All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Demokrati är viktigt. Val är viktigt. Det är genom valhandlingen, genom att stoppa ner rätt valsedel i kuvertet vi utövar vår rätt att vara md att besluta om våra gemensamma angelägenheter. För mig är vallokalen en kyrka, en helig plats. Jag klär alltid upp mig när jag röstar och jag röstar alltid på valdagen.

I förra veckan spottade någon i denna kyrka. Nu bråkar vi om det var rätt att filma övergreppet. Hur kan någon anse att det är rimligt att kasta bort andras valsedlar innan valet är avgjort? Det övergår mitt förstånd.

Händelsen i Botkyrka är dessutom ingen engångsföreteelse. Det handlar inte om Piratpartiet, inte bara om detta val. Det handlar om att vi ska sluta slå oss för bröstet. Vi är inte bättre än de länder som vi skickar valobservatörer till. Vi kan sluta skratta åt Floridas röstmaskiner.

Det är beklämmande!

När det gäller diskussionen inom och utom Piratpartiet om det riktiga i att lägga ut filmen av röstmottagaren på Youtube känner jag ett visst behov av att försvara mig. Jag var en av de första att sprida den vidare.

Det råder lite begreppsförvirring tycker jag. Att vara skyddad från att bli filmad och utlagd på Youtube är förvisso en integritetsfråga, men det gäller ju personer som agerar i sin kapacitet som privatpersoner. Som myndighetsperson är man sitt uppdrag. Man ska utföra det med integritet, men att man skulle ha rätt till skydd av en personlig sfär i en sådan situation finner jag absurt.

De finns de som hävdar att en röstmottagare inte är en myndighetsperson under myndighetsutövning. Låt oss fundera på den saken:

Myndighetsutövning enligt wikipedia:
>utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande

Röstmottagare enligt valmyndigheten:
>Det är röstmottagarnas ansvar att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen/röstningslokalen och bland valsedlarna.

Såvitt jag begriper är röstmottagaren bemyndigad av Valmyndigheten att säkerställa att valet går rätt till i sin röstlokal. Alltså är han en myndighetsperson under myndighetsuttövning.

Denna har vi som medborgare rätt att granska och kritisera. För att kunna göra det på ett rimligt sätt är det knappast för mycket att filma. Jag tycker inte heller det är fel att lägga ut det på Youtube. I vårt arbete med att säkra att valet går rätt till behöver vi använda svärmens förmåga att samverka och därmed få mer gjort en de enskilda delarna. Om vi sätter på oss själva övernitiskt etiska handklovar försvårar vi det.

Utan filmandet och Youtube är det långt ifrån säkert att Rapport hade brytt sig eller att vi haft den debatt om hur röstlokalerna sköts som vi sett de senaste dagarna. Det handlar om vår demokrati!

Slutligen: i Piratpartiets interna debatt har flera tyckt att det var onödigt att visa röstmottagarens ansikte. Det kan jag hålla med om, men jag tycker att denna bristande inlevelsefrömåga är förstålig i stridens hetta.