Första Piratmötet

För någon dag sen funderade jag kanske lite väl offentligt över mitt partival. För de som engagerar sig kan jag berätta att jag än så länge är en piratinfluerad Moderat och inte en moderat Pirat.

Det må vara hur det vill med din saken, ikväll ska jag på piratfika för första gången. Det känns som ett bra sätt att inleda påsken.

Det finns ju en del i dagens nyhets- och bloggskörd att kommentera, men jag orkar inte vara noggrann och fullständig. Så från höften. Frankrike är inte riktigtrepressivt som man var rädd för.

I New Jersey där jag var för några veckor sen diskuterar politikerna på allvar hur mycket könshår det ska vara lagligt att ha!!!

Annika Östberg är hemma men inte Dawit Isaak vilket först ger upphov till jämförelser och på dessa följer debatt.

Per Gudmundson ställer frågan Vem vågar smaka ett rödgrönt Kinder-ägg? apropå Novus opinions senaste förtroendesiffror för Mona Sahlin.

BB-drottningar i gräl om vikt. När AB berättar den viktiga nyheten att Carolina Gynning mobbar Marie Picasso så skriver de stjärnor. Men för mig känns det som ett nytt bråk i BB-huset, det är bara att BB-huset snart är stort nog att rymma hela Mediastockholm.

Andra IPRED-fallet är inte heller det klockrena illegala fildelningsfall som APB borde satsa på om de vill visa att kritikerna har haft fel. Ett klockrent fall av ändamålsglidning noterar dr rignell.

Johanna Nylander skriver bra om ACTA-förhandlingarna i Kvällsposten och jag inser att jag har en massa åsikter, men att jag har för lite kunskap – jag lär återkomma till ämnet när jag har läst på.

Visst följa lagen – och sen då?

Via Scabernestor hittar jag till Anders Ekström på Sydsvenskan.

>Den som vill slippa problem med Ipred har ett lysande alternativ: Att följa lagen. Är man missnöjd med en lag så ska man inte bryta mot den, av det skälet att det inte är demokrati, utan anarki. Är man missnöjd med en lag ska man rösta på politiker som stiftar bättre lagar. Det är principiellt viktigare än någon annan princip vi diskuterar i anslutning till det här.

Så jag frågar dig Anders, jag som följer lagen. Vad ska jag göra nu. Nu när jag är rädd för vem som knackar på dörren. Nu när en odemokratisk organisation leker polis och kanske har mig i sikte.

När knackar dom på dörren hemma?

Jag har funderat lite sen i onsdags när IPRED-lagen trädde i kraft och speciellt med anledning av det första fallet som nu prövas. Som jag förstod den ansökan som APB och ljudboksförlagen lämnade in så handlar det om en FTP-server. Hur APB har fått tillgång till den framgår inte, vilket tyder på att den inte direkt annonserar sin existens för i så fall skulle det varit med i ansökan som en försvårande omständighet.

Detta är intressant eftersom det gör att redan det första fallet sätter fingret på de problem med lagen som vi kritiker pekat på hela tiden.

IPRED-lagen bryter mot en väsentlig rättsprincip i Sverige, nämligen att det är staten som har ett våld och tvångsmonopol för att idka brottsbekämpning. Vi vill inte att de som har intresse av att jaga inbrottstjuvar i våra villaområden gör det med basebollträn (eller varför inte älgstudsare), och inte att butikschefer själva ta hand om snattarjakten… och bestraffningen när de ändå är i gång.

Att öppna för undantag från den principen är dåligt just för att det kan tappa proportionerna och hamna i ett samhälle där medborgargarden ses som en naturlig del av samhällets brottsbekämpning. Medborgargardena finns redan, de använder redan basebollträn och älgstudsare. Frågan är om vi ska tycka det är okay eller inte.

När vi ändå är inne på proportionerna, så kan man ju undra var proportionerna är, när man för att komma åt ett brott som i lagstiftningen bedöms som lika allvarligt som snatteri, ger privata intressen maktmedel som motsvarar dem polisen har för att jaga terrorister.

Vad är då problemet med privata initiativ inom brottsbekämpningen? Skillnaden i rättssäkerhet som är väsentlig:

  • I ett brottmål är beviskraven högt ställda för en fällande dom och ett skadeståndsanspråk kan inte komma i fråga utan skuldfrågan är klarlagd. Polis och åklagares rätt till tvångsmedel inom ramen för en förundersökning är hårt reglerade och kräver som regel att brottets straffvärde är mycket högre än vad straffvärdet är för brott mot upphovsrättslagen.
  • Vid bedömningen av om IP-nummer ska lämnas ut så är skrivningarna inte alls så begränsande, det står bara att man ska väga olika intressen mot varandra. Kommer domstolarna att anstränga sig att utreda hur goda skäl det finns? Vem skyddar IP-adressinnehavaren, som inte är representerad och inte ens har rätt att känna till att han eller hon är föremål för prövning?
  • Med IP-adressinnehavarens identitet som grund kan man driva en civilrättslig process mot denne där han eller hon är i ett hopplöst underläge, eftersom det inte finns några absoluta beviskrav i tvistemål. Ska man vara helt säker på att gå fri från ersättningsanspråken måste man själv bevisa att man inte gjort något olagligt – omvänd bevisföring.

Dom kan kalla det rättssäkert – jag kallar det skandal!

Åter till det aktuella fallet: Allt som man gick till domstolen med såvitt jag förstår är att den här personen har en serverplats bakom ett IP-nummer där 2000 ljudboksfiler finns lagrade. Vi vet inte hur de kom dit. Vi vet inte hur APB m fl har fått fram uppgifter om att de finns där.

Vad vi också vet är att detta IP-nummer och denna server inte var allmänt tillgängliga. Man kunde inte hitta denna boksamling vid konventionella sökningar på internet. Detta gör det till rena spekulationerna att påstå att det handlar om spridning av upphovsrättsligt skyddat material.

Kommer domstolen värdera om de finns något om tyder på att personen kommit över materialet olovligen? Behöver de ansökande visa något som tyder på att det sker en spridning? Annars betyder ju att det just blivit ett misstänkt beteende bara att ha en stor ljudboksamling!

Jag har ca 1 000 CD/LP-skivor. Alla dessa har jag rippat från mina egna plattor.
Jag har ingen musik i min MP3-samling som jag inte ärligen köpt.
Jag har alla dessa filer på en NAS som man tekniskt kan nå utan kryptering VPN-tunnel eller liknande från internet. Det enda som den står bakom är en brandvägg och en router.
Jag använder denna NAS för att backupa min laptop och för att ha en extrakopia av mediasamlingen som jag kan nå från alla datorer hemma.

Om nu någon hittade in till musiksamlingen och började sprida mitt IP och vägen in till den.
Om APB fick nys om detta och själva gick in olovligen i mitt nätverk och där hittade 10 000-tals skyddade låtar.

Ska APB då ha rätt att få veta vem jag är och starta en process mot mig där det är mycket troligt att jag åtminstone kommer få betala min egna kostnader. Inte nog med att jag plötsligt avkrävs bevis på att jag betalt för all musiken, dessutom kommer jag även om jag lyckas bevisa det kanske ändå bli tvungen att betala tiotusentals kronor i advokatarvoden.

Är detta rimligt?