Dagens nyheter – Livbåtenstyle

Det händer så mycket nu att det är omöjligt för mig att hitta tid till att skriva blogginlägg om alla de olika saker som fångar mitt intresse i nyhetsfloden. Här kommer därför ett litet uppsamlingsheat. saker från de senaste dagarna som hade förtjänat ett blogginlägg en normal vecka.

Swiftavtalet klubbat i EU-kommissionen

Swiftavtalet som bland annat ska reglera USA:s tillgång till finansiella data från Europas finansiella system att använda i jakten på terrorister, organiserad brottslighet och liknande klubbades idag av EU-kommissionen. Nu får vi hoppas att motståndet i Europaparlamentet är tillräckligt starkt för att det inte ska bli verklighet. Mer information, förklaringar och åsikter finns hos: Webbhackande och Opassande

Carl Bildt integritetens försvarare på nätet

Carl Bildt rycker idag ut som integritetens och frihetens försvarare i en debattartikel på Newsmill:

Tre aspekter kommer vara i centrum för dagens och morgondagens överläggningar. För det första: Internet som ett medel för att stärka yttrandefriheten. För det andra: Frågor som rör respekten för den personliga integriteten och den privata sfären. Och för det tredje: Tillgängligheten som ett resultat av utbyggnad av den fysiska infrastrukturen och den säkerhet och funktionalitet som erbjuds.

Från våra utgångspunkter är detta ett utomordentligt tillfälle att pröva dessa frågor i ett sammanhang. Det är i sin tur nödvändigt för att kunna göra en avvägning mellan olika skyddsvärda intressen som ibland står emot varandra och för att en sådan avvägning sker med utgångspunkt i den liberala idétraditionens kategoriska försvar för människans fri- och rättigheter.

Mary på Minamoderatakarameller välkomnar detta som en av flera ljuspunkter vad gäller moderaternas ställning i integritesfrågorna.

Jag tror att det börjar röra på sig i moderaterna i integritetsfrågorna – det är glädjande för mig som kämpat i motvind ganska länge nu. En förklaring är säkert att detaljerna i helheten har hanterats var för sig. Det blir aldrig bra.

Som gammal moderat partimedlem skulle inget glädja mig mer. Men enligt min mening är det långt kvar till den helomvändning som behövs för att partiet ska återvinna förtroendet kring frågor som  privatliv, integritet och rättssäkerhet – frågor som kretsar kring individens rätt mot staten. Det kan till exempel ses i den vikt Carl Bildt lägger (i Newsmillartikeln) på behovet av att väga individens frihet och privatliv mot andra intressen där han såsom så många andra politiker räknar upp barnpornografi och hatbrott. Det tycks sitta långt inne att inse att den sortens avvägningar aldrig ansetts nödvändiga till exempel vad gäller post- och telehemligheten, trots allt förbjudet som skickas i dylika paket. Men när det är datapaket, då är det plötsligt nödvändigt. Bekymmersamt.

Trots allt vill jag ansluta mig till Marys uppfattning att det är en ljusglimt i mörkret. Men för mig är den för liten, för oskyddad och för ensam.

Riktiga medier och källkritik

Via Techrisk hittar jag till en bloggen It sounds like a whisper som grävt lite i verkligheten bakom en av veckans nyheter. Den om flickan som blivit förvisad till Gambia av sina adoptivföräldrar om man får tro Expressen.

Nu lever den föräldralösa flickan, svensk medborgare och folkbokförd i Kronobergs län, i Gambias huvudstad Banjul i stället för hemma hos sina nya föräldrar i Småland.

DN, SvD och Aftonbladet skriver också med varierande grad av värdeförstärkande ord och utelämnade fakta. Läs alla fyra artiklarna och sedan blogginlägget hos It sounds like a whisper. Gör sedan gärna egna efterforskningar. Det blir en fin lektion i källkritik och i den nya mediesituationen där de traditionella medieföretagen och journalistskrået hur mycket de än försöker hävda det inte har monopol på sanningen.

