Välkommen in i samtalet herr Pontén

Vi på Livbåten har i olika sammanhang skrivit om Henrik Pontén och hans gärningAntipiratbyrån. Som ni vet är vi vänner av samtal före konfrontation.

Det är därför vi med glädje ser att Henrik Pontén och hans kollega Sara Lindbäck anslutit sig till bloggvärlden för att delta i samtalet om upphovsrätt och annat. Vi hoppas att de har för avsikt att delta i dialogen och inte bara vill skaffa sig en till megafon. Då kanske de tar intryck av alla kloka tankar i ämnet bland Sveriges bloggare.

Det går en del rykten om att bloggen ifråga inte har Henrik Pontén och Sara Lindbäck som avsändare. Men eftersom den länkas från såväl antipiratbyran.se som antipiratbyran.com, utgår vi tillsvidare från att den har det.

Scaber Nestor tror också att den är legitim.

Vad kan man då säga om vad Pontén och Lindbäck hittills har skrivit.

I sitt andra inlägg kommenterar de juridikprofessor Anette Kurs tankegång att hårdare lagar höjer värdet på  illegala produkter och därmed ökar incitamentet för kriminella.

Det är orimligt att skylla utvecklingen på brottsoffren. Hur skulle argumentationen låta vid värdetransportrån; skydda er inte så mycket för då blir de kriminellas metoder grövre och det riskerar människors hälsa.

Här tycker jag nog de gör ett felslut. Det är inte brottsoffren Annette Kur skyller på om man ens kan tala om att hon skyller på någon. Det är lagstiftaren. Jag läser henne som att hon förespråkar en rimlig balans mellan brott och tvångsmedel så att tvångsmedlen inte förstärker incitamenten för framväxten av en lönsam illegal marknad.

I sitt tredje inlägg kallar de Karl Sigfrid socialist. Om det inte vore på allvar vore det stor humor att kalla en moderat kamrat:

Karl Sigfrid slagordsretorik är inte bara tröttsam utan också ett hinder för en seriös debatt. Med den nivån på logik vill jag påstå att Karl är socialist. Att verka för att enskildas egendom ska tas ifrån dem och fördelas till kollektivet under någon diffust påstående om samhällsnytta är ju inget annat än vulgärsocialism. Lite skärpning tack kamrat Sigfrid.

Här blandas som så ofta materiell äganderätt ihop med immateriella rättigheter. Inget tas ifrån någon vid kopiering, eftersom originalet blir kvar. Alltså handlar det inte om att något fördelas. Om antipiraterna var lite hederligare i sin argumentation skulle det underlätta samtalet. Om de till exempel skrev att enskildas tidsbegränsade rätt att uppbära ersättning vid mångfaldigande och distribution fråntas dem, vilket är en korrektare beskrivning, då kunde vi som inte håller med invända att det gör den ju inte vid privat kopiering, eftersom ingen uppbär ersättning. Bara för att ta ett exempel på en mer resonabel samtalston.

I sitt fjärde inlägg anklagar de Rick Falkvinge för att missförstå IPRED-lagen. Det handlar om diskussionen kring razziorna mot DC-hubbar. Där Rick ska ha sagt att det är IPRED-lagen som gjort tillslagen möjliga. Nu vet jag inte exakt vad Rick kan ha sagt, men det skulle förvåna mig om han sagt så, eftersom IPRED är en civilrättslig lag.

Antipiratbyråns beskrivning av sakläget har jag däremot svårt att förlika mig med:

Som ni säkert alla redan känner till så gjorde ju ipred att upphovsrättslagen blev mer teknikneutral på civilrättens område. Efter en domstolsprövning kan en upphovsrättshavare driva en civilrättslig process mot en misstänkt intrångsgörare. Det är den vanligaste vägen att agera vid upphovsrättsintrång, men före ipred har det inte varit möjligt för intrång som sker på nätet. Ipred har med andra ord har ingenting att göra med polisens arbetsmetoder.

Att kalla överförandet av polisiära befogenheter till privata intressen för teknikneutralitet är väl ändå lite väl mycket nyspråk.

Om pirater och ungdomar

Det skrivs om Henrik Ponténs framträdande på Dreamhack i såväl tidningar som på bloggar.

En sak som flera bloggar talar om är att man måste respektera Henrik Ponténs mod och detta håller jag verkligen med om även om jag igår fokuserade på något annat. Som Emma påpekar så är det svårt att tro att Henrik Pontén plötsligt blivit intresserad av dialog istället för konfrontation.

Men…

Anledningen till att jag återkommer till ämnet är att vi lever i en övertro på bilder och video och på den sanning de förmedlar.

Text är åsikter, åsikter som vi är skeptiska mot. Bild och video är sanna avbildningar av verkligheten, vi ser dem och vi tror.

Ja, OK, jag karrikerar. Men allvarligt ni som bara såg Pontén på Youtube, visst uppfattade ni det som att piratpartiet demonstrerade mot honom.

De som var i rummet har säkert en annan bild. Jag har en annan bild. Jag vet inte om ni tror mer på mig än på ert intryck av en youtubevideo, men så här var det:

Vi piratpartister diskuterade med Dreamhackledningen om att få möta Henrik Pontén på scen, det gick inte. Vi ville ge honom Creative Commons-kakor och ett skämtsamt diplom för framgångsrikt medlemsvärvande. Säkerhetsarrangemangen förhindrade det. Vi försökte på kortast möjliga tid ordna ett vänligt mottagande utan burop. Vi spred flaggor och ballonger och försökte få så många som möjligt att välkomna Henrik Pontén och hans mod.

Under hans framträdande så stod ett hundratal eller möjligen några hundra människor – de flesta pp-sympatisörer – framme vid scen med flaggor, banderoller och ballonger. Bakom oss fanns ett par tusen dreamhackbesökare som satt kvar vid sina datorer under Ponténs besök. När man som jag stod längst bak i den grupp som stod framme vid scen var det oerhört tydligt att buropen kom bakifrån, från dem som stannat vid sina datorer. Vi som stod vid scenen jublade snarare – även om det naturligtvis fanns element som visslade och buade, en person kastade ju till och med en tomat.

Så intrycket att det var piratpartiet som demonstrerade mot APB är alltså oerhört missvisande.

Xorbot jublar
Xorbot jublar

Varför ljuger du, Henrik Pontén?

Jag stod idag i vimlet framför stora scen på Dreamhack i Jönköping, när Henrik Pontén svarade på frågor från ungdomar.

Den sista frågan han fick löd:

>–Hur hade ni exakt tänkt att sätta dit oss som vet hur man gömmer sig?

Pontén svarade:

>– Jag tänker inte sätta dit nå’n, vad menar du med det!

Min stilla undran är, vad jobbar egentligen Antiprratbyrån och Henrik Pontén med?

EDIT: Jag korrigerade citaten så att de blev ordagranna efter att ha tittat på en videoupptagning.

Bilder:

Henrik Pontén på huvudscenen på Dreamhack
Henrik Pontén på huvudscenen på Dreamhack
Henrik Pontén på Deamhack
Henrik Pontén på Deamhack
Piratflagga på Dreamhack
Piratflagga på Dreamhack