Föreningsdemokrati eller förseningsdemokrati

Piratpartiet växer så det knakar. När vi var 6000 var vår löst hållna organisation inget egentligt problem: vi kunde ha möten online, vi kunde köra direktdemokrati efter att diskussionerna chattats igenom. Nu är vi 45000+ och det är inte lika enkelt. Vi måste anpassa oss efter en ny verklighet.

Så vad gör vi då? Skall vi skapa en traditionell partiorganisation med partifunktionärer och partikongresser där beslutsrätten leker tripp trapp trull och besluten hamnar allt längre ifrån de enskilda medlemmarna? Skall vi försöka fortsätta med en direktdemokrati, fast nu med sisådär sju till åtta gånger fler röster som vill göra sig hörda? Kommer en sådan sak verkligen leda till en bättre demokrati än den traditionella partiorganisationen?

Dessutom kan man fråga sig hur vårat sätt att organisera oss kommer påverka vår trovärdighet i riksdagsvalet nästa år? Om man bortser från de redan frälsta, som faktiskt anammat nuvarande struktur kanske just för att den ser ut som den gör, så finns en stor mängd människor som inte utgör kärnväljare men som ändå skulle kunna rösta på oss. Dessa kanske gillar vårat engagemang och våra frågor, men ställer sig frågande till det upplevda kaos den nuvarande organisationen utgör.

Personligen tror jag inte svaret är varken eller. Att anamma ett traditionellt sätt att organisera oss är nog rätt dumt, då riskerar vi förlora vår själ. Å andra sidan kommer vår demokrati att få lida om den inte anpassar sig efter att vi blivit rejält mycket större. Det som skulle behövas är ett nytt sätt att klara av organisationsproblemet, ett som spelar med våra regler och utifrån våra egna villkor.

Vi behöver både organisera oss, så att vi inte blir en organisation med en form som en sidenduk man dragit upp i mitten med en sytråd: platt mot bordet förutom pelaren i mitten. Å andra sidan måste avståndet till centrum fortsätta hållas extremt kort.

Fast vad är problemet egentligen? Det är ju det här vi är experter på, de nya organisationsformerna. Vi har i stort sett kompetensen inom organisationen, det som saknas är möjligen ekonomin att utnyttja den fullt ut. Vi skulle kunna hålla en kongress AFK, där folk möts i en traditionell representativ roll. Det finns ett värde i att träffas och skaka hand. Om vi kombinerar en sådan mer traditionell organisation med verktyg för en plattare organisation. Möjlighet för medlemmarna att följa diskussionen direkt. Möjlighet att skypa (eller på något annat sätt ansluta) in och ställa direkta frågor, komma med direkta förslag eller kommentarer. Möjligheten att vara med i debatten även om man inte är en av representanterna — allt sådant skulle rent tekniskt gå att genomföra idag. Det som krävs är bra diskussionsmoderatorer och en lättfattlig och rimlig uppsättning regler för hur det skall gå till utan att man sänker tempot alltför mycket.

Hur som helst så tror jag det är dags att starta diskussionen för piratorganisation 2.0, så att vi får en organisation som fyller sitt syfte utan att vi förlorar oss själva i den.