Att leta efter barnporr

Våld, utnyttjande och sexuella övergrepp tillhör de mest upprörande fenomenen man kan tänka sig. Till och med när vi skildrar ett bestialiskt krig eller folkmord med 10000-tals dödsoffer eller mer, så sticker sådana handlingar ut som alldeles särskilt hemska. Som i Rwanda, i Bosnien eller under andra världskriget.

Det har med integritet att göra tror jag. När vi tänker i termer av värre än döden, så beror det på att det finns kränkningar som går så på djupet i oss att vi tror oss hellre vilja dö än behöva uppleva dem. Förmodligen är livsdriften så stark i de flesta av oss att vi i en konkret situation skulle välja livet nästan oavsett vad. Tydligt är dock att det i vår kultur, i våra sinnen och i våra erfarenheter finns kränkningar av vår person som vi ser som värre än döden.

I vår kultur finns det gott om skildringar av personer som väljer döden före något annat värre. Man går i döden för sin övertygelse, sin familj eller sin heder. Sin integritet.

Dessa djupa integritetskränkningar blir naturligtvis ännu allvarligare när de drabbar de oskyddade och i någon mening oskyldiga. Detta är förmodligen en viktig orsak till att sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi näst intill intar en särställning för oss vad gäller otänkbara och tabubelagda beteenden. Och det med rätta.

Det är en av civilisationens grundpelare att skydda och ta vård om det uppväxande släktet. Mänskligheten intar en särställning i djurriket vad gäller behovet att ta hand om, skydda och träna avkomman innan den är flygfärdig – både med avseende på den tid och de resurser vi lägger ner. Vår kultur och våra teknologiska framgångar har dessutom fördjupat och förlängt detta behov av att ta hand om och fostra än mer. Att skydda barnen är på sätt och vis det vi skapat hela vår civilisation för. Stängsel, hus, kök, skolor, hamburgerrestauranger – allt för att vi tänker på barnen.

En debatt som handlar om ifall vi ska skydda våra barn mot övergrepp är alltså meningslös. Det finns ingen som säger att det inte är viktigt, att det inte är prioriterat, att det kan vi strunta i.

När initiativet Smile29 i EU-parlamentet säger:

STOP SEXUAL HARASSMENT
STOP PAEDOPHILIA
STOP CHILD PORNOGRAPHY

så undrar jag vem de går i polemik med. Vem är de som inte vill stoppa sexuella trakasserier, pedofili (om vi menar utövande pedofiler) och barnpornografi. De enda som rimligtvis står i opposition till detta budskap är den lilla, lilla minoritet av mänskligheten som utgör förövarna. Och förmodligen knappt de ens en gång, eftersom många av dem lider av svåra samvetskval över sin läggning.

Frågan handlar alltså endast om vad som är lämpliga strategier för att stoppa sexuellt utnyttjande av barn som till exempel barnpornografi.

När vi funderar över lämpliga strategier för att på samhällsnivån åtgärda någonting är det tre saker som borde stå i fokus:

  1. Hur kostsamma strategierna är (jämfört med alternativa åtgärder).
  2. Hur de påverkar andra viktiga värden som vi vill bevara.
  3. Hur effektiva de är (jämfört med alternativa åtgärder).

Det finns mycket att säga om ECPAT och andra organisationer som arbetar mot barnpornografi – om deras metoder, om deras prioriteringar, om deras förståelse för effekterna av de strategier de föreslår. Men nu tänkte jag koncentrera mig på ett enda förslag: Smile29:s skriftliga förklaring om att utvidga datalagringsdirektivet så myndigheterna ska ha rätt lagra alla de söksträngar vi skriver in i Google och andra sökmotorer. (För enkelhetens skull använder jag Google som exempel i resonemanget nedan.)

För det första ifrågasätter jag de orimliga kostnaderna för denna metod. Jag vet inte vad det skulle kosta att bygga den IT-infrastruktur som skulle behövas för att lagra all denna data i två år som är en tidsrymd jag hört nämnas. Men jag vet att det skulle kosta mycket pengar. Jag erkänner att det med tanke på hur viktig kampen mot barnpornografin är inte är orimligt att lägga en massa pengar, men det förutsätter att vi får ut något vettigt av det.

För det andra ifrågasätter jag rimligheten i de bieffekter ett sådant förfarande skulle ha. Hundratals miljoner europeiska internetanvändare skulle tvingas lämna ifrån sig information om sina innersta tankar, sina privataste behov till myndigheterna. Fundera en stund på vad ni använder Google till och hur privat det är. Googlar ni efter information om egna eller andras sjukdomar? Googlar ni efter sexhjälpmedel eller porr? Googlar ni för att fördjupa er i politiska frågor ni är intresserade av? Vilken bild skulle någon få som följde just Din google-dag söksträng för söksträng?

