Åsa och Erik på’t igen

Åsa Lindeborg och Erik Wijk är igång igen på [Aftonbladets kultursidor](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,646885,00.html)…

Den här gången får vi oss till livs att vi är osolidariska om vi inte tillerkänner den irakiska ”motståndsrörelsen” rätten att göra motstånd. Vi får också en tendensiöst feltolkad rättsprincip serverad:

> De som blankt förkastar en jämförelse med motståndet mot nazismen under andra världskriget förkastar därmed även den fundamentala rättsprincip som säger att i skuldfrågan bedöms endast gärningen och inte gärningsmannen. Man dör av raketbomber, pansareld, utbränt uran och kulsprutesalvor oavsett vem avsändaren är.

Nyhet för Åsa och Erik, i en rättslig bedömning av skuldfrågan tar man främst hänsyn till **syftet med en handling** inte nödvändigtvis resultatet. Vad som blir effekten påverkar kanske i viss mån bedömningen, men är klart sekundärt jämfört med vad man syftade till att uppnå med handlingen.

Fortsätt läsa ”Åsa och Erik på’t igen”

Terror eller motståndskamp?

Har till min bestörtning fått läsa diverse försvar för Iraks terrorister, de har av vissa debattörer omskrivits till motståndsmän.

[Aftonbladet 25/1](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,593646,00.html), [Aftonbladet 27/1](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,594758,00.html), [Aftonbladet 16/2](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,604033,00.html), [Aftonbladet 24/2](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,608097,00.html), [Aftonbladet 1/3](http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,610770,00.html)

Låt mig helt kort dra upp skiljelinjerna mellan terrorism och motståndskamp:

####Motståndskamp

+ Följer konventioner om krigets regler och folkrättsliga principer
+ Utförs av uniformerad personal, uniformer kan vara reguljära eller irreguljära, men markerar tydligt tillhörighet.
+ Söker främst slå mot motståndarens förmåga och vilja att ockupera – infrastruktur, militär personal, ekonomiskt och strategiskt viktiga resurser.
+ Civila offer undviks i största möjliga utsträckning.
+ Operationer av militär karaktär

####Terrorism

+ Nonchalerar konventioner, är ointresserade av principer bortom de egna övertygelserna.
+ Maskering till civilister accepterad och ofta utnyttjad taktik.
+ Främsta syftet är skräck, militära och strategiska mål kan förekomma men vanligast är val av mål för att maximera terror-/ skräckeffekt – civila folksamlingar, enskilda civilister som har ”fel” åsikter, allmänna civila kommunikationsmedel och liknande.
+ Operationer av ickemilitär karaktär: kidnappningar, flygplanskapningar, väsk-/ brev-/ självmordsbomber, avrättningsliknande mord, bankrån…

Fortsätt läsa ”Terror eller motståndskamp?”

Kuba och demokratin

[Kashi Mashita – Hankins blogg](http://kashimashita.blogspot.com/2005/05/gapvnsterns-svar-p-gaphgerns-glpord.html)
[Artikel i DN om fängslanden på Kuba](http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=414046&previousRenderType=1)

Det förefaller mig typiskt för den ideologiska förvirringen i den nya vänstern att man är så oklar över vad demokrati egentligen innebär. Man överser i debatten ofta med grunderna, de delar som handlar om samhällets styre, den personliga friheten och det offentliga rummet – men utvidgar gärna begreppet så att det tassar in på områden som har mycket lite att göra med originalbegreppet.

> Jag har varit på Kuba och kan ärligt säga att Kuba är lika mycket en diktatur som Sverige är ett gigantiskt Disneyland.

Hankins anser Kuba demokratiskt. Som grund för denna åsikt förs fram att politisk reklam är förbjudet, att alla representater till parlamentet framröstas av sitt eget grannskap genom personval, att man skapat ett samhälle med världens förmodligen svagaste patriarkat och att samhället är jämlikt.

Fortsätt läsa ”Kuba och demokratin”