Att lyssna utan att höra utan att lyssna

steeen.jpg

Det första Tolgfors, Reinfeldt, Björklund och Olofsson borde inse, är att de inte har folket med sig. Bara detta enkla faktum borde få dem att åtminstone haja till och fråga sig om de är rätt ute.

Det minsta man kan begära är att de faktiskt lyssnar på argumenten mot, och ärligen överväger om de är giltiga. Det minsta man kan begära är att de inser deras makt utgår från folket, inte tvärtom — och att de därför låter bli att vifta bort, förminska och förlöjliga inte bara folkets röster, men även de delar av näringslivet som är närmast drabbade, en hel eskader experter för att inte tala om sina egna lokala ledande politiker, ungdomsförbund och medlemmar.

Om man bortser från de närmast sörjande i riksdagsgrupperna och på FRA, så är rösterna mot nästan märkligt enade. Hade beslutet fattats genom acklamation hos svenska folket, så hade de hört ”NEJ!” ända ner till Tyskland. Men istället nonchalerar de konsekvenserna av sitt handlande, och framhärdar med dårars envishet.

Det går inte att rädda lagen med plåster och tejp, den måste rivas upp. Det enda sätt man kan komma framåt är att tänka om i grunden och börja om från början.

Argumentation på tomgång

Moderaterna upprepar nu samma trötta och sönderslagna argument in absurdum. Ibland får de hjälp av något annat ljushuvud, men oftast står de i ensam majestät medan folket pekar och påpekar att kejsaren är naken.

Några moderata politiker har fattat, men det kunde man inte tolerera så man går ut med ett internt mail. Fast man kunde lika gärna ha låtit bli, för mailet innehåller exakt samma idisslande som utmärker hela debatten från moderat sida. Det skall vara ett förtydligande, men tillför noll och intet.

Men för att plocka sönder idiotierna ÄNNU en gång — de som nu senast rapades upp i mailet:

Massavlyssning eller inte?

Sorry Tolgfors bara för att du säger att det inte är fråga om massavlyssning gör inte utsagan sann.

Alla mina mail kommer att passera FRAs filter, eftersom min mailserver står på utländsk mark. Att FRAs tjänstemän kommer att ha få eller inga skäl att manuellt läsa mailen är fullkomligt ointressant, de har fortfarande filtrerats. Samma sak kan sägas om kommunikationen för en stor majoritet av alla svenskar, så den fågeln flyger inte.

Fortsätt läsa ”Argumentation på tomgång”

Lite försök att definiera och skingra vissa dimmor

Apropå Tolgfors och hans definitioner:

> \- Det finns ett antal missförstånd i debatten som har funnits med hela tiden. Ett sådant är att det skulle handla om massavlyssning av svenska folket, vilket nu upprepas i den här artikeln, säger han till TT.

Låt mig försöka mig på en definition…

Massavlyssning

Från orden ”Massa” och ”Avlyssna”

Massa (som adj)
Något vanligt eller generellt förekommande.
Större mängd.

Jfr. FRA medges genom den nya lagen generell tillgång till all trafik som passerar Sveriges gräns. Hela denna enorma mängd data filtreras sedan maskinellt via sökbegrepp för att sålla ut för uppdraget intressant information.

Avlyssna (verb)
Lyssna på, lyssna analytiskt, lyssna i hemlighet, insamla information om.

Jfr. En privatperson kommer inte att veta ifall dess kommunikation filtrerats ut av FRA, eftersom denna information är hemlig. Det enda personen med någorlunda säkerhet kan veta är att hela eller delar av kommunikationen passerat FRAs filter, och därmed utgjort underlag för FRAs informationssökning.

ERGO: FRAs filtrering och informationssökning utgör i praktiken en massavlyssning. Inhämtningen är generell, liksom filtreringen, all trafik som passerat landsgränsen är underlag för FRAs informationssökning och analys.

Det är egentligen ointressant för definitionen om all information kommer att analyseras av tjänsteman eller inte. Att trafiken ingår i underlaget och att allmänheten saknar kunskap om vilken kommunikation som ansetts intressant nog för vidare analys är nog. Det är tillräckligt generellt, omfångsrikt och oförutsägbart, och kan därmed inte ses som något annat än massavlyssning.