Tuesday May 31st – Hard Drive Buying Day?

Towelday har just passerat när jag börjar förbereda mig för nästa stora bemärkelsedag. Jag surfar prisjakt, pricerunner och studerar prislistor hos de stora ehandlarna inom dataområdet. På tisdag smäller det – hårddiskköpardagen.
Broken hard drive? - Day 148 of Project 365
Orsaken, undrar ni? På onsdag blir en 1 TB hårddisk ungefär 20% dyrare över en natt. Det förefaller alltså rimligt att vi som har stora lagringsbehov gör som man gör inför en bensin- eller tobaksskattehöjning – hamstrar. Lagring har ju trots allt antagit karaktären av lättrörlig konsumtionsvara de senaste åren. En ny USB-sticka köper man ju mest hela tiden, för att man inte orkar leta efter de man redan har utspridda i sina jackfickor. Det är för jobbigt att hålla ordning på sina filer, så man köper en ny hårddisk istället för att städa på den gamla. Känner ni igen er?

I så fall rekommenderar jag ett besök hos valfri elektronikhandlare på tisdag för att bunkra upp för de närmaste åren av lagringskapacitetfixar – ni vill väl inte riskera abstinens?

Det var i december förra året som Copyswede – den organisation som har hand om den så kallade privatkopieringsersättningen – bestämde sig för att börja ta ut avgift även på externa hårddiskar och USB-minnen. Från början var det meningen att man skulle börja ta ut de nya avgifterna den 1 april, men datumet sköts fram till den 1 juni. Fördröjningen har att göra med att man förhandlar med branschen om de nya avgifterna. Hittills finns ingen uppgörelse utan den nya avgiften och dess nivåer (< 80 GB: 1 kr/GB, 81–250 GB: 120 kr. > 250 GB: 160 kr) är ensidigt beslutad av Copyswede.

Ännu finns ingen uppgörelse, så det kan naturligtvis bli ytterligare ett uppskjutande av startdatumet. (Om det skulle hända får jag väl leva med en lite för stor samling flyttbara lagringsmedia kringflytande här hemma.) Det är väl till och med möjligt att Copyswede tvingas inse att idén är dålig i grunden. Rasmus på Copyriot funderade kring det perspektivet redan i januari.

Hur som helst förefaller det egendomligt kanske rent av galet att öka avgifterna i ett system som när alltmer mediainnehåll streamas kommer att bli allt mindre betydelsefullt. Hur mycket kommer vi att privatkopiera, när mediainnehållet finns ett knapptryck bort – på det internetz?

En alternativ metod till att hamstra lagringskapacitet på tisdag är att se till att få en dispens. Som professionell användare av lagringsmedia kan man slippa undan. Tyvärr kan bara företag registrera sig i Copyswedes databas. Ni som inte är företagare får väl gå till chefen och be snällt.

Vill du veta mer om privatkopiering och Copyswede? Enligt min mening är lagen så egen att det nästan blir roligt att läsa rättfärdigandet av den och av Copyswedes roll som uppbördsman åt upphovsmännen. Fast jag tycker det börjar bli dags att några i ansvarig ställning inser att man återskapat skråsystemet i modern skepnad. Höga trösklar innan du kan kalla dig upphovsman, allmänna avgifter utan tydlig koppling till en nytta för den som betalar, insamlande av medel som bara går till de som redan är en del av systemet …

Elektronikhandeln kommer att betala en stor summa till Copyswede för hårddiskar och USB-minnen, att fördela mellan upphovsmän. Men Copyswede hävdar att konsumenten som köpt en hårddisk bara är med och betalar detta om han använder den till privatkopiering. Eftersom avgiften är riktat mot handlarna och bara gäller privatkopieringsanvändningen av hårddiskar (all annan användning inklusive olaglig piratkopiering är nämligen borträknad) så har ingen avgift tagits ut på den som använder sitt lagringsutrymme till saker som inte omfattas av upphovsrätt. Förstod ni?

Tycker ni hela resonemanget känns 1500-tal, orimligt eller bara korkat men inte har lust eller råd att hamstra lagringskapacitet på tisdag – gå med i Facebookgruppen. Det kostar bara ett musklick.

EDIT
Märkligt – samma dag som jag drar igång det här evenemanget tycks frågan ha blivit uppskjuten igen till den 1 september. Kan det vara en slump? Eller den stora konspirationen? Får jag det bekräftat av en till källa, så får jag väl skjuta fram Hard Drive Buying Day.

EDIT 2

Det står nu klart att branschen och Copyswede är överens om att skjuta upp datumet till den 1 september. I linje med det flyttar jag fram datumet på Facebooksevenemanget – hårddiskhamstrardagen, som Nickelin valde att kalla den i sin livestream äger alltså rum den 31 augusti i stället.