Har feminister bättre sex?

Feministiskt initiativ har de senaste dagarna kampanjat på Twitter och i andra kanaler under devisen: Feminister har bättre sex! Jag kan tycka att det är en rimlig observation. Bra sex kommer bland annat ur respekt. Och feminismen är i någon slags allmän bemärkelse för en större respekt mellan könen.

Gudrun Schyman skriver på Newsmill om att en lycklig relation och bra sex kommer ur att man inte utövar makt över varandra; att vi skulle bli lyckligare med varandra om vi kunde bryta ner könsmaktordningen. Jag tror hon har rätt. Vi är inte överens om mycket jag och Gudrun, men att våra förutfattade meningar och de felriktade förväntningar som uppstår ur könsrollerna är i vägen i våra relationer, det håller jag med om.

Jag kan också tycka att det är en kul och bra kampanjidé. I och med att den stöder sig på forskning från USA som visar att män och kvinnor som är för jämställdhet (och lever i jämställdare förhållanden) har ett bättre sexliv, kan den kanske hjälpa till att förändra nidbilden av feministerna som fula manshatare. Och det vore ju bra.

Det jag kan sakna är ett liberalt perspektiv. Om jämställdheten genomdrivs genom statligt dekret så kommer den i vägen för vår rätt att ha kontrollen över våra egna liv. Detta är en konflikt som jag tycker man måste ta på allvar. Det handlar om att hitta en balans mellan jämställdhetsreformer och individens rätt till självbestämmande och det är riktigt svårt.

Lite skämtsamt uttryckt av Johanna Nylander på Twitter:

>”Libertarian women have better sex – because they know what they want” är nog mer sant än Gudruns vänsterfeministspår.

Men för mig dog hela F!:s kampanj när jag såg F! i Västergötland länka denna film på Youtube, som följaktligen måste vara en officiellt accepterad del av kampanjen – inte en drift med den.

Man kan inte samtidigt vara emot könsmaktordningen, objektifieringen av kvinnan samt sexualiseringen av det offentliga rummet och själv kampanja med metoder som är en del av detta. ”Barn gör som du gör inte som du säger!” Vill man förändra synen på könen och på kvinnan är det fel väg att gå att visa heteronormativa, traditionella sexscener i sina kampanjer.