Uppföljning sexinslag i valrörelsen politiker

Sen blir ju inte saker bra bara för att de är digitala, tillhör de nya eller baserade på internet. När jag förra veckan skrev om sex och politik efter inslag i Expressen så var jag förvisso orolig för att vi skulle få en massa fåniga sexkopplingar i valrörelsen. Men att vi mindre än en vecka senare skulle få se en topplista över Sveriges sexigaste politiker det trodde jag inte. Det är Nyheter24 som bjuder oss på detta som en del av sin valbevakning Maktkamp24 . Det är en serie om 19 utnämningar som jag nog inte tänker engagera mig i.

IMMI

Island har idag fattat ett historiskt beslut. De tänker bli ett föregångsland när det gäller yttrandefrihet i den digitala eran. Parlamentet har gett regeringen i uppdrag att förverkliga initiativet IMMI. Tanken är närmast att skapa en fristad för journalistik som gör att medieföretag och internetleverantörer söker sig dit. Kanske Wikileaks kan hitta ett säkert hem på Island?

Som piratpartist är det svårt att låta bli att tänka – det skulle kunna vara Sverige. Till och med en moderat (fast då är det i och för sig Karl Sigfrid) skulle vilja driva Sverige i en liknande riktning.

Emil Isberg undrar när svenska tidningar flyttar sin kommunikation till Island för att kunna säkerställa pressfriheten och källors anonymitet. Full Mental Straightjacket gratulerar Island till denna milstolpe.

Svenska journalistförbundet med baken in i framtiden

I Sverige är nyheterna inte lika ljusa om man vill se en inställning till journalistik som tar hänsyn till den nya digitala eran vi är på väg in i. Svenska Journalistförbundet fortsätter driva frågan om länkning på internets som upphovsrättsintrång rättsligen. Idag förlorade det ett mål i Stockholms tingsrätt där de krävde söktjänsten Retriever på ersättning för länkar. Tingrätten slog fast att länkningar inte är tillgängliggörande:

Det har klart och tydligt framgått att användaren förflyttas till en annan internetadress. Länkarna har därmed inte utgjort något tillgängliggörande för allmänheten av artiklarna.

Journalistförbundet fortsätter att hävda att rättsläget är oklart och att de vill få klarhet i frågan. Fredrik, Jan-Olof och Satmaran skriver om frågan.

Telecomix Cyphernetic Assembly

Idag besökte jag konferensen Telecomix Cyphernetic Assembly på IT-universitetet i Göteborg. I ett av husen på Campus Lindholmen hade ett gäng internauter träffats för att tala om Cypherspace, dvs det nya nät i nätet som uppstår genom att folk krypterar och skapar tunnlar för att kunna vara anonyma och/eller hemliga. Vän av ordning kanske tycker detta låter misstänkt och subversivt. Om man har rent mjöl i påsen behöver man inte gömma sig, eller hur?

Misstänkt tycker jag inte. Det var inte ett gäng terrorister som samlades. I församlingen fanns flera riksdagskandidater. Däremot är det subversivt i ordets mest positiva bemärkelse. De som försöker förändra samhällen som behöver ”omstörtas” klarar sig inte utan ett anonymt obevakat nät. Idag har jag lärt mig att det pågår en ny terrorbalans därute – en digital och kodbaserad. Jag hoppas de som vill ha ett fritt nät vinner.

R I P Jonathan

Till sist dagens sorgliga nyhet. Jonathan Holmquist finns inte längre ibland oss. Jag kände honom aldrig men många av mina vänner och partikamrater minns honom med sorg idag. Jag delar deras känsla av förlust. Livet är outsägligt sorgligt ibland.

Lagen måste ändras, men det räcker inte

Bakom lagen eller under den eller som ett hav som omsluter den finns de värderingar som vi förstår handlingar och händelser, rätt och fel genom. Att lagen skulle kunna tolkas och tillämpas värderingsfritt är en utopi. Värderingar och i dessa värderingar insprängd kunskap är ett filter som alla människor utan undantag upplever världen genom. Det gäller även jurister — rådmän och hovrättsråd.

