Seriekonstnär eller pedofil?

I dagens Aftonblad läser jag Carl-Michael Edenborgs ”inpass” om serieöversättaren/seriekännaren som blev fälld häromdagen för barnpornografibrott. Han är kritisk till barnpornografilagens utformning som gör att även tecknade bilder som saknar ett avbildat offer är olagliga eftersom de anses kränka barn i allmänhet:

En tecknad bild av ett naket barn är alltså enligt polisen ”ett dokumenterat övergrepp mot ett barn” (vilket barn?). Om du själv ritar en sådan bild och inte visar den för någon så är den inte ett övergrepp. Denna bisarra logik pekar mot lagens dunkla motiv: det handlar inte om att skydda barn, utan om att beveka samhällets demoner och ursäkta kontrollsamhällets perversa utbredning.

Folkpartisten Mattias Lönnqvist skriver också om fallet med utgångspunkt i sitt serieintresse och avslutar:

Som en kort sammanfattning: givetvis ska vi skydda barnen från övergrepp och sexuella handlingar med barn ska fortsatt vara förbjudet. Likaledes är det helt ok förbjuda framställningar som kräver att ett brott begås för att de ska kunna framställas; att förbjuda foton med barnpornografi, eller spelfilmer med detsamma är faktiskt ok.

Men, låt oss sluta låtsas som om förbud mot teckningar handlar om någonting annat än moral. De som vill att dessa ska vara förbjudna gör det av moraliska skäl, eftersom de anser sig vara finare än andra. Låt oss sluta med morallagar. Låt oss sluta med censur. Låt oss sluta jaga de som gillar lite ovanligare tecknade serier. Snälla?

Jag har också ett stort intresse för vuxenserier. Jag har barn som är besatta av den mangakultur som den dömde mannen är expert på och översättare av. Dessutom hatar jag tankeförbud, moralistiska inskränkningar i yttrandefriheten och gammaldags sexualmoral. En oerhört duktig svensk konstnär har blivit dömd för utövandet av sitt konstnärskap. Det är vad som hänt.

Eftersom jag tagit hem domen så vet jag vem den dömde mannen är, men jag vill inte publicera det utan hans tillstånd, därför kan jag inte visa exempel på hans konstnärskap som översättare av serier i världsklass. (Ni får tro mig på mitt ord eller själva göra researchen.)

Om domen

Serieöversättaren döms för ringa barnpornografibrott till 80 dagsböter å 310 kronor (dvs 24.800 kronor) samt ska betala  500 kronor till brottsofferfonden och återbetala 5.000 kronor till staten för sina för försvarskostnader. Han får dessutom de beslagtagna hårddiskarna förverkade.

Så står det i domen, men det som inte står i domen, men som jag skulle vilja tillägga är att han dessutom för evigt är stämplad som misstänkt pedofil.

I domen kan man läsa följande om brottet:

I samband med husrannsakan hemma hos NN togs datorer och andra lagringsmedia i beslag. De visade sig innehålla vad polisen betecknat som barnpornografiskt material i form av 51 stycken aktivt sparade bilder. Samtliga bilder är tecknade. Åtalet omfattar dessa bilder.

Brottet är alltså innehav av 51 stycken teckningar sparade på en hårddisk.

Så här beskrivs den tilltalades syn på saken i domen:

NN har i förhör uppgett att han sparat bilderna efter att han hittat dem via Internet. Han är till yrket översättare och betraktas enligt egen uppgift som en av Sveriges mest framstående kännare av japanska serier. I hans arbete ingår att känna till utvecklingen av teckningar och serier inom detta område. En del bilder har han laddat ner från Internet direkt från privata tecknares egna hemsidor, andra har han fått då de bilagts komprimerade filer med annat material. Syftet med att spara bilderna har varit att använda dem som exempelmaterial för honom själv eller andra. Hans intresse för dem har varit både professionellt och privat. Han har 
förvarat bilderna i en mapp avsedd för lite ”tveksamt” material. Personligen har han ansett vissa av bilderna obehagliga, andra har han funnit tilltalande estetiskt. Han har sett vissa av bilderna som erotiskt kittlande. Han kan dock inte minnas om han tittat på de bilder som visats under förhandlingen. I Japan är denna typ av teckningar allmänt tillgängliga. Han har i sin ägo uppskattningsvis 400 japanska seriealbum av liknande slag och har inte haft en tanke på att materialet kunnat vara olagligt. Han bryr sig inte om bilderna och han skulle inte ha laddat ner dem om han hade vetat att de kunde vara olagliga.

