Beatrice Ask erbjuder – strafföreläggande de luxe

Jag har sagt det förr men tvingas nu säga det igen: Beatrice Ask aka Tant Gredelin aka Judge Dredd vet inte vad rättssäkerhet är. För några månader sen så ville hon dela ut skamstraff endast på misstanke i form av gredelina kuvert. Hon tycks inte kunna släppa tanken på att slippa krånglet med att verkligen döma bovar och banditer innan man ser till att de får sitt välförtjänta straff. Nu vill hon att domstolarna bara ska ta hand om de krångliga målen. I lägen där skuldfrågan inte är omtvistad så ska åklagare kunna fatta beslut i påföljdsfrågan även när det handlar om andra straff än böter säger hon idag på morgonen i TV4.

Vi har ett system i Sverige som kallas för strafföreläggande. I enklare fall som till exempel fortkörning eller liknande kan du skriva på ett papper där du erkänner och direkt få din böteslapp så är frågan ur världen. Detta är praktiskt för såväl individ som för samhället. Individen slipper en utdragen process som tar en massa tid och som ändå med säkerhet slutar med ungefär samma böter. Samhället sparar in en dyr process. Värt att komma ihåg är att systemet är frivilligt. Du kan alltid hävda din rätt till en riktig process.

I USA har dom ett liknande system även för grövre brott som ni kanske sett i filmer och på teve. Det kallas för ”plea-bargain”. I grunden är det samma sak. Om du erkänner så tas ett summariskt beslut av en domare istället för en lång rättegång. Praktiskt, kan tyckas, men detta system har utvecklats till ett rent köpslående. Juridiken har i många fall slutat handla om försök att bevisa skuld. Istället kretsar den kring en slags blandning av känslomässig utpressning och chicken race. Misstänkta och deras advokater ges en bild av hur ordentligt i klistret och erbjuds sedan en rabatt i form av en överenskommelse där de erkänner ett mindre brott och tar straffet för det. Rättsvårdande instanser slipper inte bara en dyr process, de slipper också bevisa att skuld verkligen föreligger. Det problemet löses med ett erkännande.

Det amerikanska systemet är möjligt eftersom det i USA inte finns ett krav på att bevisa skuld hos den som erkänner. I Sverige har vi än så länge haft principen att även en person som erkänner är oskyldig tills motsatsen bevisats. Orsaken till det är att folk inte alltid vet sitt eget bästa. Det bästa exemplet är väl när psykiskt sjuka (som till exempel Thomas Quick) erkänner brott de inte begått.

Nu vill Beatrice Ask montera ner denna del av oskuldspresumtionen. Gick det inte med lilla kuvert så går det väl med beedigade erkännande tycks hon tänka. Med risk för att se alarmistisk ut, för att ni ska tycka jag drar på mig foliehatten, kan jag inte låta bli att jämföra med några andra rättsapparater som byggde på att man skrev under sin egen dom: inkvisitionen, terrorn under franska revolutionen och sovjetstaten.

Jag är inte säker på att Sverige behöver en ny regering. Men jag är säker på att vi behöver en ny Justitieminister. En som inte säger saker som: ”Vi ska inte i onödan använda rättsväsendet.”

En röst på Piratpartiet i höstens val är en röst för återupprättandet av svensk rättssäkerhet.

Andra reaktioner: Sugbloggen gör en liten pedagogisk berättelse på sitt oefterhärmliga sätt. Vidde förklarar problemet på ren och enkel svenska. Emma försöker hitta en linje i behoven att avlasta rättsapparaten i vissa fall och i andra fall begrava den i arbete.