Politisk ”ordbok”

Här följer översättningar av svenska politiska nyord. Översättningar får ses lite löst eftersom några får ses som rena kommentarer till politiska underligheter.

Det är tänkt som ett samarbetsprojekt och alla är välkomna att föreslå och korrigera via kommentarerna. Vi tar in det vi tycker är bra, eller skoj, eller både och — och välkomnar kritik. Även om många ”översättningar” pekar mot sossarna, så tar vi gärna in spydigheter riktade åt annat håll. Sidan började där som en politi(s)k ordbok, när sossarna satt trötta vid makten och skrev om lexikonet lite för mycket. Nu finns all anledning att skjuta sina pilar mot fler och andra mål…

###Ordlistan

Aktivitetsersättning
Nyskrivning för förtidspensionering av yngre människor upp till 30 — bättre ord är inaktivitetsersättning eftersom inaktivitet är en förutsättning.[0]
Aktivitetsgarantin
En garanti om att du förlorar ditt socialbidrag om du vägrar bli modern statare och hänga gardiner och lära dig grunderna i Word efter avslutade högskolestudier i Systemvetenskap.[3]
Allians för Sverige
De nya socialdemokraterna, som övertagit hela betongsossepaketet — men som inte lyckats överta väljarna. Alla allianspartierna sitter nu i spagat mellan sina kärnväljare som är konservativa, liberala eller bådadera, och den förmodade mittpolitik som de tror skall stjäla väljare från sossarna. Nästan själva definitionen på det ryska begreppet apparatchiks — apparatens hantlangare.[0]
Allvarliga brott
Alla brott som Thomas Bodström (numera Ask) inte tycker om[2], alternativt alla brott som av Bodström för tillfället räknas som allvarliga.
Arbete
Cirkulation inom arbetsförmedlingens åtgärdsprogram, till exempel plusjobb, ungdomspraktik, kurs i att skriva CV eller använda tangentbord eller annan av arbetsförmedlingen framlottad åtgärd. Hit räknas man också om man blivit förtidspensionerad eller sjukskriven, även av arbetsmarknadskäl eller om man studerar enbart för att man inte hittar jobb. I vissa undantagsfall kan det även innebära en anställning på företag.
Därav följer naturligtvis att betydelsen av ordet ”arbetslös” är att man saknar ”arbete”.[7]
Arbetsgivaravgift
Ett sätt att gömma de pengar staten tar ut på folks arbete i en avgift löntagaren aldrig ser. Påverkar lönsamhet, anställningsvilja och i sista hand löneutrymme.[0]
Arbetsmarknadens parter
Fackförbund och arbetsgivarorganisationer (motivering: ingendera av dessa säljer eller köper arbetskraft – jmf arbetstagare och arbetsgivare!)[6]
Arbetsmarknadslagstiftning
En av tio guds bud, som ingen vågar peta på oavsett hur destruktivt det är för svensk ekonomi, flexibilitet eller folkhälsa.[0]
En garanti för att du inte skall kunna träda in med full kraft i vuxenlivet förrän du fyllt minst trettio.[0]
Ett säkert sätt att se till att invandrare inte får jobb som annat än städare, taxichaffisar eller pizzabagare.[0]
Se ”Trygghetslagar”.[0]
Att se mycket allvarligt på
Att inse att andra anser en viss aktivitet klandervärd, men inte avse att göra något åt aktiviteten.[15]
Bistånd
Att ta pengar från fattiga i ett rikt land och ge till rika i ett fattigt land.[11]
Brevhemligheten
Ingen får öppna och läsa din privata kommunikation, varken fysisk eller elektronisk annan kommunikation som FRA inte kan komma åt.[11]
Civil olydnad
Något bortskämda radikala snorungar från medelklassen hävdar när de låter andra betala för sig.[11][0]
En trådsliten ursäkt att få känna sig radikal och kasta gatsten.[0]
En propagandafras när man vill skapa legitimitet för fascistoida metoder.[0]
Den skattetrötte privilegerades försök att klä snålheten i ideologins kläder.[14]
Vad du sysslar med när du trycker plattan i mattan på din lyxbil. Fasiken, reläet för att spärra hastigheten slår ju inte till förrän vid 250 knyck på din BMW…[0]
Den svenska modellen
Alla har det lika dåligt.[11]
Det fackliga löftet
Fackmedlemmarna har lovat varandra att de som inte är medlemmar endast ska få arbeta under arbetsvillkor som facket godkänt.[6]
Familjepolitik
En sammanblandning mellan det privata och det politiska[5]
Fattigdom
Det beklagliga tillstånd som gör att mina barn får tråkigare sommarlov, leksaker eller mat än sina klasskamrater. [14]
