Det börjar hända saker, Pirater!

Nu börjar jag känna att den nya styrelsen i Piratpartiet fått upp farten. I juni hade vi ett helgmöte, där vi lärde känna varandra och enades om nya arbetsformer. Och nyss har handlingarna lagts ut till mötet i september. Där det verkar som att vi kan sparka igång en massa viktiga processer, som ska hjälpa oss att inför nästa val ha både en starkare organisation, och mer utvecklade,  genomdiskuterade politiska program:

Principprogram 4.0. På partistyrelsens bord ligger ett förslag till process, för hur vi skulle kunna arbeta fram ett nytt Principprogram (4.0) till vårmötet 2012.  Som föreslår en fri brainstorm i hela partiet, tid att skriva ihop ett genomarbetat förslag, och en ordentlig remissrunda kring detta.  Där finns också ett första utkast till sådant program från vår eminenta partiledare Anna, vilket man kan hoppas hjälper till att kickstarta diskussionen!

Sakpolitiska program: I samma förslag finns en tänkbar tidsplan för hur vi skulle kunna arbeta fram sakpolitiska dokument i en massa politikområden. Vilka skulle kunna läggas till höstmötet 2012, efter samma slags tvåstegsprocess: Först allmän brainstorm om olika förslag och tankar. Sedan remissbehandling av hopredigerade förslag.

Jag vet naturligtvis inte om förslaget till arbetsgång antas eller ändras av styrelsen. En sak är i alla fall säker om man ser sig om i bloggosfären: Arbetet med att utveckla vår politik har redan börjat! Vi måste hitta ett sätt för dessa diskussion att enkelt och smidigt kanaliseras in i arbetet med de program, vi ska gå till val på 2014!

Lokala föreningar: Frågan om lokal organisering har stötts och blötts länge. På junimötet gav styrelsen   Emil Isberg, Sammy Nordström och mig i uppgift att ta fram ett förslag till proposition om hur vi enkelt och snabbt kan öppna upp för lokala föreningar med en gång efter höstmötet. Efter långa och givande diskussioner både med varandra och andra har vi fått fram ett (som jag naturligtvis tycker välavvägt och genomtänkt) förslag. Två stadgebilagor måste i så fall antas av mötet. Sedan kan pirater lokalt bilda föreningar i kommuner , län och regioner, för att ha en organisatorisk ram kring sin aktivism, och för att ta fram listor och program till lokala val. Och för att sedan hantera kommunalpolitiken på alla de ställen, där vi kommer in efter nästa val!

Nu börjar vi alltså komma igång, partivänner. Så håll ögonen på oss! Gå in och titta på våra beslutsunderlag. Tala om för oss vad ni tycker. (Men när det gäller Principprogram kan ni gärna vänta tills vi spikat en process för att ta hand om alla synpunkter. Annars riskerar de drunkna i varandra och komma bort … )