Dags att se framåt eller?

Det är sällan man blir så träffad av en ledarkolumn som jag blev igår (29/5) av [PJ Linders kolumn i SvD](http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_9832224.asp). Han skriver om ”ett folk i kollektivt näringsförbud”, och påpekar att företagsskräcken präglar Sverige. Ändå är det där vår framtid ligger.

> Det borde vara attraktivt att få rå sig själv och sätta sina idéer i verket. Och ur ett samhällsperspektiv är det av yttersta vikt att företagandet ökar: från vilket håll ska annars jobb och välstånd komma i ett läge när offentlig sektor och storföretag har slutat att anställa mer folk?

Skall vi få fler jobb netto, så är det små och medelstora företag som är intressanta. De stora anställer inte när de kan effektivisera och rationalisera eller utlokalisera till billigare länder. Småföretagarna med sin dynamik är dessutom Sveriges väg in i tjänstesamhället, de har ofta redan fattat poängen och deras organisation är så liten och flexibel att det inte krävs FN-beslut, karta och kompass, tredimensionell radar och flygledare i fyra markkontroller för att komma åt rätt håll.

> De danska företagsstartarna är 50 procent fler än de svenska, de irländska dubbelt så många, de amerikanska tre gånger fler.

Det borde vara en väckarklocka för regeringen att de misslyckats kapitalt med sin ”stimulans” av nyföretagande. Starta eget bidrag, näringlivskontor, ivriga påhejanden från ministrar och liknande gör ingen skillnad. Det som skulle betyda något kräver mer eftertanke och kanske lite ruckande på de principer som liksom ögonstenar inte får utsättas för kritik.

Fortsätt läsa ”Dags att se framåt eller?”

Kan politik skapa jobb?

[Tomas Jonsson skriver](http://www.bloggi.se/index.php?op=ViewArticle&articleId=13391&blogId=547) om borgarna och jobben.

> Borgarna, ni vet de som åker tåg och badar balja, påstår att massarbetslösheten beror på regeringens politik. Hur går det ihop med att de samtidigt säger att politisk verksamhet aldrig skapar några nya jobb, utan att det bara är det fria kapitalet som kan skapa jobb?

Tyvärr är det nog så att medan politik inte i sig själv skapar nya jobb, så kan politik relativt enkelt stänga till för nya jobb.

För att nyansera ytterligare så är det naturligtvis så att en viss mängd jobb skapas politiskt, inom till exempel:
polis, militär, offentlig sjukvård, offentlig skola och så vidare.

Fortsätt läsa ”Kan politik skapa jobb?”

Jobben och storföretagen

[Lotta Gröning](http://www.aftonbladet.se/blogg/groning/230505081055_tillvxt.html) skriver i sin blogg att vi backar in i framtiden. Hon har idel poänger, men för att rikta in sig på två saker så skriver hon:

> Vi har normer och regler anspassade för ett svunnet århundrade.

Detta är något jag skakar på huvudet åt dagligen. Hela vårt samhälle är genomsyrat av produktionssamhället. Det pratas om tjänstesamhälle, men tre fjärdedelar av politiker och debattörer som tar ordet i munnen vet inte vad det innebär. När såg någon senast ett förslag eller en åtgärd konkret menad att förenkla, förbättra eller ens uppmuntra tjänstesamhällets utveckling.

> Föraktet mot de små företagen och de nya branscherna är både farligt och skrämmande. Vem ska producera tillväxten om inte folket som bor i landet och det lokala och nationella näringslivet.
Sony Ericsson i Kina är väl knappast något att hoppas på.

För att fortsätta min tirad \*ler\*
Fortsätt läsa ”Jobben och storföretagen”

Åsa och Erik på’t igen

Åsa Lindeborg och Erik Wijk är igång igen på [Aftonbladets kultursidor](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,646885,00.html)…

Den här gången får vi oss till livs att vi är osolidariska om vi inte tillerkänner den irakiska ”motståndsrörelsen” rätten att göra motstånd. Vi får också en tendensiöst feltolkad rättsprincip serverad:

> De som blankt förkastar en jämförelse med motståndet mot nazismen under andra världskriget förkastar därmed även den fundamentala rättsprincip som säger att i skuldfrågan bedöms endast gärningen och inte gärningsmannen. Man dör av raketbomber, pansareld, utbränt uran och kulsprutesalvor oavsett vem avsändaren är.

Nyhet för Åsa och Erik, i en rättslig bedömning av skuldfrågan tar man främst hänsyn till **syftet med en handling** inte nödvändigtvis resultatet. Vad som blir effekten påverkar kanske i viss mån bedömningen, men är klart sekundärt jämfört med vad man syftade till att uppnå med handlingen.

Fortsätt läsa ”Åsa och Erik på’t igen”

Terror eller motståndskamp?

Har till min bestörtning fått läsa diverse försvar för Iraks terrorister, de har av vissa debattörer omskrivits till motståndsmän.

