Björklunds förakt för kunskap

Så händer det igen. Utbildningsminister Björklund (major efter studier vid militärhögskolan på Karlberg) vet bättre än Sveriges samlade experter och forskare.

För en tid sedan var det betygens effekter på pedagogiken. Entydliga forskningsresultat som inte passade Björklunds politiska åsikter avfärdades som oseriösa, eftersom de internationella forskare som tagit fram dem var ”flumpedagoger”. (Känner vi möjligen igen sättet att argumentera från vissa vänsteraktivisters sätt att förhålla sig till nationalekonomisk vetenskap?)

Nu har tolv av landets mer aktade professorer i olika geografiska ämnen undertecknat en debattartikel som kritiserar att Björklund kört över de experter som för skolverkets räkning gjort ett förslag till kursplan i geografi. Björklund gjorde ett antal populistiska förändringar i förslaget, som professorerna menar

kommer att motverka elevens förmåga till öppen analys av världen, insikt om närområdet som en del av världen och förståelsen av olika kulturer i olika delar av världen och deras samverkan i en globaliserad värld,

Vad svarar då Björklund? Jo:

Hos det pedagogiska etablissemanget finns ofta en panisk rädsla att uppfattas som gammaldags.

Hallå: Det är inte det pedagogiska etablissemanget som kritiserar. Det är det vetenskapliga etablissemanget, i just det ämne, som diskussionen gäller!  Så vad är det Björklund säger? Jo: Att han vet bättre än våra främsta forskare i geografi vilka färdigheter och kunskaper i just ämnet geografi det är viktigt att våra barn får med sig ut i livet.

Vad vi ser är ett ohöljt förakt för vetenskap och för kunskap, så snart denna pekar i en annan riktning än Björklunds föreställningar och fördomar!

Det är faktiskt bara en gradskillnad mellan Björklunds anspråk, och de lokala skolpolitiker i olika delar av USA, som anser sig veta bättre än den sammanlagda expertisen av biologiska forskare huruvida ”Genesis” eller ”Om arternas uppkomst” ger rimligast beskrivning av livets och människans uppkomst.