Vi har en situation där rättssamhället håller på att bryta samman inom vissa områden. Det fattas beslut som inte bara strider mot det allmänna rättsmedvetna, utan som om vi försöker förstå dem inom ramen för det juridiska system det är tänkta att utgöra en del av är uppenbart orimliga.

Men jag vill inte kalla det rättsröta. Det är inte de beslutsfattande ämbetsmännens handel och vandel som är problemet. Problemet ligger dels i de orimliga lagar de är satta att tillämpa. Lagarnas orimlighet förstärks sen av att de inte tolkas i ett värderingsfritt vacuum.

En domare är inte jävig bara för att han har åsikter om de frågor som hamnas på hans bord. Rättssamhället kan hantera att domare med tonårsdöttrar får döma i mål om barnpornografi, att domare med villor får döma i mål om villainbrott. Till och med om domarna är engagerade i frågorna genom aktionsgrupper mot barnporr, eller en grannsamverkan mot inbrott så kan de fortfarande döma. Själva den moraliska rättsfrågan utgör ju här inget problem. Att en domare är engagerad i att lagen upprätthålls även utanför sin ämbetsutövning kan vi leva med. Annars vore det orimligt svårt både att rekrytera domare och att vara det.

###Goda och milda domare?

Som son till en ”god och mild domare” (pappa läste gärna ur Olaus Petri domarregler) har jag från tidig ålder följt en domares gärning och de moraliska och känslomässiga problem som yrket innebär. Inte bara för pappa utan även bland hans vänner och kollegor. Det ger mig ett möjligen udda perspektiv visavi juridiken och dess utövare.

Värderingarna och kunskapen finns alltså där som ett filter inför den värld och det händelseförlopp som domaren har att förstå och tolka. Så långt är det precis som för oss andra. Men till skillnad från oss andra har domaren inte bara rätten utan uppgiften att avgöra hur händelseförloppet ska förstås och vad som rätt är.

Vi kan jämför med en fotbollsdomare. Alla vet att vissa spelare har en tendens att överdriva eller falla lätt i straffområdet. När en sådan spelare faller i en närkamp kommer alla som ser det nästan förutsätta att det inte är så allvarligt, även domaren, och han får därför mer sällan en straff med sig.

Det är inget konstigt med det, men medan vi i publiken kan bli upprörda om ett domslut går oss emot eller i hemlighet nöjda med att motståndarna missade än straff, så kommer domarens reaktion och beslut att recenseras med hjälp av slowmotionupptagningar. Detta fenomen gör domare (både fotbolls och den juridiska varianten) väldigt medvetna om sina egna värderingar. Det är en yrkesskada kan man säga och ett inte alltför ovanligt samtalsämne dem emellan.

Låt oss för resonemangets skull utgå ifrån att Tomas Nordström, Anders Eka, Henrik Rasmusson et al är hedervärda män. (Jag tror inte på konspirationsteorier om hemliga sällskap som vill nedmontera våra rättigheter.) Varför ser inte dessa pålästa och med all säkerhet skickliga yrkesmän att deras beslut är problematiska, att de utgör en del av en rättsapparat i sammanbrott? Jag är övertygad om att det är en följd av värderingar och kunskap. Tomas Nordström kan inte anses jävig för att han inhämtar kunskap om ett rättsområde, för att han har uppfattningar om det som i deras kretsar anses som de normala uppfattningarna. Han skulle inte anses jävig för att han ansåg att det var fel att stjäla.

###Digital divide

Den genomgripande samhällsförändring som vi står mitt i delar befolkningen i en grupp vars dagliga liv delvis flyttat ut i de nya digitala sammanhangen och en grupp som ser på detta utifrån som ett nytt verktyg, en ny mediekanal, en ny distributionsväg. Med denna uppdelning följer att de två grupperna har olika mycket kunskaper om hur den nya teknologin fungerar och olika värderingar om vad som är dess förtjänster och brister.

