Vädjar till BBB om nåd…

Karl Sigfrids uppmaning mejlade jag BBB idag. Det blir spännande att se vad de svarar.

Jag skrev en egen version av Karl Sigfrids text med ett direktare tilltal. Den finns här nedan för er som vill använda den för era mejl: Just det, sätt igång att mejla nu!

Vi kan med lagliga medel göra IPRED tandlös. Poängen är dessutom att om de flesta ISP:erna följer Bahnhof, AllTele m fl i spåren, så kan det knappast anses rättsäkert att använda IPRED mot endast de som har en ISP som sparar uppgifter om IP-nummertilldelning.

Så här löd mitt mejl:

>Hej,

>Som kund hos er vill att ni framöver låter bli att lagra uppgifter om vilken IP-adress som jag och min familj blir tilldelad. Enligt lag behöver inte uppgifterna lagras. Andra internetleverantörer har redan beslutat att upphöra med lagringen.
>
>När ni lagrar mina IP-uppgifter kan jag inte använda ett öppet trådlöst nätverk utan att utsätta mig för risken att få min identitet utlämnad till upphovsrättsinnehavare, eftersom jag inte kan kontrollera om andra gör sig skyldiga till olagliga upp- eller nedladdningar genom mitt abonnemang.
>
>Kravbrev och eventuella rättsprocesser från upphovsrättsinnehavare skulle vara en stor olägenhet även för mig som inte gör något olagligt.
>
>Som kund anser jag mig ha rätt att begära av er att ni vidtar lagliga åtgärder för att skydda era kunders rätt till privat kommunikation.
>
>/Göran Widham