Tant Gredelin förklarar sig, eller …

Idag får vi då ett officiellt uttalande av justitieministern, där hon tar tillbaka inte bara idén om gredelina kuvert utan också tankefiguren att man kan straffa personer redan på misstanke. Jag citerar uttalandet i dess helhet. Det går att hitta på regeringens hemsida.

Uttalande av justitieminister Beatrice Ask:

— På ett seminarium i riksdagen i torsdags om unga som prostituerar sig gav jag ett retoriskt och olyckligt exempel på att rädslan för att bli upptäckt kan verka brottsförebyggande.

Låt mig, för att det inte ska finnas utrymme för missförstånd, en gång för alla mycket tydligt säga:

Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.

En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Den som dömts och avtjänat sitt straff ska vara fri.

Frågan är räcker det att hon nu backar på alla punkter. Det har gått nästan en vecka. Justitieministern har under denna vecka haft gott om möjligheter att förklara sin tankegång. Vid några tillfällen har hon också modererat sitt första uttalande. Nästan omedelbart tog hon tillbaka idén med gredelina kuvert t ex.

Men när man sett videoklippen från seminariet, så känns det inte som att det handlar om några förflugna ord som därmed snabbt kan tas tillbaka. Beatrice Ask förde ett resonemang i torsdags på seminariet om prostitution. Ett resonemang som när man fick följa det sa saker om hur hon resonerar kring frågor som brott och straff, sexualbrott, oskuldspresumtion, värdet av skam i det juridiska systemet.

Våra inblickar i denna tankevärld kan inte suddas ut genom ett enkelt uttalande. Inte mina i alla fall. Jag vill höra hur hon tänker. Varför sa hon det hon sa i torsdags? Varför säger hon det hon säger nu? Hur förklarar hon skillnaden? Kan vi få höra henne problematisera lite kring frågan om att skrämma folk till laglydnad oavsett om det gäller genom gredelina kuvert eller inte.

Kort sagt vill jag se Beatrice Ask visa att hon har en ideologisk kompass kring rättssäkerheten som bara råkade vara tillfälligt trasig i förra veckan.

För den ilska som kokar på nätet och andra ställen handlar inte bara om gredelina kuvert. Den handlar om något som ser ut som ett mönster – att den svenska borgerlighetens tycks ha glömt bort den enskildes rättigheter gentemot staten.