Assange och sexanklagelserna

Jag har verkligen försökt att hålla tand för tunga om anklagelserna mot Assange. Vi vet faktiskt inte så mycket och rättsmaskineriets kvarnar har inte malt färdigt. Ämnet är verkligen minerat område.

Det här inlägget är inte om WikiLeaks, och man bör försöka att skilja de två sakerna åt.

Jag säger minerat område eftersom det är nästan omöjligt att uttala sig utan att snabbt hamna i ytterlighetsposition. Antingen i radikalfeministfacket, där spontanreaktionen är utan eld, ingen rök — eller i antifeminist-/fanboi-facket, där kvinnorna måste vara konspiratörer och anklagelserna falska.

Båda dessa ytterlighetspositioner är idiotiska.

Vi vet som sagt inte så mycket och att spekulera är riskabelt. Däremot innebär inte det att man inte kan ha åsikter om det som ändå läckt ut och då tycks fallet väldigt tunt.

Anklagelserna är vaga, beror i hög grad på kontext och syfte och är oerhört svåra att bevisa. Situationen kompliceras ytterligare av undermåliga inledande förhör, att båda till att börja med frivilligt haft sex med Assange, att kvinna A skrivit i tidningen att de inte alls är rädda och att Assange inte är våldsam — samt att de tycks ha försökt dölja bevisning. Detta skriver jag inte för att racka ner på kvinnorna, utan det är en naturlig följd av sammanhanget och kraven på rättssäkerhet.

Allt det här betyder förstås inte att kvinnorna ljuger. De kan mycket väl tala sanning från första till sista stavelsen, åtminstone om sin egen upplevelse av situationen. Inte heller betyder det därför att det automatiskt är straffbart — allt man inte gillar är inte straffbart. Såvitt jag förstår beror det väl i hög grad på uppsåt och grad av kommunikation. Allt det där är dock rättens sak att bedöma, sen får vi kritisera bedömningen om vi inte håller med.

Innan det kommit så långt skall vi däremot vara försiktiga med stämplar som förövare och brottsoffer, för det är ännu inte klart om det finns en förövare eller några brottsoffer.

Värre är misstanken om särbehandling.

Det har påpekats att det endast finns ett annat svenskt fall av sexualbrott som lett till internationell efterlysning. I det fallet fanns flera våldtäktsanklagelser såväl som anklagelser om övergrepp mot barn. Det saknar i princip motstycke att någon efterlysts på det sättet och hamnat på Interpols lista för en anklagelse om sexuellt ofredande och den mildaste formen av våldtäktsanklagelse.

Det har också påpekats att systemet med internationella efterlysningar är menat för de fall där någon redan står formellt anklagad för ett brott och har flytt åtal eller dom, inte för att kalla till förhör innan man ens beslutat sig för om anklagelserna skall leda till åtal. Redan som det är missbrukas systemet, vilket gör det oerhört dyrt och minskar dess effektivitet.

Det har påpekats att proportionalitetsprincipen kräver att man söker lösa problemet på ett så enkelt sätt som situationen medger. I det här fallet tycks den punkten ha gått helt överstyr. Åklagarsidan har inte utnyttjat de möjligheter som givits, vare sig innan eller efter att Assange lämnat landet, utan istället valt att ta till tvångsmedel. Det här är ganska typiskt svenskt och något vi inte bör vara speciellt stolta över.

Ännu mer obehagligt är misstanken om fulspel och politiska förtecken.

Det är inte alls orimligt att undra över om den abnormt utdragna processen i det här fallet handlar om att hålla Assange under kontroll till dess USA kan begära honom utlämnad? Det har gått tre månader och man har ännu inte ens bestämt sig för om man skall åtala. Visst, åklagaren säger att det inte har med saken att göra, men det är ändå precis de konsekvenser lagens långsamma kvarnar kan få. I nuläget har inte USA på fötterna för en sådan begäran, men om de lyckas hitta något att verkligen åtala Assange för, så hamnar sakerna i ett annat läge.

Om vi lyckas få Assange utlämnad från Storbritannien, vilket inte alls är självklart med nuvarande anklagelser, så är det dags att skärpa till sig.