För det tredje ifrågasätter jag som många före mig effektiviteten i det föreslagna lagrandet av söksträngar. Med Johannes Forsbergs ord på ledarplats i Expressen: ”De som är så dumma att de försöker googla sig fram till sin barnporr finns förmodligen knappt.” Nu vet jag att en bild säger mer än tusen ord. Därför visar jag lite bilder nedan på vad som händer när man googlar efter barnporr. Innan ni tittar på dem vill jag att ni ska minnas att det vi talar om är barnporr. Vi talar inte om nakna avbildningar av barn för andra syften än pornografiska. Bland sökresultaten förekommer förvisso en hel del bilder på nakna barn tecknade eller fotografiska, men de är i regel antingen publicerade som debattinlägg i frågan om barnpornografi eller så har de konstnärliga syften.

Bildsök sökord – children och nude (klicka på bilden så kommer du till Google)


Bildsök sökord – children och porn (klicka på bilden så kommer du till Google)


Bildsök sökord – children och sex (klicka på bilden så kommer du till Google)


Videosök sökord – children och nude (klicka på bilden så kommer du till Google)


Videosök sökord – children och porn (klicka på bilden så kommer du till Google)


Videosök sökord – children och sex (klicka på bilden så kommer du till Google)


In the words of the artist

You remember my friend the photographer that I wrote about yesterday. She allowed me to publish her respons to the organizers of the art competition, where she explains why it is wrong of them to supress her photograph of her daughter. So here goes, in the words of the artist:

Dear xxx,

I shall change the thumbnail (to let you know I haven’t decided yet if I will just re-crop it so the image starts at the child’s shoulders or change the image completely), but I would like to comment upon this first.

You and your organization are asking me to change the thumbnail due to its ”sensitive nature”. Clicking through ”View the Work” and seeing the other thumbnails, there are erotic images, nude images, an image of a man masturbating on the street. Wouldn’t these also be considered of a ”sensitive nature”? If you censor me, then where else can the censorship go? Why not ask the other artists to choose different thumbnails as well? Is my image more sensitive because it is of a child? I would like to point out that the image is not a  full frontal of a child. She is not in a compromising pose. She isn’t being manipulated into being photographed. She isn’t acting inappropriately or overly sexual. She is just being her.

We bring our own preconceptions to this particular image. Which is why I choose it in the first place. It challenges the viewer. I have had many different responses to this image from it being seductive to it being the essence of childhood innocence. Isn’t the response more of an intimate look at the viewer than anything else?

I understand the world we live in. I understand that you are most likely asking me to change the image because it depicts a nude child, and with the child pornography laws we have in this country (as well as around the world), you are most likely just trying to protect the organization this competition is run through. But what is art if not to challenge perspectives and boundaries within cultures? Where would Sally Mann’s work be if she had tried to release her images in today’s climate?

I believe that, by you censoring me, asking me to change the image you (as well as I because I am conceding to your wishes) are contributing to what we believe we are trying to protect. I would NEVER hurt or endanger a child. But I believe that I am contributing to the climate of violence and abuse by stifling this image. When we change this image we contribute to the world of fear we have created. Every child; boy or girl, every adult; man or woman, are sensual and sexual beings, while at the same time innocent, naive and carefree. By silencing the conversation resulting from the exposure to this image, we are stopping understanding, we are stopping acceptance, we are stopping our voices. By denying this image (or any image like this one, any image that challenges the viewer) we create fear and misunderstanding. Fear creates anger. Anger creates violence. Thusly the cycle begins and continues.

So let me ask you one last time before I change this image – Do you want to change the world or do you want to make it even grayer?

Thank you for your time and consideration.

Which picture do you find most offensive

I’ve got an american friend who is a professional photographer. I find her work inspiring. She is really talented.

She called me today quite upset. She had entered an artistic competition on the net – Artist wanted. When she submitted her work to the competition she had to choose one picture out of her portfolio to represent her work. This would be used as a thumbnail. Visiting the site you can choose to view some of the work of the competing artists. This is a randomized function showing the chosen thumbnails of each artist. If they catch your eye you can by clicking them see the rest of that artist’s portfolio. My friend choose this picture of her daughter, that was taken when visiting Sweden.

foto: Christianne Ebel

My friend got an e-mail from the organisation telling her to change her thumbnail. Because of it’s sensitive nature It might be considered offensive, she was told. I don’t know what anybody else would think, but I am offended by people that find something offensive in that beautiful depiction of an innocent child.

To find out what kind of pictures where allowed I clicked the randomize function multiple times to check out the work of the other artists. This nude man masturbating in the street is one of the things I found.

Among the other pictures there was many depicting nudity in an erotic or sensual fashion. I consider myself open minded and liked a lot of the stuff I saw. None of it was offensive to me. But I would think that among people that are offended by nudity the man in the mask would be worse than the little cute girl in the water. But what do I know?

I would like my readers to tell me their views. What do you think of these pictures?


EDIT: I changed a sentence because I got told exactly how the people at the competition had formulated their e-mail.

Engelskan är för att min amerikanska väninna och hennes vänner ska kunna läsa vad jag skrivit.