Guide till fjärde voteringsomgången på PPs höstmöte

Nu är de tunga voteringspassen över på Piratpartiets höstmöte. I det fjärde pass, som nu börjar, är det bara en handfull frågor att ta ställning till. Här kommer en kort personlig guide till dem:

Presstöd och Public Service

Ett förslag (B01-Y01) om att avskaffa presstödet, och ett annat (B01-Y03) om att ställa sig bakom Public Service finansierad av en avgift som samlas in över skattsedeln men hanteras oberoende av statens budgetprocess. Jag röstar avslag på B01-Y01 och bifall till B01-Y03. Rösta här!

Förändrad rösträttsålder?

Ett förslag om att sänka rösträttsåldern så den harmoniseras med straffmyndighet (som nu är 15 år) ställs mot avslag. Jag röstar bifall till P32-Y06. Rösta här!

Republik?

Ett förslag om att anse att Sverige ska införa republik, men först folkomrösta om saken. Jag röstar bifall till B20-Y02 + B20-Y06. Rösta här!

Avdragsgiltiga tjänsteköp mm

En motion som ursprungligen handlade om ökade möjligheter till avdrag för tjänsteköp har efter tre voteringsomgångar kastat fram ett förslag om att avskaffa RUT och ROT  för att få enhetliga nivåer på skatter och arbetsgivaravgifter. Även om jag stödjer principen om enhetliga skatter tror jag inte det är ett klokt krav just nu, och röstar därför avslag på B42-Y03. Rösta här!

Digital infrastruktur.

Ett antal ställningstaganden om digital infrastruktur står mot avslag. Huvudsakligen handlar det om att bekräfta ställningstaganden vi redan tidigare tagit, men som inte finns emd i det nya principprogrammet. Jag röstar bifall till alla yrkanden som nu behandlas under proposition P07. Rösta här!

Medlemsomröstning om valsedlar till riksdagen

Under voteringspasset som varit upptäcktes en formellt allvarlig bugg i voteringsordningen i detta ärende, vilket ledde till att presidiet avbrutit den votering som påbörjades under förra passet.

Nu finns två frågor som ska tas ställning till.

Den ena är ifall det förslag som vaskats fram att vi ska ha en central lista som ska tas fram i en medlemsomröstning där rangordningen spelar roll ska kompletteras med en möjlighet för lokala föreningar att ta fram lokala listor, där de själva får avgöra hur listan ska tas fram. De som tycker att vi bara ska ha en central lista röstar P39-Y02. De som tycker att lokala föreningar därtill ska få ta fram lokala listor och att de då själva får välja metod att ta fram listan röstar P39-Y02 + P39-Y05. Jag tycker att OM vi ska ha lokala listor ska processen för att ta fram dem vara lika över hela landet, och fastslås av medlemsmötet, och sådana förslag har redan tidigare röstats bort. Jag röstar därför på P39-Y02.

För det andra ska vi ta ställning till när processen med nomineringar och provval ska äga rum.  Styrelsen föreslår en tidsplan där listorna tidigast är klara andra halvan i april. Jag har istället lagt ett förslag (P39-Y08) där processen kan vara färdig före årsskiftet. Detta eftersom EU-valet äger rum i juni och riksdagsval äger rum i september. (1) De som inte lyckats lika bra som de hoppats i omröstningen måste få tid att slicka såren innan de kavlar upp ärmarna för valrörelsen. (2) I februari och mars måste våra duktigaste krafter använda sin tid åt osynligt internt arbete med att producera valmaterial och planera valkampanj. Inte åt att positionera sig och kampanja internt. (3) I april kommer själva valrörelsen att vara i full gång. Då ska vi inte samtidigt ha vårt provval. Då ska vi sedan länge veta vilka våra kandidater är, så vi kunnat planera turnéer och valkampanjer med dem! Jag röstar därför bifall till P39-Yo8.

Rösta här!