De 51 teckningar synes vara japanska vuxenserieteckningar som är allmänt tillgängliga på internet och i den japanska seriehandeln.

Domstolen beskriver sakförhållandena så här:

De bilder 51 bilder som förevisats har ostridigt funnits sparade på datorer och hårddiskar som tillhört NN. Han har således innehaft bilderna. De bilder som förevisats tingsrätten är till stor del av pornografisk natur, det vill säga ägnade att vädja åt sexualdriften. Teckningarna föreställer människor som inte fullbordat sin pubertetsutveckling och därför är att betrakta som barn.

Här får vi veta att teckningarna föreställer barn och att de är ägnade att vädja åt sexualdriften. Det här är problemet med morallagar. Vi får domare som grundar sina domslut på bedömningar av vad som är ägnat att vädja åt sexualdriften. Vems sexualdrift? Din, min, den tilltalades, eller domarens? Det finns folk som tänder på Berlinmuren.

Tingsrättens resonemang:

De undantag som medgivits för ett icke-kriminaliserat innehav av barnpornografiskt material på grund av konstnärlig frihet bilder gäller endast den som själv målar, tecknar eller på annat sätt hantverksmässigt framställer en barnpornografisk bild. Undantag enligt ovan får dessutom endast ske under förutsättning att bilden inte är avsedd att spridas vidare till andra. I detta fall har NN innehaft bilder tecknade av andra, vilket innebär att dessa spritts och överlåtits. Att se innehavet av bilderna som straffbart innebär under dessa förutsättningar inte någon inskränkning av NN:s egen konstnärliga frihet.

Enligt lagen är det inte kriminellt att inneha sina egna teckningar. I det här fallet var teckningarna från internet, således kommer inte den tilltalade undan genom att hänvisa till sitt eget konstnärskap.

Tingsrättens resonemang (forts):

NN har hävdat att innehavet av bilderna med hänsyn till hans arbete som kännare av japanska serier och översättare är att se som försvarligt. Bestämmelsen om försvarligt innehav av barnpornografi ska dock enligt förarbeten (prop. 1997/98:43 sid. 92 ff.) tolkas mycket restriktivt. Behov av att inneha bilderna för forskning kan i detta fall inte anses ha förelegat. Några särskilda omständigheter som skulle göra innehavet befogat finns inte.

Att man arbetar med japanska vuxenserier tillåter inte innehav av japanska vuxenserier. Så klart, eftersom den här typen av serier inte får ges ut i Sverige, så kan det ju inte finnas ett behov av att översätta eller för den delen titta på dem.

Tingsrättens resonemang (forts):

Att det i detta fall inte är fråga om några dokumenterade sexuella övergrepp mot verkliga barn innebär inte att bilderna i sig inte är barnpornografiska. En tanke med att barnpornografibestämmelsen placerats i brottsbalkens kapitel om brott mot allmän ordning och inte bland sexualbrotten är att markera att det inte krävs någon koppling till ett visst övergrepp för straffansvar. Syftet med bestämmelsen är inte enbart att skydda avbildade barn, utan också att skydda barn i allmänhet från kränkning (prop. 1997/98:43 sid. 79.) Varje företeende av en barnpornografisk bild utgör en straffvärd kränkning av barn i allmänhet. Lagens skyddsintresse får enligt dessa uttalanden anses omfatta både enskilda barn och barn i allmänhet.

