Ett lackmustest för nya ställningstaganden

Så har Ung Pirats politiska konferns satt igång. Många unga och några gamla pirater från hela landet, samlade en helg i Norrköping, för att diskutera hur partiet skulle kunna bredda sin politik.

Utbildning och rättspolitik står högst på dagordningen. Bägge frågor där det är självklart att partiets grundläggande värderingar har en hel del att säga om hur politiken skulle kunna se ut. Samtidigt frågor där vi har mycket kvar att göra för att mejsla fram politiska program, som tydligt visar hur våra utgångspunkter kan åstadkomma en politik som gör skillnad för många olika enskilda människor.

Men när vi gör detta framvaskande bör vi tänka på att bara för att jag själv tycker att en politisk åsikt är riktig och viktig, är det inte säkert att det är en bra idé att partiet ska driva den.

Vi ägnar oss ju åt politik för att vi vill förändra en rad saker vi tycker är fel, och för att vi har en massa idéer om vad som kan göras bättre. Vi vill förändra, förbättra verkligheten omkring oss. För att göra det måste vi ha stöd av många väljare, och för att få detta behöver vi ha många entusiastiska medlemmar och sympatisörer, som sprider våra idéer.

Jag skulle därför vilja föreslå ett lackmustest för nya politiska förslag och åsikter. Där vi bara antar och börjar driva de förslag, som passerar alla steg i testet:

 1. Skulle Sverige eller världen bli bättre om förslaget genomfördes?
 2. Är vi som är aktiva i partiet någorlunda eniga om detta?
 3. Har vi en rimlig chans att övertyga väljarna om saken?
 4. Kommer vi att vinna något på att driva frågan? Till exempel att vi kan flytta verkligheten en liten bit i önskad riktning genom att göra det. Eller vinna nya sympatisörer och väljare. Eller mobilisera dem som redan sympatiserar med oss.

Är bara ett eller några av dessa kriterier uppfyllda kommer vi inte att vinna något på att anta och driva en åsikt. I bästa fall kommer vi att slösa bort en massa energi utan att nå något resultat. I värsta fall förstör vi för oss själva.

Naturligtvis måste man börja en utmejsling av en politik med att kasta upp en massa tankar och idéer på bordet. Men låt oss sedan vara noggranna när vi väljer ut dem vi ska göra till vår politik, så att vi fokuserar på de frågor som verkligen är förankrade i vår gemensamma ideologi, inte leder till onödig splittring och som vi kan vinna något på att driva!

4 svar på ”Ett lackmustest för nya ställningstaganden”

 1. JAg skulle säga att punkt 3 och 4 är väldigt överlappande och bör slås ihop till en opunkt. (elelr helt enkelt skippa punkt tre för om vi har att vinna på att pusha en sak även om vi inte övertygar väljare så bör det vara go.)

  KISS principen gäller ju 🙂

 2. Håller helt med om dina kriterier. Det är så politiska program skall vaskas fram. Det är dock skillnad mellan teori och praktik inom piratpartiet. När det gäller att driva patentens totala avskaffande stämmer inte något av kriterierna och ändå driver styrelsen hårdnackat på för att de skall avskaffas. Man tar sig för pannan.

 3. Hej Rutros! Vad gäller att totalt avskaffa patent tycker jag, men uppenbarligen inte du, att det första kriteriet är uppfyllt. Men eftersom du sannerligen inte är ensam om att tycka annorlunda än jag kan ju knappast det andra kriteriet vara uppfyllt …

  Jag tycker inte det är fel att styrelsen kastar ut ett första utkast till programtext, som stämmer med mina åsikter i patentfrågan. Men vi i styrelsen hoppas på synpunkter från så många som möjligt på utkastet, och om du och många andra anmäler en annan åsikt kommer jag naturligtvis i enlighet med vad jag skrivit ovan att verka för skrivningar som kan vara samlande, inte splittrande, när vi i styrelsen sedan lägger ett slutligt förslag till principprogram till vårmötet!

 4. Nej detta är inte första utkastet utan det är i det andra , där ni medvetet kör över majoriteten. Ett steg bakåt enligt min och väljarnas åsikt tycks det

  Så du baserar din åsikt på att ett av dina kriterier är uppfyllt och inte resten. Vad är fördelen med att föra en politik som väljarna inte gillar? Det tycks vara ett självändamål för svenska piratpartiet av avskaffa patenten och behålla den onödiga upphovsrätten istället för att sträva efter en politik som gynnar utvecklingen och gör så liten skada som möjligt

  Uppfyllt och uppfyllt föresten. Bättre värld utan patent.

  Skulle vara intressant att höra hur du skall få fram de miljarder som satsas på teknikutveckling i fysiska projekt. Hur kompenseras för det bortfallet i din bättre värld… eller du kanske tillhör restkomunisterna som tycker att en statlig planering och planekonomi ger en bättre värld.

  Var finns modellen för riskkapitalsatsning i riskabla projekt redovisad, så att vi konkret kan se hur piratpartiets vägval ser ut. Är det en fråga om vänster eller höger?

  Det är väl knappast någon som längre sätter likhetstecken mellan mjukvarupatent och fysiska patent

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.