Folkrörelse
Organisation finansierad med skattepengar och styrd från Sveavägen 68 och med mer eller mindre fiktiva medlemmar.[9]
Forskarfrihet
Friheten att leverera det partiet önskar i vetskap om att nästan alla forskningsråd, universitets- och högskolestyrelser är dominerade av Partiet eller dess allierade.[10]
Fördelningspolitik
Statligt styrd omförhandling av löneavtal via skattsedeln. Kan uppnå pomperipossaeffekter. [0]
Föräldraförsäkring
Inte en försäkring, eftersom det inte händer något oförutsett — bättre namn vore föräldraersättning eller föräldralön. [0]
Handlingsplan
en fiktiv lösning på ett problem vars fördelar fortfarande vill åtnjutas. Besitter den intressanta effekten att kunna ges som svar till journalister utan att de ifrågasätter det faktiska innehållet eller effekten av den presenterade handlingsplanen. Jmf: ”tillsätta en handlingsplan” – att under sken av det motsatta faktiskt göra intet. För flera exempel på användning, se: DN 2010-02-11[15]
Hyresgästföreningen
En folkrörelse för hyresgäster.[9] (jfr. folkrörelse)
Högkonjunktur
Valår[4]
Att låna pengar som inte finns.[17]
Intellektuell egendom
De här tankarna och idéerna är mina, och om du tänker eller kommer på dem efter mig så stämmer jag skiten ur dig.[0]
KONSERVATISM
Dina pengar är folkets pengar, fast mina pengar är inte folkets pengar.[3]
LIBERALISM
Men skaffa dig en redovisningskonsult. Vad bryr jag mig om dina pengar? Jag har nog med mina![3]
Liberal
Strävar efter frihet, främst statens frihet att få kontrollera vem som helst när som helst.[12]
Landshövding
Förvaringsplats för personer som visat stort engagemang för Partiet men inte längre är önskvärd. Se även: Generaldirektör, Myndighetschef, Brasilien.[7]
LO
Socialdemokratisk opinionsorganisation. Påstår sig ibland också vara ett fackförbund.[2]
Lågkonjunktur
Att betala tillbaka pengarna du låna men aldrig fick.[17]
Marknadshyror
Ett system för hyressättning där alla lägenheter blir tomma eftersom ingen har råd att bo.[9]
När man slutar låta hyresavin i förorten subventionera hyresavin i centrala stan.[0]
Myndighet
Det närmaste evigt liv vi någonsin kommer få se på denna planet.[7]
Nya Moderaterna
Samma parti som tidigare, men med ny marknadsföringskonsult.[6]
Också: Socialdemokraternas nyaste ungdomsförening.[8]
Nyliberal
Skällsord använt av debattörer med anknytning till arbetarrörelsen mot borgerliga politiker, speciellt då de föreslår förändringar, oavsett omfattning, i arbetsrätten.[6]
Opposition
De som för närvarande är emot det de själva föreslog före de förlorade regeringsmakten.[12]
Partistöd
Det system som bygger på att partierna vare år tar hundratals kronor från varje arbetare landet för att i valtider övertyga samme person att rösta på just dem för att få nån hundring mer i bidrag/sänkt skatt.[7]
Personlig integritet
Enligt Mikael Odenberg: rätten att bli övervakad och avlyssnad.[6]
Plusjobb
Inte ett riktigt jobb och inte ett verkligt plus. Terapiarbete är en term som bättre visar vad det rör sig om. Eller ännu bättre: Minusjobb.[1]
Regeringsduglighet
Kompetens och förmåga att uppvisa ”handlingskraft” och kunna ta ”svåra beslut”. Kan till exempel innebära att driva igenom lagar som både hela befolkningen såväl som det egna partiet är emot. [16]
Rekreationsareal för erfarenhetshandikappade
Lekplats [13]
Saknar vetenskaplig förankring
En slutsats om vilken det råder nästan total enighet om i forskarsamhället saknar vetenskaplig förankring om det finns en “Vetenskapligt förankrad” studie som visar motsatsen.[10]
Samhället
En nyspråklig omskrivning för stat, kommun och landsting — det vill säga den offentliga sektorn. Det egentliga samhället är naturligvis alla vi nio miljoner individer som tillsammans utgör Sverige. [0]
Signalspaning
Inte som man kan tro avlyssning av främmande makts militära kommunikationer. Sen tre decennier är det snarare avlyssning av CIVIL kommunikation som gäller. Mottot är: ”Det är rätt, eftersom vi kan”. [0]
Snarast möjligt
Aldrig. Vanligen avser detta att betyda ”näst som helst” medan mediestormen pågår, för att efteråt betyda ”Någon sådan åtgärd kan vi inte minnas ha beslutats”.[15]

