidigare skivor och begränsar fair-use, så kan de helt enkelt inte längre konkurrera. Man har lyckats skapa en monumental bad-will, och har rejält med uppförsbacke till och med hos de som VILL betala för sig. Det kräver att man verkligen lägger ner sig för att ge kunderna vad de vill ha, annars får man inte vara med och leka.

De artister och filmskapare som fattar poängen och hittar nya vägar kommer vinna på det nya samhället, resten kommer att få sitta i ett hörn och tjura. Det är inte ens en värdering, utan bara kalla fakta.

För övrigt påminns jag av Lars-Erick om att vi betalar ersättning för lagringsmedia, något som gör CD/DVD och HDs bra mycket dyrare än de skulle kunna vara. Samtidigt har rätten att kopiera för eget bruk stramats åt, så vad betalar vi för?

Inget nytt under solen

Kom att tänka på hur mycket debatten förändrats på tio år…… not!!! Mindes något jag såg för nästan tio år sedan. Jag garvade nästan knäna av mig då, och det är fortfarande lysande — tack youtube, camp chaos och Bob Cesca:

Och fortsättningen:

Ännu mer:

Och ännu mer, om du inte fått nog:

Den sista är knappt fem år gammal. Resonemanget kring copyright och nedladdning har inte förändrats ett dugg.

Slutligen en närmare presentation av Nutty McShithead från Recording Association of Popsong Economics (R.A.P.E)…