Förhör honom omedelbart, gärna nu på plats i Storbritannien, och fatta sedan ett beslut om det är dags för rättegång eller dags att lägga ner förundersökningen. Gör detta snabbt, så att vi slutar dra hela den här historien i långbänk. Driv inte heller processen vidare om det inte finns sådan bevisning att en fällande dom är trolig, eller åtminstone möjlig. Ge Assange någon form av garantier om att han inte kommer att utlämnas vidare till USA.

Som sagt, även om jag tycker det ser tunt ut, så har jag ingen definitiv uppfattning om rättsfrågan. Behandlingen av ärendet däremot är skrattretande och gör oss till internationella pajaser.

Vårt rättssystem är i behov av reform

Julian Assange, WikiLeaks grundare har nu häktats i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande. Häktningen innebär en internationell efterlysning, vilket torde passa ett antal stater som hand i handske, då de inget hellre skulle vilja än att få ett lagligt skäl att plocka honom.

Skälet till häktningen är enligt åklagaren att få till ett förhör. Det ter sig smått absurt, då Assange själv har uttryckt förvåning att han inte förhörts långt tidigare.

Assange har faktiskt själv föreslagit att låta sig förhöras antingen på ambassad och/eller via videolänk. Dessa erbjudanden har summariskt förkastats utan att något skäl angetts. Förslag om lämpliga datum för förhör har också förkastats av olika skäl, inget av dessa skäl har med Assange själv att göra. Framför allt tycks inga verkliga försök att faktiskt komma överens med Assange och helt vänligt be honom inställa sig till förhör i Sverige ha gjorts.

Istället går man på häktning, som om Assange skulle ha flytt rättvisan. Man pratar faktiskt om flyktrisk, vilket just i fallet Assange blir lite lustigt då han knappast är osynlig eller visat några tecken på att vilja fly. Innan Assange lämnade landet i september, så kontrollerade hans advokat att inga hinder förelåg. Det vill säga att det inte existerade något reseförbud eller några hindrande tvångsåtgärder. Det fanns inga sådana hinder då, varför Assange reste för att sköta sina internationella åtaganden. Vid tillfället hade han hållit sig kvar i Sverige längre än planerat i förhoppningen att kunna förhöras och snabbt reda ut vad han ansåg vara rena dumheterna.

Ett otroligt hattande fram och tillbaka

Fallet Assange är överhuvudtaget rätt märkligt. Det är faktiskt möjligt att det skett något som i någon bemärkelse är brottsligt, det kan jag egentligen inte uttala mig om. Det skall man överhuvudtaget vara försiktig med. Det är dock smått fantastiskt att fallet hoppat fram och tillbaka som en jojo.

I förstaläget har en jouråklagare anhållit Assange i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och/eller sexuellt ofredande. Beslutet fattades utan att Assange själv kontaktats eller hörts. Jouråklagaren har dessutom klantat sig rejält och bekräftat för pressen att Assange var anhållen, vilket drog igång en mediacirkus innan ens Assange själv var medveten om anmälan.

Inom ett par dygn drogs anhållandet och våldtäktsutredningen tillbaka, efter att chefsåklagare Eva Finné tittat på anmälan.

Fallet har sedan öppnats igen, den här gången av överåklagaren Marianne Ny som anser att man inte ”vänt på alla stenar i fallet” och att det finns ”anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts”. Borgström som är målsägandebiträde till de två kvinnorna blev jättenöjd med vad han upplevde som en skärpning av den ursprungliga brottsrubriceringen.

Åklagarna har lekt tripp trapp trull. Under hela den leken har en sak lyst med sin frånvaro: Bevisningen, där åklagaren i och för sig påstår att sådan information som är brukligt att dela i sådana här fall getts till Assange och hans försvarare. Om så är fallet bör man nog fråga sig hur svenska regler egentligen ser ut, för det är ett ganska rejält underbetyg när försvararna påstår att det är omöjligt att bemöta anklagelserna på grund av informationsbrist. Den bristen har tydligen varit så grav att det är en nyhet för försvarsadvokaterna att en anhållan gjordes redan i slutet av september…

När nu en internationell efterlysning går ut efter häktningen, medan ett överklagande redan ligger på hovrättens bord, så får överåklagare Marianne Ny med rätta en del ganska giftig kritik. Den kritiken slår hon ifrån sig på samma sätt som kritiken om bevisningen, med att hon följer normala svenska rutiner för sexualbrottsärenden. Om det stämmer, så finns en del att göra här, minst sagt.

