Proportionalitet á la Piratjägar-Pontén

Via Emma opassande hittar jag ett intressant citat av Piratjägare-Pontén

>På Antipiratbyrån säger juristen Henrik Pontén ändå vad han tycker.
>– Vi kan inte använda samhällets pengar för att finansiera bibliotek som erhåller redskap för att begå brott. Det är väl rimligt att det går att spåra upp den som begår ett brott. Det gäller ju inte bara upphovsrättsintrång utan även till exempel förtal och mobbing som görs via Internet, säger Pontén.

Just så Pontén: vi kan inte använda samhällets pengar till en infrastruktur om en liten promille använder den till att begå olagligheter – dags att sluta bygga vägar, telefonsystem, tunnelbanor, bostäder, busslinjenät, sjukhus … Så här i en handvändning har jag svårt att komma på något vi bygger tillsammans i samhället som inte i vissa fall fungerar som plattform för brottslingar eller åtminstone okynnes lagöverträdare.

Ett litet tips till Pontén och piratjägarmaffian i riksdagen. Vid avvägningar för lagstiftning eller lagförande, precis som i de fall då vi personligen reagerar på överträdelser mot oss, använder man något som kallas proportionalitet. Det är en princip som innebär att reaktion ska stå i proportion till kränkningen.

Man ser så fånig ut om man råskäller på en femåring för att den trampade en på tårna.

Sen går det inte att skriva idag utan att länka till dagens största stolpskott. Ett litet råd Johan Hakelius, du är journalist, gör research! Det räcker inte att erkänna att man inte vet ett skit om det man skriver om, du är väl ingen jävla bloggare!

EDIT

Mary på MinaModerataKarameller refererade till samma citat av Pontén nästan precis samtidigt.

Reglera piratjägarna inte piraterna

Sedan ungefär ett decennium pågår en ”feeding frenzy” i piratjägarorganisationerna. Dessa organisationer har vattentäta skott gentemot de kreatörer de säger sig företräda. Om någon av dessa kreatörer någonsin får en krona från antipiratorganisationernas fantasiskadestånd, så är det dags att plocka fram en stege och måla ett svart kors i taket.

En tolvåring, med ett modikum av internetförmåga och engelsk läsförståelse, skulle på någon timme kunna skaka fram en handfull hårresande exempel. Fall där dessa arméer av advokater sysslat med saker som går totalt på tvärs med logik, rättsmedvetande och vanligt sunt förnuft. De använder rutinmässigt hyckleri, lögner, manipulation, tveksam bevisning, mutor, digitala brott, oproportionerliga krav som syftar till terror, och rena utpressningsmetoder.

Dessa organisationer är bra mycket farligare för det moderna demokratiska rättssamhället än en hel legion av hemmapirater. Det skulle vara långt mindre farligt för Sverige att ha nio miljoner fildelare, än att tillåta dessa organisationer att fullt ut importera de amerikanska moderorganisationernas metoder.

Vad skulle hända om alla svenskar fildelade? Jo det som skulle hända är att de som vill sälja musik, film, mjukvara och dylikt i detta land, skulle vara tvungna att göra det på ett sätt och med villkor som tilltalar kunderna. Det skulle helt enkelt vara nödvändigt, eftersom alternativet skulle vara att helt lämna den svenska marknaden och skapa en form av vakuum. Naturen försöker jämt fylla alla vakuum.

Dessa organisationer är som mest effektiva när samhället är som mest ofritt. De kommer med tingens inneboende logik att sträva efter att maximera sin effektivitet, vilket om ingen säger stopp sätter p för vår frihet. Jag har svårt att föreställa mig att ens den mest förhärdade upphovsrättsivrare verkligen vill bo i den typ av samhälle som är den logiska följden av ett sådant resonemang.

Not: Flera av länkarna är hämtade från PiratJanne.

Diminishing returns

Regeringen Reinfeldt, tillsammans med en massa andra tekniskt illitterata beslutsfattare världen över, ägnar sig åt att pissa i motvind. De strävar rakt mot ett paradigmskiftes stormvindar.

Kommunikationsmöjligheterna människor emellan har exploderat i tillgänglighet och potential. Det handlar inte bara om internet, även om det är den största delen av kakan, utan även om telekom och ad hoc nätverkande via wifi och bluetooth.

Värdet av den lätthet med vilket vi kommunicerar driver den tekniska utvecklingen. Utvecklingen driver i sin tur mot än enklare och mer fullständig kommunikation. Vi nådde en tipping point i början av millenniet, där värdet av kommunikationen blev så stort att det inte längre kunde nonchaleras, och utvecklingen började driva sig själv. Vi ser konsekvenserna i form av att företag som till exempel Microsoft överger proprietära slutna format för öppnare, trots att de proprietära formaten var en viktig del av deras tidigare affärsmodell. De är inte framme ännu, men utvecklingen är tydlig.

Trots det befinner vi oss bara i början av den utvecklingen. Vi har kommit så långt att vi börjar märka det i vår vardag, men den fulla potentialen ser vi inte ens ännu. Det är som outforskat territorium, som när västern öppnades för nybyggare, utvecklingspotentialen är enorm. Men på samma sätt som med nybyggarna, så kommer många att upptäcka att guldet blev till sand.

Det som beslutsfattare världen över sysselsätter sig med just nu är att låtsas att inget förändrats. Man försöker få kontroll på kommunikation man inte bör ha kontroll över, slår vakt om modeller som är föråldrade, försvarar kolonialmakternas rättigheter mot nybyggarnas frihetssträvanden och försöker i största allmänhet få stora delar av utvecklingen ogjord. Allt med de bästa av föresatser, att man slår vakt om ”rådande värden” och ”moraliska rättigheter”.

Fortsätt läsa ”Diminishing returns”