Du är jag är vi är starkt

Jag har inte varit med på några demonstrationer mot att SD kommit in i riksdagen. Balansgången mellan att demonstrera mot deras politik och mot deras existens är hårfin. Det är inte så att jag är glad över att de nu kommer sitta i riksdagen, men en tjugondel av den svenska befolkningen har faktiskt röstat på dem.

Ett gemensamt Guds hus

Samtidigt söker jag andra sätt att på ett positivt sätt visa hur absurda förutsättningarna bakom deras politik är. Att se när andra hittar sätt som är långt mer effektiva än att skrika ut sitt hat gör mig överlycklig, oavsett vem som gör det och oavsett om det kan finnas ett och annat problem. Det jag tänker på är församlingarna i Nacka, som planerar bygga ett gemensamt guds hus:

Sedan ett par år diskuteras nu om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra gemensamt ska bygga ett Guds hus. Folket i Nacka håller på att få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak. Mer än så: en församling i Svenska kyrkan samsas med en romersk-katolsk församling och bygger ett gemensamt kyrkorum.

En modell har tagits fram som visar en moské och en kyrka sida vid sida, förenade av en gemensam foajé. Kyrkorummet ger utrymme för såväl Svenska kyrkans som den romersk-katolska liturgiska traditionen. Moskén blir ett öppet forum för muslimer och islams vänner. Syftet är att i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk. Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element.

Om man verkligen är mån om att på lång sikt överbrygga den rädsla och okunskap som skapar kulturkonservatism och vardagsrasism. Fenomen som i sig är ett av de största hindren för verklig integration, så är det så här man måste göra. Att skrika ut sitt hat kan kännas bra, men att skapa positiva exempel av samförstånd är långt mycket effektivare. Det största hotet mot de som hatar är inte de som i sin tur hatar, utan de som visar att det finns en annan väg som fungerar.

Värdegrunden börjar med att teckna den gemensamma visionen för Guds hus. Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna. Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar. Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället.

Kan det uttryckas bättre än så?

2 svar på ”Du är jag är vi är starkt”

  1. Jag ser det positiva här men problemet som alla abrahamitiska religioner (och fler därtill) dras med är att man (en andlig ledare eller en enskild troende) läser en bok, tolkar den utan att vilja erkänna att man gjort en tolkning, och sedan använder sig av detta som rättesnöre, företrädelsevis inte för sig själv utan för andra.

    Detta brukar något felaktigt kallas ”bokstavstroende”, och jag menar att det är felaktigt eftersom man inte kan tillgodogöra sig någon information på något vis utan att tolka den.

    De sprider hat och även en sådan här gemensam lokal kan bli en grogrund för detta.

    Så visst det är bra om kristna, judar och muslimer kan samsas, men ännu bättre om de kan ta med hinduer, buddhister, jainister, zoroastrianer, you name it…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.