Innan motstånd börjar kallas för förräderi.

HAX sammanfattar varför det inte finns något annat alternativ för oss som tror på demokrati, rättsäkerhet och individens frihet mot staten, än att rösta pirat i höst. Avslutningen är så bra att jag stjäl den rakt av:

Hur ser ett samhälle ut med en omfattande övervakning, urholkad rättssäkerhet, underminerade medborgerliga fri- och rättigheter och tydliga inslag av korporativism? Hur är det att leva i det?

Ett sådant samhälle blir, alla eventuella goda föresatser till trots, så småningom ett förtryckarsamhälle där medborgarna är rädda för staten. Kanske eller kanske inte kommer det sedan till en kritisk punkt, där människor gör uppror. Och om så sker – då kan det bli väldigt stökigt.

Det är därför vi måste säga stopp – och börja vända skutan – nu.

Vi måste göra det innan det är för sent.

Innan vi måste börja se oss oroligt om över axeln.

Innan självcensuren och tystnaden breder ut sig.

Innan någon makthavare – av maktskäl, okunskap, rädsla, dumhet, inkompetens, vidskeplighet, dogmatism, opportunism, missriktad välvilja eller något annat skäl – gör något riktigt, riktigt korkat.

Innan motstånd börjar kallas för förräderi.

Det måste ske medan vi fortfarande kan göra det under ordnade, demokratiskt godtagbara och fredliga former. Det vill säga nu.

Träffsäkert om FRA och chimär säkerhet

Jag har nog sagt något i förbifarten om chimären i den säkerhet FRA säger sig kunna ge oss. Jag har däremot inte lyckats formulera det så träffsäkert som Jan Kallberg gjorde i Expressen i början av augusti:

> Efter 11 september var den första lärdomen att elektronisk övervakning, det som FRA står för, är helt verkningslös när det verkligen gäller. De enda som hade anat vad som var på gång var några flyglärare som tyckte att de hade suspekta elever. Terroristerna hade lyckats få ett tjugotal personer in i USA, finansierat dem, placerat ut dem och koordinerat attacken utan att det lyste en enda röd lampa inne på NSA (FRA:s amerikanska motsvarighet). Förövarna av attacken 11 september hade kunnat röra sig fritt i det amerikanska samhället eftersom man före 11 september trodde att de stora superdatorerna skulle snappa upp om något var på gång. Vilket som vi vet aldrig inträffade.

Det finns en otrolig övertro på teknokratiska lösningar. FRA/NSA och liknande bara måste ju vara effektiva med sådan datorkraft och sådana resurser. Men det är i praktiken lika effektivt som att försöka hindra rån genom att sätta upp väl synliga övervakningskameror. Dels är det ineffektivt helt enkelt för att man oftast inte ser något förrän skadan redan är skedd. Dels är det ineffektivt därför att det skapar ett mindset av att vara skyddad, vilket nästan automatiskt tubbar på andra försiktighetsåtgärder och vanligt enkelt folkvett.

Fortsätt läsa ”Träffsäkert om FRA och chimär säkerhet”