Inte bara FRA

Farbror Bodström tycks trivas rätt väl med att se ut som ”the good guy”, men det är så klart en illusion. Tvärtom kommer vi snart att få tampas med en av hans sjuka hjärnas barn — teledatalagringen.

I höst skall det fattas beslut i riksdagen, och Bodström som är en av upphovsmännen bakom idén lyckades få hela EU med sig. Det kommer sätta våra politiker i en rävsax, där risken är stor att lag kommer klubbas igenom därför att det finns ett obligatorium i EU.

Teledatalagringen kommer att kosta nätleverantörerna, och därför i sista hand oss konsumenter, stora pengar. Tjugo miljoner per år i drift och hundra i startkostnad. Precis som med FRA, så skall vi alltså betala för att bli offer för statens övergrepp.

Teledatalagringen kommer spara data om alla telefonsamtal, mobilsamtal, meddelandetjänster och internetkommunikation, inklusive mail och ip-telefoni. Det kommer sparas i ett år och datan innefattar vem som kontaktade vem, hur, när och var de befann sig. Om man tycker FRA är obehagligt, så bör man vara medveten om att här kommer inte ens ett filter att användas — all data kommer sparas.

Än värre är hur informationen kan användas. Jag citerar HAX:

> Gäller det grövre brott är det lagen om elektronisk kommunikation som blir avgörande.
> Den föreskriver bland annat följande:
> – Det behöver inte finnas en skäligen misstänkt person.
> – Uppgifterna behöver inte vara av synnerlig vikt för utredningen.
> – De uppgifter som hämtas in är inte begränsade till vissa teleadresser.
> – Den brottsbekämpande myndigheten bestämmer själv när den anser att den behöver hämta in uppgifter, så det behövs inget domstolsbeslut.
>
> I den nedre delen av skalan bland de brott som det kan bli aktuella att använda teledatalagringen för att utreda märks bland annat koppleri, skattebrott, smugglingsbrott och dopingbrott. Med den lagskärpning som är på gång kommer förmodligen även sexköp att ingå i paketet.

Är det någon som ser ett mönster än?

Jag bävar för det samhälle vi kommer lämna över till våra barn. Hur skall jag om några år kunna berätta för min sjuåring och min femåring hur det fria demokratiska Sverige förvandlades till en polisstat?