En utjämnad spelplan?

Jag hittar en artikel i DN om en av mina husgudar Marshall McLuhan med anledning av att han för någon vecka sen skulle ha fyllt hundra år. Det var McLuhan som myntade det ofta missförstådda uttrycket ”The media is the message”. DN skriver:

I den globala byn kommer konsumenterna att bli producenter. Det hävdade teoretikern Marshall McLuhan årtionden innan internet och ­sociala medier var påtänkta.

Nu ska man kanske inte ta det som gamla gurus säger som eviga sanningar. Det kan snarare vara viktigt att utmana och ifrågasätta auktoriteter av alla slag. Ändå kan jag inte låta bli att tycka att historien har gett McLuhan rätt i mycket. Hans tankar om the global village från tidigt sextiotal kan på många sätt anses ha förverkligats i och med internet och sociala medier.

Nu är ”historien vill det” ett dåligt argument för en politisk uppfattning. Frågan är inte om den globala byn är historiskt nödvändig. Frågan är om den är önskvärd.

Är det av värde för mänskligheten att vetenskaplig kunskap blir fritt tillgänglig för det stora flertalet, eller är det bättre att den stannar bakom betalmurar i evärdelig tid? Jag läser hos Christian Engström bland andra om en internetaktivist – Greg Maxwell – som samlat ihop över 18 000 vetenskapliga artiklar som tillhör public domain (publicerade före 1923), men som varit inlåsta hos JSTOR, en arkivtjänst för vetenskapliga artiklar.

Är det av värde för mänskligheten att olika kulturella verk blir lättare att få tillgång till, samtidigt som makten över produktion och distribution av musik, film och andra mer komplexa kulturyttringar sprids ut till fler och fler människor? Den hotbild som målas upp av de branschintressen som vill behålla makten över distribution och produktion är i vilket fall som helst överdriven. Ytterligare ett bevis för detta är Douglas C Merrills (fd Google CIO och chef för EMI:s digitala affärsområde) keynote-tal på CA World Expo i Sydney härom dagen. Han berättade där att han, när han under sin tid på EMI undersökte Limewire-användares beteende, upptäckte att ”fildelartjuvarna” också fanns bland de användare som köpte mest på iTunes. (källa: Torrentfreak)

Jag tror på en utjämnad spelplan. Mer information, kunskap och makt i händerna på fler människor. Jag tror att internet, digitalisering och ofiltrerad global kommunikation utgör världens möjlighet för mänskligheten. Jag tror på den globala byn.

Men den globala byn är inte bara hotad av en industri som inte har fattat att det ska vara lätt att göra rätt, utan istället söker mer och mer maktmedel att sätta in mot sina ”kunder”. En industri som får alldeles för mycket gehör hos politiker och andra makthavare. Nu kan antipiraterna till och med få till stånd en begäran om utlämning till USA.

Den globala byn är också hotad av dragkampen om vem som ska sätta spelreglerna på den. I det lapptäcke av försök att kontrollera innehållet på internet från stater och företag är det svårt att utkräva ansvar eller påverka för oss som lever och andas i den nya infrastrukturen. Stora giganter som Google och Facebook kan plötsligt indirekt hota våra möjligheter att ge uttryck för tankar och känslor. Som när Facebook censurerar skivomslaget till Nirvanas Nevermind. Fler och betydligt allvarligare exempel på detta kan du hitta i Rebecca MacKinnons föreläsning på TED. Hittad hos Emma.