Culture Shock Homo Digitalis

Joakim de Leeuw på SEB förstår sin omvärld bättre än många andra tycks det, han förstår homo digitalis-fenomenet.

När han skulle flytta till Kuala Lumpur läste han ”Culture Shock Malaysia”, och konstaterar — det handlar om kultur:

> I min enfald trodde jag att kultur handlar om att följa regler och beteenden. Den egentliga kulturchocken kom på ett mycket djupare plan. Det handlade om att förstå och acceptera ett fullkomligt omvänt sätt att se på världen.

Och:

> Vi som inte tillhör den digitala generationen står inför en liknande kulturchock på hemmaplan. Allt fler kunder och medarbetare är födda i en digital värld med ett omvänt sätt att se på världen.

Sen kommer ett verkligt forte fortissimo:

> Ett tydligt exempel är de analogas behov av metaforer för att göra den digitala världen gripbar. Dokument förvarar vi i mappar som sorteras i digitala arkivskåp. Om ett dokument behöver förekomma i flera olika sammanhang skapar vi kopior och förvarar dem i olika mappar.
>
> Det finns inga tekniska skäl för att skapa kopior, vi behöver dem för att kunna hitta i vår metaforvärld. Onödigt, tycker de digitala. Digital information finns överallt, alltid. Tagga och sök.
>
> På motsvarande sätt hanterar vi digital kommunikation. Mejl är en brevmetafor för att kommunicera. Onödig, tycker de digitala. Skicka inte, publicera! När det gäller fildelning gör vi misstaget att göra det till en moralfråga. Det är det inte, det är en kulturfråga. Så där kan man hålla på.
>
> Företag som vill fortsätta vara framgångsrika måste anstränga sig till det yttersta för att förstå, acceptera och anpassa sig till den digitala världsuppfattningen. Kunder och medarbetare kräver det. Det handlar inte om teknik, utan om kultur.

Joakim sätter fingret precis på det onda. För det är det här som har varit problemet med hela debatten de senaste åren: att det inte handlar om moral, utan om kultur. Vi kan resonera fram och tillbaka, fram och tillbaka till dess vi alla är gråhåriga. Det har om inte annat demonstrerats i det närmaste övertydligt i maratondiskussionen mellan embryo och mig. Vi kommer nog aldrig att helt förstå varandras utgångspunkt.

Jag borde kanske egentligen tillhöra predigitalis-generationen, men har många gånger konstaterat att den har mindre med ålder att göra än med personlighet och intresse för den digitala världen. Det är inte ett underverk att piratrörelsen håller på att bli mainstream.

Det är en fråga om kultur.