Mycket av denna kunskap och dessa värderingar är osynliga och ogripbara för de flesta av oss. Vi umgås med människor som har ungefär samma kunskap och samma värderingar och att tala om dem eller analysera dem är oftast onödigt. Vi förutsätter helt enkelt en massa saker. Vi tar dem för självklara.

Åklagaren i fallet med den länkade hockeymatchen utgår ifrån det faktum att rättigheten att tillhandahålla en videoupptagning av denna tillkommer Canal+, att de har betalat för och försörjer sig på att göra just detta. Med den utgångspunkten och utan att analysera de tekniska och andra aspekterna runt hur spridningen gått till blir slutsatsen att länkningen är ett upphovsrättsligt intrång.

Andra bedömare med andra kunskaper och andra värderingar kan omöjligen se situationen på något annat sätt än att strömmen redan var tillgängliggjord av Canal+ själva.

Solna Tingsrätt har uppenbarligen väldigt lite kunskap om cloud computing, användning av ftp och säkerhetskopieringsbehov. När tingsrätten skriver (s 23 i domen) att det stora antalet ljudböcker på servern talar för att de också fanns en stor mängd ”kunder” som hade tillgång till den uppvisar det denna okunskap.

Många förvarar idag sina högst privata dokument bakom lösenordsskydd på en från internet tillgänglig server för att kunna nå dem inom en begränsad krets eller själva från flera olika datorer. Mängden data har oftast ingenting med antalet användare att göra.

Hovrättens bedömning av om Tomas Norström är jävig är också att resultat av liknande värderings- och kunskapsbaserade glasögon. De som tolkar TPB-målet springande punkt som en fråga om upphovsrättsintrång har skett eller inte kan ju inte se det som problematiskt att domaren är anhängare av vår upphovsrätt. Men för oss som ser att målet också handlar om det lagliga i att en viss teknologi används och hur den används så är det av stort intresse om domaren tillhör grupper som pga okunskap om tekniken eller egenintresse inte anser den frågan relevant för rättsfrågan.

De förutfattade meningar som genomsyrar tingsrättens dom och gör det möjligt för dem att klumpa ihop de fyra gärningsmännen till en liga som prövas kollektivt baserar sig på en okunskap om hur internet och svärmarbete fungerar. Denna okunskap gör domaren partisk eftersom han inte förmår se fallet ur de synvinklar som jag och många med mig ser det — vårt förtroende för rättssystemet är rubbat, alltså anser jag att Tomas Norström var jävig!

Men jag tänker inte anklaga hovrättens bedömning av jävet för att vara felaktig. Med deras utgångspunkter och i juridisk mening föreligger nog inte något jäv. Vi har som dessa tre exempel visar inte problem med vårt rättsystem av juridiska orsaker. Det är i lagarnas utfomning och i ideologi- och kunskapshänseende som det brister.

###Pirater behövs

Vad som behövs är helt enkelt en politisk kraft som kan arbeta dels för ändrade lagar, men framförallt för kunskapsspridning och värderingsförändringar. Piratpartiet behövs inte bara i EU-parlamentet, inte bara i Sveriges Riksdag utan i det svenska samhället. Vi behövs för att sprida kunskaper om det nya digitala samhället och för att förklara att den samhällsförändring som nu sker skapar nya värderingar som vårt samhälles rättsvårdande instanser måste ta hänsyn till om det inte ska förlora kontakten med det allmänna rättsmedvetna.

Ett rättsmedvetna som t ex anser att:

  • Canal+ får ta ansvar för sina egna streamar utan rättsapparatens hjälp.
  • Antipiratbyrån ska hålla sig borta från mina lagringsmedia även om de tekniskt sett är tillgängliga från internet.
  • En domare som bara fortbildar sig om den ena partens uppfattning i en rättslig tvist är partisk.