Du är jag är vi är starkt

Jag har inte varit med på några demonstrationer mot att SD kommit in i riksdagen. Balansgången mellan att demonstrera mot deras politik och mot deras existens är hårfin. Det är inte så att jag är glad över att de nu kommer sitta i riksdagen, men en tjugondel av den svenska befolkningen har faktiskt röstat på dem.

Ett gemensamt Guds hus

Samtidigt söker jag andra sätt att på ett positivt sätt visa hur absurda förutsättningarna bakom deras politik är. Att se när andra hittar sätt som är långt mer effektiva än att skrika ut sitt hat gör mig överlycklig, oavsett vem som gör det och oavsett om det kan finnas ett och annat problem. Det jag tänker på är församlingarna i Nacka, som planerar bygga ett gemensamt guds hus:

Sedan ett par år diskuteras nu om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra gemensamt ska bygga ett Guds hus. Folket i Nacka håller på att få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak. Mer än så: en församling i Svenska kyrkan samsas med en romersk-katolsk församling och bygger ett gemensamt kyrkorum.

En modell har tagits fram som visar en moské och en kyrka sida vid sida, förenade av en gemensam foajé. Kyrkorummet ger utrymme för såväl Svenska kyrkans som den romersk-katolska liturgiska traditionen. Moskén blir ett öppet forum för muslimer och islams vänner. Syftet är att i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk. Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element.

Om man verkligen är mån om att på lång sikt överbrygga den rädsla och okunskap som skapar kulturkonservatism och vardagsrasism. Fenomen som i sig är ett av de största hindren för verklig integration, så är det så här man måste göra. Att skrika ut sitt hat kan kännas bra, men att skapa positiva exempel av samförstånd är långt mycket effektivare. Det största hotet mot de som hatar är inte de som i sin tur hatar, utan de som visar att det finns en annan väg som fungerar.

Värdegrunden börjar med att teckna den gemensamma visionen för Guds hus. Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna. Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar. Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället.

Kan det uttryckas bättre än så?

Lite läsvärt för läslystna

Jag måste bara få länka till två av mina favoritskribenter i den svenska bloggosfären.

Först en gammal bekant: Unni Drougge som jag läst sen hon var på någon smutsig rockblaska. Idag skriver hon om hur barndomens skräck för röntgenglasögon. Och om vad som händer med människor som får makt och befogenheter.

Igår skrev en annan favorit om en annan slags nakenhet. Martin Ezpeleta funderar över sambandet mellan svenskarnas dåliga sexliv och sjukskrivningar för utbrändhet:

>Vi ser utbrända människor söka förgäves efter hjälp
på Försäkringskassan.
Vi vet också att 70 procent av svennarna har dåligt sexliv.
>
>Finns det ett samband?
>
>Det kanske är dags att vi alla ställer oss frågan:
>
>Har Sverige blivit ett land där man
klagar för mycket och knullar för lite?

Martin är som ni ser en fantastisk skribent. Han har också blivit uppsnappad av kvällspressen. Hans första krönika i Aftonbladet är nästan lika briljant, fast smärtsam läsning. Vi lever redan i ett Sverigedemokratiskt land.

>För SD har rätt på en viktig punkt:
>Svensk integrationspolitik är ett fiasko. Tyvärr är det bara dem som vill prata om det. Trist, eftersom vi vet hur de gör det.
>De trollar med statistik, de ser hägringar i backspegeln och kallar det tradition och när de gnuggar kristallkulan ser de minareter överallt.
>Svensk integrationspolitik är ett luftslott som saknar den viktigaste grundstenen:
>Människors rätt att behandlas lika, oavsett etnisk tillhörighet eller religion.

Vad ska vi göra åt det läsare. Vill vi bo i ett Sverigedemokratiskt land. Hur står vi ut med oss själva om vi inte gör något åt det.

Åklagaren kräver böter för arbete

Dagens absurditet: i Svea rike är det förbjudet för vissa att göra rätt för sig.

Smålandsposten Åklagaren kräver böter för arbete.

> –Takvam har fullgjort alla sina åligganden som arbetsgivare och betalat skatt, konstaterar försvarsadvokat Anita Wikefeldt som anser att de båda åtalade skall frias.
>
> Harald Takvam säger att hela ärendet känns konstigt och att det är märkligt att anklagas för brott efter att ha ordnat arbete åt en flykting.
>
> Kristdemokraterna har engagerat sig hårt i fallet och Bengt Germundsson, Markaryds kommunalråd, fanns på plats under rättegången.
>
> Åklagare Marcus Sjöstrand bygger åtalet på att Reza Rezai hade ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd under perioden mars 2006 till mars 2007. Genom att därefter fortsätta arbeta anses flyktingen och arbetsgivaren ha brutit mot lagen.
>
> Marcus Sjöstrand inledde slutpläderingen med att konstatera att det naturligtvis är bra att arbetsgivare anställer flyktingar som därmed integreras i samhället.
>
> –Men det är också viktigt att alla följer de spelregler som finns och det krävs arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

Det är så man skäms. Vad har vårat samhälle kommit till, när goda intentioner och försök att göra rätt gör att människor hamnar i domstol.

Varför beslutar inte åklagaren om åtalsunderlåtelse?

Via HAX.