Stackars John Rawls – R I P

Wikipedia om John Rawls
>John Bordley Rawls (February 21, 1921 – November 24, 2002) was an American philosopher and a leading figure in moral and political philosophy. He held the James Bryant Conant University Professorship at Harvard. His magnum opus A Theory of Justice (1971) is now regarded as ”one of the primary texts in political philosophy.” His work in political philosophy, dubbed Rawlsianism, takes as its starting point the argument that ”most reasonable principles of justice are those everyone would accept and agree to from a fair position.” Rawls employs a number of thought experiments—including the famous veil of ignorance—to determine what constitutes a fair agreement in which ”everyone is impartially situated as equals,” in order to determine principles of social justice.

Någon (vem går idéerna isär om) lär ha sagt: Det finns inget så praktiskt som en god teori. John Rawls teorier om rättvisa i A Theory of Justice är så praktiska att de en dag som denna får vara slagträ från såväl vänster som höger. Båda de nedan citerade inläggen är reaktioner på Lena Anderssons DN-kolumn igår.

Anders Widén stödjer sitt resonemang på Rawls när han håller med Lena Andersson i hennes kritik av regeringen:

>Ett visst mått av egoism måste människan medges i varje system för att det ska fungera psykologiskt. Statsvetaren och rättviseteoretikern John Rawls idé om ”the veil of ignorance”, ovetandets täckelse, klargör hur egenintresset motiverar solidariteten i välfärdstanken. Rawls menar att ett samhälles regler och villkor bör bestämmas utifrån den hypotetiska tanken att vi var helt utan vetskap om vårt öde och vår plats i hierarkin. Då skulle vi inte våga annat än skapa ett system där den mest sårbara och minst privilegierade garanterades ett drägligt liv.
>
>De flesta har en intuitiv känsla för det riktiga och anständiga i denna moraluppfattning. Det är nog av det skälet som moderaterna bara får göra korta inhopp i regeringsställning. De ges en chans då och då, men vid minsta tendens till oförstående inför lidande och utslagning bekräftas misstankarna om dem och då röstas de bort.

Sänd mina rötter regn används Rawls för att kritisera Anderssons artikel:

>Okej att minskat utanförskap och sänkta skatter inte är samma sak – har någon ens påstått det? – men om de båda delarna hänger ihop då? En inte helt oäven tanke är att sådant som Andersson medger är lite provocerande hänger ihop med att skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta har varit (och kanske fortfarande är) för liten. Det handlar inte nödvändigtvis om att de som är i behov av socialförsäkringar ska få det sämre i absoluta tal, mer att skillnaden ska vara större så att det blir en försämring i relativa tal. Vi kan till och med göra en lat liten hänvisning till Rawls. Och vem vet, på lite längre sikt är det väl inte helt omöjligt att det också påverkar de som har det dåligt ställt på ett positivt sätt. Personligen har jag inget emot dynamiska effekter, och det finns för min del inte så fasligt mycket som säger att socialförsäkringssystemet är det mest effektiva användningsområdet för dessa pengar.

Stackars John Rawls. (Livbåtens syn på Rawls idéer om rättvisa hittar du här.)