Tre dagar kvar!

På söndag väljer vi de 18 personer som ska representera oss svenskar i Bryssel. Det handlar om 18 svenska röster bland 736 andra i en församling vars makt är ganska begränsad. Detta är naturligt. Så länge EU:s medlemsländer är överens om att EU snarare ska vara ett mellanstatligt samarbete och inte en överstatlig federation, kommer EU:s egna institutioner att ha mindre makt och de nationella institutionerna mer.

Sverige representeras inte bara i parlamentet. Mycket av det som rör EU beslutas inte där utan i multilaterala samtal mellan Europas regeringar i ministerrådet och i andra sammanhang.

Det betyder att mycket av vår Europapolitik avgörs av riksdag och regering. Det betyder att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt, Jan Björklund och Cecilia Malmström, Maud Olofsson och Andreas Carlgren, Mats Odell och Göran Hägglund (m fl statsråd) som grupp har mer att säga till om än Gunnar Hökmark, Olle Schmidt och Inger Segelström m fl.

Men EU-parlamentet är inte maktlöst. De diskussioner som förs där formar europeisk politik och de beslut som fattas där ligger till grund för kompromisser som i förlängningen blir till svenska politiska beslut, svenska lagar. Exempel på detta som varit uppe många gånger på den här bloggen är datalagringsdirektivet och IPRED-lagen.

Att rösta i valet till Europaparlamentet är med andra ord inte oviktigt. Rätt människa i Bryssel kan göra skillnad!

Våra stora partier med god hjälp av media försöker göra detta till ett val i mängden, en förövning till riksdagsvalet 2010. De vill helst ha en debatt mellan statsministern och hans motståndare. Fredrik mot Mona, enkel mediadramaturgi, en vinner och en förlorar. Diskussionen handlar om de gamla vanliga konfliktlinjerna – jobben, skatterna och välfärden. På marginalen släpps sakfrågor som t ex skola, miljö och brottslighet in och här försöker de mindre partierna profilera sig.

Men det här valet handlar inte om det! På söndag kommer vi inte kunna kora en vinnare och en förlorare. Vi kommer inte kunna se hur den som avgick med segern får prinsessan och hela kungariket. Här utses ingen regeringsbildare, ingen statsminister.

Medias och de politiska partiernas dramaturgi fungerar inte för det här valet.

Istället har vi en diskussion om att för få röstar, att folk inte intresserar sig för EU-politiken. Knappast förvånande med tanke på hur styvmoderligt den behandlas av media och politiskt etablissemang. Som en störning i ”den riktiga politiska debatten”.

Rätt förklarat, med fokus på viktiga sakfrågor och centrala värderingsfrågor är europapolitik också politik. Den kan beröra oss eftersom den rör oss, det handlar om våra angelägenheter. I det här valrörelsen har vi tillsammans lyckats få diskussionen att handla om sådana saker. Och en tillräckligt stor del av svenska folket har uppfattat det. De har uppfattat att det fattas beslut nere i Bryssel som rör dem och de vill att rätt personer åker dit och representerar dem.

Idag handlar valrörelsen om oss, om våra idéer. Piratpartiet har satt agendan och de andra pratar om oss, de talar om våra frågor om integritet och medborgarrätt. På sätt och vis har vi redan vunnit! Nu ska vi bara få ut våra valsedlar i alla vallokaler, vi konservativa som inte tror på förtidsröstning ska lägga våra röster och på söndag kväll ska vi fira att folket fortfarande kan få vara med i den demokratiska processen.

Och där och då så vill jag att alla ni som skrivit, som kommenterat, som pratat med vänner och släktingar, som delat ut flygblad, som har haft hand om en vallokal; jag vill att ni sträcker på er. För ni har bevisat något som Barack Obama talade om den 5 november 2008:

>It grew strength from the young people who rejected the myth of their generation’s apathy; who left their homes and their families for jobs that offered little pay and less sleep; from the not-so-young people who braved the bitter cold and scorching heat to knock on the doors of perfect strangers; from the millions of Americans who volunteered, and organized, and proved that more than two centuries later, a government of the people, by the people and for the people has not perished from this Earth. This is your victory.