Sluta prata om fildelning!

Hos Jonas Carlzon på WoBWorld läser jag om Integritet vs allt annat

>Så. DIN integritet är viktig. JÄTTEVIKTIG. Inte fan ska någon få luska reda på att du bryter mot lagen. För du bryter ju mot en av de lagar vi, du, har valt att tycka är dum.
>
>Så. Alla andra frågor är underordnade DIN integritet. Jobb. Ekonomi. Utbildning. Straffskalor (som inte handlar om internet och fildelning så klart), djurhållning. Matkultur, bytesbalans. Vem vi ger makten att bestämma vilken inriktning vi ska ha på politiken de närmsta 8 åren. Krig, fred.Smittskydd. Vård, omsorg.
>
>Allt detta är underordnat den otroligt viktiga frågan om du ska ha rätt att bryta mot en lag som inte är ny utan mer än 100 år gammal och att ingen, ingen, ingen, ingen ska veta vad du tycker om något.

I inlägget och kanske framförallt i kommentarerna reses en fråga som jag tycker är viktig. Varför talar vi om fildelning hela tiden? Jag börjar inse att det inte är vi piratpartister som gör det. Det är alla andra som inte vill tala med oss om något annat. I en engelskspråkig artikel jag läste idag står det så här:

>Meanwhile, Sweden’s Pirate Party, a vocal cheerleader for illegal downloading, may be on course to join the establishment. A poll for the Dagens Nyheter newspaper on Thursday found that the party could win a European Parliament seat in June thanks to surge in popularity after the conviction for assisting copyright infringement of fellow Swedes The Pirate Bay.

Men faktum är att om vi piratpartister hade möjligheten att sätta agendan skulle vi inte tala om fildelning hela tiden. Vi vill inte det! Vi försöker visa att det är så mycket större än så, att det handlar om att staten och stora företagsintressen vill ta kontroll över våra möjligheter att fritt kommunicera med varandra.

Det är våra kritiker som hela tiden vill ta tillbaka diskussionen till fildelningen. Där är det lätt att misstänkliggöra oss, tala om pirater och tjuvar. WoB är en av många som undrar varför vi bara vill tala om fildelning, samtidigt som det är den sidan av våra åsikter som är det enda som intresserar dem – annars skulle de inte envist fortsätta ställa den frågan.

Vi är en medborgarrättsrörelse. Vi inbegriper människor i alla åldrar, många av oss som jag är inte fildelare. Vi förenas i en oro på gränsen till skräck för vad staten och ”big business” är på väg att göra med nätet, hur de är på väg att använda den teknologi som skulle kunna göra oss fria till att kontrollera oss istället.

Och ja, just idag i nådens år 2009 så är denna fråga överordnat allt annat, för att det kanske är nu det avgörs. Om vi inte kämpar för att stoppa den korporativistiska repression som nu breder ut sig idag, kan vi bli av med verktygen vi behöver för att bekämpa den imorgon. Skattesatser, EU:s utvidgning österut, överstatlighet och gurkornas krökningsvinkel må vara viktiga politiska frågor, men de får anstå tills vi sett till att vi fortfarande har kvar rätten att samtala, nätverka och bedriva politik utan statlig övervakning.