En påminnelse om fulspelet kring FRA

Om det är någon som glömt exakt varför jag och så många med mig bestämde sig för att lämna alliansen…

När jag ser det här, så rinner det till. Jag minns känslan jag hade första gången jag hörde det här. Känslan av att det bubblar hela vägen nerifrån tårna tills det hotar att spränga mig. Det finns helt enkelt inga ursäkter som duger.

Nu skall sägas att även om jag är förbannad på Fredrick och Annie, så är det inte främst de som får det att koka inom mig. Istället riktar sig min ilska mot den i det närmaste exempellöst metodiska ”divide and conquer”-taktik som alliansen tillämpade i FRA-frågan. Den riktar sig mot partiledare som låter den egna prestigen stiga sig åt huvudet; mot Lars Lindblad, Johan Pehrson och Roger Tiefensee de respektive gruppledarna i m, fp och c, som inte tycks förstå gränserna för sina uppgifter; den riktar sig mot totala nötter utan känsla för demokratiska spelregler som till exempel Isabella Jernbeck, och den riktar sig mot alla de som satt tysta på sitt arsle och betraktade farsen utan att protestera.

Att de dessutom kan tycka att det är OK att i sak ljuga om skälen till utkvittning, och därmed fuska med ett system som är menat att se till att sjukdom och ofrånkomlig frånvaro inte påverkar beslutskraften, det är väldigt magstarkt. Betänk att det är samma människor som tycker det är helt OK att försäkringskassan och a-kassan får drakoniska kontrolldirektiv. Hur trovärdig är man i sitt värv om man själv missbrukar det demokratiska systemet för sina egna syften?

Jag insåg att om det var något detta visade, så var det att det finns regeringsduglighet och regeringsduglighet. Vill man ha maximal reinfeldtsk regeringsduglighet kan man låna sitt politiska system från Kina. Vill man däremot ha verklig demokratisk regeringsduglighet, så är det tveksamt om man ens kan hitta den i Sveriges Riksdag i nuläget?

Det är bara två veckor kvar till omröstning om FRA 2.0, fortfarande finns chansen för ett antal alliansmedlemmar att rehabilitera sig. Ta den chansen, det lär inte komma speciellt många fler.

Lars Lindblad, gruppledare m
Johan Pehrson, gruppledare fp
Roger Tiefensee, gruppledare c

Valfusk!!!

Jag har tänkt skriva ett längre mer resonerande inlägg om valfusk som uppföljning till Marcus påstående om behandling av Piratpartiets valsedlar:

>Så långt är det väl störande, men inte värre än att man kan förstå resonemanget. Det blir riktigt roligt först när man försöker förhandsinlämna valsedlar och göra en personlig uppgörelse om att de lägger fram dem. Det är nämligen då man får veta att det inte får lägga fram, eller fylla på, eller ens ta emot valsedlarna. Exakt vem på vilken nivå som fattat ett sådant beslut framgår inte riktigt. Extra spännande blir det när man dessutom får reda på att den regeln poängterats speciellt i år…

Nu hinner jag inte det. Och det är många som skriver om detta just nu. Emma, Scaber Nestor, Jens Odvall och Badlands Hyena på sitt oefterhärmliga sätt.

Att jag skriver ett snabbinlägg nu är för att sprida den video jag hittade hos HAX vidare.

Alla som hör om något oegentligt, gör som Daniel Nyström i videon! Dokumentera! Bra jobbat Daniel!