Piratpolitik – mellan rädsla och hopp

En klassisk retorisk regel säger att om man vill övertyga hjälper det att börja med att bygga upp en känsla av att leva under ett otäckt hot, för att sedan kunna presentera den lösning, som räddar oss från det. Vi har sett hur George W Busch framgånsrikt använde denna figur för att få invadera Irak. Och hur SD använt den i höstens valrörelse.

Om vi piratpartister analyserar vår egen valkampanj mot denna regel är det lätt att hitta ett glapp mellan de olika delarna av vårt budskap: Vi viftade med ett riktigt saftigt hot mot den personliga integriteten, men vi kopplade inte ihop det med något konkret, positivt förslag, som skulle avvärja detta hot.Vi var liksom bara emot FRA, IPRED och datalagringsdirektiv. Och vår positiva vision om fri informationsspridning levde sitt eget liv, helt vid sidan av.

I eftervalsdiskussionen säger både aktivister och partiledning att vi nu måste formulera en konkretare, positivare och bredare politik, som visar hur våra idéer om fri informationsspridning och integritet kan tillämpas på många olika samhällsområden. Det är möjligt att detta är både riktigt och viktigt. Men minst lika viktigt är att vi först mejslar ut en grundläggande kärna av positiv politik, som är ett tydligt svar på de hot vi varnar för. Och som kan ligga som grund, när man sedan formulerar politik på olika sakområden.  Kanske något i stil med:

  • Grundlagsskyddad personlig integritet.
  • Kulturell allemansrätt.
  • Open access till all information som tas fram med skattepengar

Som synes inget revolutionerande, bara sådant många pirater tänkt långt före mig. Men det gäller att välja ut en bukett med en handfull sådana konkreta, positiva punkter. Där vi själva känner, att om de genomförs har vi både frälst oss från de hot vi oroar oss för, och lagt en bra grund för att förverkliga resten av våra politiska idéer och visioner. Och sedan gäller att se till att den buketten hamnar i centrum av våra program, vår retorik och vårt arbete med att övertyga fler att äntra skutan!

4 svar på ”Piratpolitik – mellan rädsla och hopp”

  1. jag röstade PP mest föratt ni inte kompromissar. Kommer rösta PP nästa val oxå. Stake i er!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.