Det tycks nu faktiskt som om hovrätten inte är lika pigg på häktningen som tingsrätten var, men det återstår att se.

Fallet ter sig alltmer som en rättslig cirkus där alla domptörerna har sina piskor att klatscha med. Sexualbrott har i Sverige en slags rättslig särställning som innebär att sådana grundläggande saker som proportionalitet, rimlighet, hänsyn och logik blir överkurs. Det är det prima exemplet på hur saker urartar när det går politik i rättsliga frågor. Hade Assange blivit anklagad för något annat än just sexualbrott, så hade historien vid det här laget med all sannolikhet varit överstånden.

Den svenska rättsstatens reformbehov

Svenskt rättsväsende tycks ha ett behov av att lyfta sig i håret en aning. Dels har vi politiskt tillsatta lekmannadomare på tingrättsnivå. Dessa tycks ha lite svårt med bevisbedömning och juridiska bedömningar i allmänhet. Dels tycks politisk agenda ha fått leta sig in i åklagarväsendet. Överhuvudtaget tycks vårt rättsväsende bli alltmer politiserat. Idealet är annars att rättsväsende och politik har vattentäta skott mellan sig. Rättsväsendet och dess bedömningar är och bör vara en noggrant sammanhållen och logisk enhet. I annat fall kommer snabbt centrala värden att gå till spillo.

De saker som ligger i farozonen när politiken inkräktar är:

Rimlighetsbedömningar, där misstag får löjeväckande men allvarliga konsekvenser. I fallet Assange borde det varit rimligt att inte dra igång en mediacirkus, att försöka få kontakt istället för att anhålla, att göra en överenskommelse istället för att häkta — helt enkelt för att skadan för Assange i det fall han faktiskt inte blir åtalad eller dömd är så oproportionerligt stor. Även om han skulle avföras eller frias på alla punkter, så är redan skadan så stor att den knappt är överblickbar.

Juridiska eller politiska bedömningar? Vi bör kunna känna oss säkra på att slippa inflation i brottsrubriceringar, där vi just nu i fallet sexualbrott har ett så vitt våldtäktsbegrepp att det börjar förlora sin innebörd. Vi har som medborgare rätt att förvänta oss att vi skall bli behandlade utifrån lagens principer och metoder oavsett om ett mål är politiskt känsligt eller inte.  Det är en grundläggande skillnad mellan rättsväsendet i traditionellt totalitära stater och moderna demokratier — eller snarare, det bör vara en skillnad.

Förutsägbarhet, där vi bör kunna förvänta oss att olika typer av mål bedöms efter likartade principer, så att man kan förutse rutiner, informationstillgång, behandling etcetera. Det skall inte vara olika för olika kategorier brott, utan man skall kunna lita på att juridiska bedömningar är förutsägbara. I detta ligger också att man inte skall vara rättslös i vissa typer av mål, utan att man hela tiden skall kunna lita på att bli rimligt behandlad. Att till exempel bli häktad utan att få tillgång till materien i anklagelser eller bevisning gör en människa rättslös.

Rättsidealen

I Sverige räknar vi oss själva som en rättsstat. Då har vi ideal att leva upp till. Vill vi kunna leva upp till sådana ideal får vi anstränga oss lite.

Vi måste i så fall göra det socialt och politiskt omöjligt att driva en politisk agenda i rättssalen, oavsett om det handlar om politiskt tillsatta tjänstemän eller om jurister med en egen agenda. I Sverige har vi dessutom i praktiken avskaffat tjänstemannaansvaret, vilket inte är någon direkt bra förutsättning för att faktiskt leva upp till sådana ideal. I fallet Assange känns det som det finns politik med i spel, vilket är obehagligt. Dessutom har vi åklagare och talesmän som gömmer sig bakom att prata om rutin i svenska sexualbrottsmål, istället för att i sak försvara uppenbart skrattretande ageranden.

Vi omvandlar oss till en rättslig bananmonarki, medan vårt rättsväsendes agerande blir utskrattat av andra rättsstaters journalister och jurister. Vi har genom vår rättsliga inkompetens skapat en situation där en internationellt stridbar människa blivit lovligt byte för alla de stater som har ett horn i sidan till honom och hans organisation. Vi har genom vår inkompetens sett till att en icke rättsligt dömd företrädare för yttrande- och informationsfrihet nu förknippas med ordet ”rape” i de stora sökmotorerna.

Bra jobbat Sverige.