Nu kommer vi till den springande punkten. Det offerlösa brottet. Barnpornografi är förbjudet i Sverige inte för att skydda de barn som avbildas, utan för att skydda någon slags idé om det skyddslösa barnet. Alltså kopplas inte brottet till något övergrepp, utan alla sexuella skildringar av barn även de som inget barn varit inblandade i framställningen av är olagliga. Det betyder alltså att man förbjudit människors fantasier. Man har dessutom gjort det på ett sådant sätt att bedömningen med nödvändighet blir subjektiv genom att innehavsförbudet gäller de bilder av barn som är ägnade att vädja åt sexualdriften. Jag påminner om mitt inlägg om tolkningen av ett fotografi av ett barn från för någon månad sen.

I Sverige är vissa människors fantasier förbjudna. Jag anser att det är beklämmande!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .
This entry was posted in Blandat and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

13 Comments

 1. [...] This post was mentioned on Twitter by Gustav Almestad, Göran Widham and G P, Niklas Dougherty. Niklas Dougherty said: RT @Widham: Livbåten om BArnporrdomen i Uppsala – http://bit.ly/bsK1YN [...]

 2. Göran Widham skriver:

  @Per – först trodde jag du menade allvar, men länken antyder att du inte gör det … puh!

 3. Robert Wictorzon skriver:

  En fundering: hur fick polisen span på den här mannen till att börja med? Har de fått information från hans ISP vilka filer han har laddat ner?

 4. Göran: lysande text. Briljant genomgång av domen.

   

  Robert: du kan läsa varför polisen gjorde en husrannsakan på FB-gruppen som behandlar det hela: http://www.facebook.com/group.php?gid=143308415686395

  Där skriver översättaren själv om bakgrunden.

 5. Igen fara Göran, Hagwall är ju en av ”the good guys”. :-)

   

  Tack för en riktigt välgjord analys också!

 6. Göran Widham skriver:

  @Lake – Jo det visste jag väl i maggropen, det var därför jag blev en smula förvirrad först. Analysen var om jag ska vara ärlig ett snabbhack för att få ut bloggposten. Hoppas några ”riktiga jurister” skriver också. Men tack för berömmet ändå.

 7. Göran Widham skriver:

  @Mattias – tack för berömmet och för inspirationen från din bloggpost. Men framförallt tack för länken. Jag försökte kontakta den dömde tidigare idag, nu har vi kontakt tack vare dig.

 8. [...] befanns i tingsrätten skyldig till barnpornografibrott. Han dömdes att betala 80 dagsböter. I domslutet framgår att rätten anser att de tecknade bilderna är ”av pornografisk natur, det vill säga [...]

 9. [...] 2: Läs gärna även sagor från livbåten som går igenom själva domen och analyserar och argumenterar utifrån den. Definitivt läsvärt. [...]

 10. [...] Göran Widham kan man läsa om hur Tingsrätten resonerat, men inte blir man lugnare för [...]

 11. [...] tanke på gårdagens inlägg om serieteckningar och pornografi blir dagens tips en erotiskt intresserad [...]

 12. [...] Blogg med utdrag ur domen [...]

 13. [...] Dokumenterade övergrepp på seriefigurMotpol: När en teckning blir kränktSagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna!No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 14. [...] att man i lagstiftningen lyckats skapa en sorts metakränkning – att det handlar om en sorts generell offerstatus för barn – som Oscar Swartz påpekar i sin text och citerar ur domen mot den professionelle [...]

 15. [...] om detta hos: Vertigomannen, 之乎者也, Aftonbladet, Kryssa Mattias, Liberati, Expressen, HAX, Sagor från Livbåten, Per Pettersson, Deeped, Alltid rött, alltid rätt, Der Springer, The “4″ in wicked, [...]

 16. Anna Karlsson skriver:

  Är upprörd över tidningen Kalle Anka – små telningar med rumpan bar -
  kanske sitter någon pervers och gottar sig över detta – förbjud tidningen !

 17. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 18. [...] … följder av ett riksdagsbeslut, Dagens Nyheter, Expressen, Nyheter24, Sveriges Radio, Fridholm – seriekonstnär eller pedofil, LouiseP – Won’t somebody think of the children, Alltid rött alltid rätt – [...]