Socialism

Dina pengar är mina pengar, men mina pengar är inte dina pengar.[3]
Solidaritet
1) Att se till att inga utlänningar kommer hit och tar de jobb som ingen svensk själv vill ha, alternativt ingen har råd att betala en svensk för att utföra. Se även LO.[2]
2) När alla bidrar för att hjälpa någon, t ex godsägare Persson, ty ”den som är satt i skuld är icke fri”.[4]
3) Någon annan betalar.[11]
4) Åka på ”timeout” till Mauritius och låta skattebetalarna stå för notan.[11]
Subvention
När någon får hög skatt istället för skyhög skatt [6]
Trygghetslagar
Skyddar särintresse — bättre uttryck vore lag till skydd för fast anställda. Skyddar mot arbetslösa, likväl som mot konsekvenserna av inkompetens och bristande personkemi. Har vid flera tillfällen utpekats som det största enskilda hindret för ungdomar och invandrare att uppnå fast anställning.[0]
Upphovsrätt
När vi skyddar förlag och mellanhänder för att de skall slippa anpassa sig efter samhällets utveckling, och så att de kan fortsätta skinna de som faktiskt skapar kulturen.[0]
För att vi bestämt oss för en affärsmodell med exemplarförsäljning av begränsade licenser, trots att den hindrar kunskaps- och kulturspridning och gör mänskligheten i sin helhet fattigare.[0]
En garant för att hela generationer av medborgare kommer att ägna sig åt ”brottslig” verksamhet.[0]
Utredning, att tillsätta en
Ett sätt att framstå som handlingskraftig utan att egentligen behöva göra något. Används ofta som ryggmärgssvar när journalister ställer jobbiga frågor.[2]
Vetenskapligt förankrad
Det finns minst en studie, oftast utförd av en forskare som får direkta statliga anslag eller senare blir Generaldirektör, som med minst 20% signifikansgrad visar att Partiets politik är rätt.[10]
Växthuseffekten
1) Det perfekta svepskälet för den som vill angripa USA.[0]
2) DOMEDAGEN — frågan är dock om det är planetens domedag, eller domedagen för alla de afrikaner som vill upp till den standard vi hade för hundra år sedan.[0]
3) Samvariansen mellan jordens medeltemperatur och koldioxidhalten i atmosfären. Högre temperatur frisätter mer koldioxid ur haven, högre koldioxidhalt skall i sin tur öka temperaturen — vad är höna och vad är ägg?[0]
4) Den nya HJÄRTEFRÅGAN, har potential att ta över efter djurrätt och veganism som populär enfrågementalitetsheligko.[0]
5) Den perfekta marknadsföringen för biltillverkare som vill sälja ”miljöbilar”.[0]
6) Den perfekta födkroken för hundratals forskare, journalister, tyckare och lobbyister.[0]
7) Något som förtjänar förutsättningslös forskning, snarare än vetenskapligt ”konsensus”.[0]
Vinst
Stöld av allmänna medel under föregivande av privat anordnad men offentligt betald välfärd. [14]
Återställare
Samma sak som med alkohol: man kör på med samma sak som gjort att man mår dåligt, för att tillfälligtvis känna sig bättre. Men som med alla gifter så får man förr eller senare betala för ”välmåendet”…[0]
Ännu inte tagit ställning till ärendet
Ska egentligen utredas som vanligt, men personen avvaktar informellt order från en minister då slutresultatet kan bli en PR-mässig börda för Regeringen. Sannolikheten för nedlagd utredning ökar med Regeringens potentiella PR-förlust.[15]
Ännu oklart
Journalisten orkade inte kolla upp faktabiten.[15]

[0] Mina egna alster, några av dem inspirerade/lånade av Jonung (länk saknas).

[1] ”Minusjobb” creds till Erik på hitochdit — Virtuellt bondförnuft

[2] Allvarliga brott, LO, solidaritet och utredning, creds Anders Gardebring

[3] Aktivitetsgarantin, Konservatism, Liberalism, Socialism creds Björn — Bloggen Bent

[4] Högkonjunktur och Solidaritet, creds till Josh — Enligt min humla

[5] Familjepolitik, creds till Dennis — Sänd mina rötter regn

[6] Det fackliga löftet, Nyliberal, nya Moderaterna, Personlig integritet, Arbetsmarknadens parter och Subvention creds till Magnus Persson — Magnus blogg

[7] Arbete, arbetslös, landshövding, myndighet och partistöd creds till Erik på Centerextremisten, myndighet ursprunglingen Ronald Reagan.

[8] Nya Moderaterna creds till Daniel på Alkanen…

[9] Folkrörelse, Hyresgästföreningen och Marknadshyror creds till Henrik — Globaljuggler

[10] Forskarfrihet, Saknar vetenskaplig förankring och Vetenskapligt förankrad creds till Rikard Bergsten, en entreprenör och framgångsrik företagare.