[Aftonbladet 25/1](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,593646,00.html), [Aftonbladet 27/1](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,594758,00.html), [Aftonbladet 16/2](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,604033,00.html), [Aftonbladet 24/2](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,608097,00.html), [Aftonbladet 1/3](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,610770,00.html)

Låt mig helt kort dra upp skiljelinjerna mellan terrorism och motståndskamp:

####Motståndskamp

+ Följer konventioner om krigets regler och folkrättsliga principer
+ Utförs av uniformerad personal, uniformer kan vara reguljära eller irreguljära, men markerar tydligt tillhörighet.
+ Söker främst slå mot motståndarens förmåga och vilja att ockupera – infrastruktur, militär personal, ekonomiskt och strategiskt viktiga resurser.
+ Civila offer undviks i största möjliga utsträckning.
+ Operationer av militär karaktär

####Terrorism

+ Nonchalerar konventioner, är ointresserade av principer bortom de egna övertygelserna.
+ Maskering till civilister accepterad och ofta utnyttjad taktik.
+ Främsta syftet är skräck, militära och strategiska mål kan förekomma men vanligast är val av mål för att maximera terror-/ skräckeffekt – civila folksamlingar, enskilda civilister som har ”fel” åsikter, allmänna civila kommunikationsmedel och liknande.
+ Operationer av ickemilitär karaktär: kidnappningar, flygplanskapningar, väsk-/ brev-/ självmordsbomber, avrättningsliknande mord, bankrån…

Fortsätt läsa ”Terror eller motståndskamp?”

Kuba och demokratin

[Kashi Mashita – Hankins blogg](http://kashimashita.blogspot.com/2005/05/gapvnsterns-svar-p-gaphgerns-glpord.html)
[Artikel i DN om fängslanden på Kuba](http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=414046&previousRenderType=1)

Det förefaller mig typiskt för den ideologiska förvirringen i den nya vänstern att man är så oklar över vad demokrati egentligen innebär. Man överser i debatten ofta med grunderna, de delar som handlar om samhällets styre, den personliga friheten och det offentliga rummet – men utvidgar gärna begreppet så att det tassar in på områden som har mycket lite att göra med originalbegreppet.

> Jag har varit på Kuba och kan ärligt säga att Kuba är lika mycket en diktatur som Sverige är ett gigantiskt Disneyland.

Hankins anser Kuba demokratiskt. Som grund för denna åsikt förs fram att politisk reklam är förbjudet, att alla representater till parlamentet framröstas av sitt eget grannskap genom personval, att man skapat ett samhälle med världens förmodligen svagaste patriarkat och att samhället är jämlikt.

Fortsätt läsa ”Kuba och demokratin”

I rättvisans namn

Jag har i ett par inlägg gett mig på [sommarjobb.net](http://sommarjobb.net) – det är dags för lite nyansering. Det finns en annan sida av myntet som är grogrunden för att deras argument kan existera.

####Skall jag arbeta, så skall jag också ha betalt

En sak är klar, en oerfaren 15, 16, 17-åring är sällan lika värdefull på arbetsplatsen som den ordinarie personalen. Trots det äcklar det mig lite att kommuner runt om i Sverige betalar sommarjobbande ungdomar så lite som 30-35 kr/timmen och ibland till och med mindre. Man får vad man betalar för, det är en sanning som alltid kommer att stå sig. Och visar man att man inte värderar ungarnas arbete, så skall man inte bli förvånad om de inte anstränger sig.

Fortsätt läsa ”I rättvisans namn”

Sommarjobb.net igen

Har noterat [reaktionen](http://www.sommarjobb.net/index.php?show=notis&id=5) på min blogg. Jag kan inte låta bli att småle när jag ser hur lätt de har att dra på sig skygglapparna och helt missa poängen. Kalla mig liberal om ni vill, jag är väl närmast lila i partifärg så det kanske stämmer.

Låt mig göra det här så simpelt som möjligt, så får vi se om till och med ni fattar poängen.

Konstaterande ett:
Jag har ungefär samma ekonomiska förutsättningar som den typiska verkstadsarbetaren. Det kanske i och för sig passerar lite mer pengar genom min ekonomi, men det mesta försvinner i omkostnader jag helt enkelt inte kan undkomma.

Fortsätt läsa ”Sommarjobb.net igen”

MP och medborgarlön…

I [DN](http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=412482&previousRenderType=6) kan man läsa om miljöpartiets kongress. De har tydligen slagit fast att de vill ha medborgarlön och att vi skall gå ur EU.

För att lämna EU-frågan därhän för tillfället och titta på medborgarlön, så låter det ju som en gullig tanke. Frågan är väl om de som kläckt den funderat på vad det får för konsekvenser?

Låt mig fribasa lite:
Grunden för vårt samhälles ekonomiska fortlevnad är att flertalet folk skapar något har ett materiellt värde. Det har inte ens med kapitalism att göra, principerna kan lätt översättas tillbaka till stenåldersnivån. Eller för att dra en one-liner – fixa mat eller svält!!!

En positiv sak med vårt moderna samhälle är att vi har valet att stödja de som är oförmögna att klara av detta själva. Möjligheten är dock helt avhängig av att gemensamma resurser finns att tillgå, det i sin tur är avhängigt av att tillräckligt många bidrar till de gemensamma resurserna. Ju färre som bidrar, desto mer måste var och en av de kvarvarande bidra med.

Jag tror de flesta inser detta i ett litet sammanhang.
Om man är några gamla polare som går på krogen och en har kass ekonomi, så kan nog de andra tänka sig att bjuda på kalaset – eller i alla fall bidra. Om ytterligare en säger att ”min ekonomi är också kass”, så sprider sig först en generad stämning över sällskapet, sen betalas även hans/hennes nota. Om även en tredje eller fjärde skulle börja knota börjar de kvarvarande tycka att generositeten börjar bli väl dyr – det som började som en fin gest av solidaritet har blivit något annat. Kanske betalar de, men kul är det inte längre och frågan är om de kommer att gå på krogen med det gänget igen.

Fortsätt läsa ”MP och medborgarlön…”