 19. [...] en skymt av en könsdel eller ens ”ägnat att vädja åt sexualdriften”,  för att citera domskälen i Uppsala, blir det däremot straffbart. ”Tanken” bakom lagen är att sådana bilder uppmuntrar [...]

 20. Du! Det där sista är ju helt rätt! Du är briljant Anna! Jag sitter på tåget nu, kan ingen göra ett blogginlägg med en massa bilder på knatte, fnatte och tjattes nakna rumpor? Lägg länken här sen!!!

  Sen borde nån polisanmäla Kalle Anka tidningen!

   

 21. [...] befanns i tingsrätten skyldig till barnpornografibrott. Han dömdes att betala 80 dagsböter. I domslutet framgår att rätten anser att de tecknade bilderna är ”av pornografisk natur, det vill säga [...]

 22. [...] märkte) nästa gammelmedia som jag såg det i och på det rapporterade Mattias Lönnqvist(FP) och Göran Widham(PP) sakligt. Många har följt därefter, men några som jag vill peka extra på är Louise [...]

 23. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 24. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i [...]

 25. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 26. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 27. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 28. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 29. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 30. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 31. [...] är det här faktiskt goda nyheter i dessa tider av barnporrdömda mangaöversättare, tanke- och tittförbud. Även om Johnny nog inte ska andas ut riktigt ännu – om STIM kommer på att han [...]

 32. Pierre skriver:

  om jag tecknar en bild föreställandes en man sparkandes en åsna i baken är detta djurplågeri då?

 33. [...] kring seriedomen, och redovisar även flera delar ur Tingsrättens resonemang i bloggposten Seriekonstnär eller pedofil? – synnerligen läsvärt, [...]

 34. [...] Bättre än mig på juridiken är Juristen som skriver om samma ämne. Seriekonstnär eller pedofil frågar sig Göran Widham. [...]

 35. [...] övergrepp på seriefigur, Motpol: När en teckning blir kränkt, Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil?, Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna!, No size fits all: Seriemördarna i [...]

 36. [...] Göran Widham: Seriekonstnär eller pedofil? [...]

 37. Juristen skriver:

  Finns det en möjlighet att du skulle kunna lägga upp hela domen? Översättarens identitet är ju nu allmänt känd och det skulle vara intressant att läsa de egentliga domskälen. Noterbart är att ingen av de stora juridiksajterna har publicerat domen. Man verkar vilja dölja den så ditt bidrag skulle uppskattas.

 38. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 39. [...] 之乎者也, 之乎者也, 之乎者也, Marcus Fridholm, Göran Widham, Göran Widham, Göran Widham, Rick Falkvinge, Christian Engström, Johanna Sjödin, Johanna Sjödin, Johanna Sjödin, Henrik [...]

 40. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 41. [...] Fridholm, Göran Widham, Göran Widham, Göran Widham, Rick Falkvinge, Christian Engström, Johanna Sjödin, Johanna Sjödin, Johanna [...]

 42. [...] alltifrån en fan-made-movie baserat på ett populärt tvspel, en översättning av exempelvis en manga-serie, eller en uppläsning av någons [...]

 43. [...] mangaserier inkluderades i begreppet, denna omdefinition innebar att staten skulle kunna cenurera väldigt mycket med hänvisning till det nya, bredare begreppet, samt begå husrannsakan hos [...]

 44. [...] av dem inte tillräckligt tydligt kunde anses vara pornografiska eller anses föreställa barn. Min spådom från i somras om att det sociala stigmat skulle vara ett värre straff än böterna har också besannats. [...]

 45. [...] Göran Widham: Seriekonstnär eller pedofil? [...]

35 Trackbacks

 1. [...] This post was mentioned on Twitter by Gustav Almestad, Göran Widham and G P, Niklas Dougherty. Niklas Dougherty said: RT @Widham: Livbåten om BArnporrdomen i Uppsala – http://bit.ly/bsK1YN [...]