[11] Solidaritet, Bistånd, Civil olydnad (tillsammans med mig) och Den svenska modellen, creds till Nina på Nina tänker.

[12] Liberal och Opposition, creds till El Rubio på El Rubio talar.

[13] Rekreationsareal för erfarenhetshandikappade, creds till Michael Gajditza på Svensk Myndighetskontroll.

[14] Civil olydnad, Fattigdom och Vinst creds till Göran Widham på Sagor från livbåten.

[15] Att se mycket allvarligt på, Handlingsplan, Snarast möjligt, Ännu oklart creds till mr Profit.

[16] Regeringsduglighet creds till Filip.

[17] Hög- och lågkonjuktur creds till Coffe.

70 svar på ”Politisk ”ordbok””

 1. @Per: Jag har inbjudit alla sidor att ge kängor mot alla andra — förutsatt att något är korkat nog att förtjäna att vara med.

  Med det sagt, så finns ett högst personligt filter som innebär att jag måste tycka att något är hyfsat bra, även om jag inte nödvändigtvis måste hålla med.

  Skulle till exempel farbror Danowsky vilja ha in något, skulle han i alla fall vara tvingad att få mig att dra på munnen och känna mig träffad…

 2. Jag hade tydligen glömt slå på kommentarerna för den politiska ordboken när jag bytte tema förra gången.

  Nåväl, detta kom från kontaktformuläret, och det är så härligt trolligt att jag bara måste återge det. Av hänsyn till trollets personliga integritet anonymiserar jag det en aning…:

  Från: T.B

  Hittade er sajt av en slump… Har läst vad ni skriver under rubriken ”Politi(s)k ordbok. Fy fan vilken jävla smörja! Saknar all elegans, all humor och all stil. Sluta försök vara sprituella.
  Ert intellekt är uppenbarligen alltför begränsat för det.
  Att vara rolig (typ Povel Ramel/Hasse &Tage är svårt. Helt klart. Många äro kallade men få äro utvalda. Ni tycks inte höra till den utvalda skaran

  Tja vad säger man… Jo:

  Du tycks själv inte tillhöra den utvalda skara som sätter saker i sitt sammanhang.

  Strax under hälften (32 respektive 37 om jag inte minns fel) av ”översättningarna” är skrivna av mig eller Göran, resten är skrivna av besökare. Det står uttalat i inledningen att alla är välkomna att komma med förslag eller kritik. Det står också att spydigheter är välkomna oavsett om de riktar sig mot (s) eller åt annat håll.

  Om du tycker innehållet är så andefattigt, så är du välkommen att bidra med dina egna fullständigt bevingade ”översättningar”. I annat fall får jag anta att du är ett troll, och i sådana fall finns det ingen anledning att lyssna eller överhuvudtaget bemöta dig ytterligare.

  Skaffa dig ett liv.

 3. Handlingsplan – en fiktiv lösning på ett problem vars fördelar fortfarande vill åtnjutas. Besitter den intressanta effekten att kunna ges som svar till journalister utan att de ifrågasätter det faktiska innehållet eller effekten av den presenterade handlingsplanen. Jmf: ”tillsätta en handlingsplan” – att under sken av det motsatta faktiskt göra intet. För flera exempel på användning, se: http://www.dn.se/sthlm/ledningen-pa-roda-korsets-hogskola-anklagas-for-trakasserier-1.1043564

 4. @Göran Widham

  Tja.. nåt i stil med:

  ”Kompetens och förmåga att uppvisa ”handlingskraft” och kunna ta ”svåra beslut”. Kan till exempel innebära att driva igenom lagar som både hela befolkningen och det egna partiet är emot”

 5. Generöst med gliringar och politisk fakta för vanligt folk

  Underhållande och läsvärt

   

  Högkonjunktur= att låna pengar som inte finns

  Lågkonjunktur= att betala tillbaka pengarna du låna men aldrig fick

 6. ”Att se mycket allvarligt på” – Att inse att andra anser en viss aktivitet klandervärd, men inte avse att göra något åt aktiviteten.

  ”Snarast möjligt” – Aldrig. Vanligen avser detta att betyda ”näst som helst” medan mediestormen pågår, för att efteråt betyda ”Någon sådan åtgärd kan vi inte minnas ha beslutats”.

  ”Ännu oklart” – Journalisten orkade inte kolla upp faktabiten.

 7. Här har ni en till:

  ”ännu inte tagit ställning till ärendet” – Ska egentligen utredas som vanligt, men personen avvaktar informellt order från en minister då slutresultatet kan bli en PR-mässig börda för Regeringen. Sannolikheten för nedlagd utredning ökar med Regeringens potentiella PR-förlust.

  Simma lugnt!

Lämna ett svar till Coffe Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.