 2. [...] befanns i tingsrätten skyldig till barnpornografibrott. Han dömdes att betala 80 dagsböter. I domslutet framgår att rätten anser att de tecknade bilderna är ”av pornografisk natur, det vill säga [...]

 3. [...] 2: Läs gärna även sagor från livbåten som går igenom själva domen och analyserar och argumenterar utifrån den. Definitivt läsvärt. [...]

 4. Av Seriemördarna i Ecpat « No size fits all den 22 juli 2010 kl 9:37

  [...] Göran Widham kan man läsa om hur Tingsrätten resonerat, men inte blir man lugnare för [...]

 5. [...] tanke på gårdagens inlägg om serieteckningar och pornografi blir dagens tips en erotiskt intresserad [...]

 6. Av Mangabarn no more : Malmöspionen den 22 juli 2010 kl 17:09

  [...] Blogg med utdrag ur domen [...]

 7. [...] Dokumenterade övergrepp på seriefigurMotpol: När en teckning blir kränktSagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna!No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 8. [...] att man i lagstiftningen lyckats skapa en sorts metakränkning – att det handlar om en sorts generell offerstatus för barn – som Oscar Swartz påpekar i sin text och citerar ur domen mot den professionelle [...]

 9. [...] om detta hos: Vertigomannen, 之乎者也, Aftonbladet, Kryssa Mattias, Liberati, Expressen, HAX, Sagor från Livbåten, Per Pettersson, Deeped, Alltid rött, alltid rätt, Der Springer, The “4″ in wicked, [...]

 10. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 11. [...] … följder av ett riksdagsbeslut, Dagens Nyheter, Expressen, Nyheter24, Sveriges Radio, Fridholm – seriekonstnär eller pedofil, LouiseP – Won’t somebody think of the children, Alltid rött alltid rätt – [...]

 12. [...] en skymt av en könsdel eller ens ”ägnat att vädja åt sexualdriften”,  för att citera domskälen i Uppsala, blir det däremot straffbart. ”Tanken” bakom lagen är att sådana bilder uppmuntrar [...]

 13. [...] befanns i tingsrätten skyldig till barnpornografibrott. Han dömdes att betala 80 dagsböter. I domslutet framgår att rätten anser att de tecknade bilderna är ”av pornografisk natur, det vill säga [...]

 14. [...] märkte) nästa gammelmedia som jag såg det i och på det rapporterade Mattias Lönnqvist(FP) och Göran Widham(PP) sakligt. Många har följt därefter, men några som jag vill peka extra på är Louise [...]

 15. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 16. Av Dax att polisanmäla CDON? « ConnyT funderar den 25 juli 2010 kl 21:44

  [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i [...]

 17. Av Fantasiförbud och övervakad « Piratpartist den 25 juli 2010 kl 22:40

  [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 18. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 19. Av MER BARNPORR ÅT FOLKET! | Tornado World den 26 juli 2010 kl 3:59

  [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 20. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 21. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 22. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 23. [...] är det här faktiskt goda nyheter i dessa tider av barnporrdömda mangaöversättare, tanke- och tittförbud. Även om Johnny nog inte ska andas ut riktigt ännu – om STIM kommer på att han [...]

 24. [...] kring seriedomen, och redovisar även flera delar ur Tingsrättens resonemang i bloggposten Seriekonstnär eller pedofil? – synnerligen läsvärt, [...]

 25. [...] Bättre än mig på juridiken är Juristen som skriver om samma ämne. Seriekonstnär eller pedofil frågar sig Göran Widham. [...]

 26. [...] övergrepp på seriefigur, Motpol: När en teckning blir kränkt, Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil?, Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna!, No size fits all: Seriemördarna i [...]

 27. [...] Göran Widham: Seriekonstnär eller pedofil? [...]

 28. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 29. [...] 之乎者也, 之乎者也, 之乎者也, Marcus Fridholm, Göran Widham, Göran Widham, Göran Widham, Rick Falkvinge, Christian Engström, Johanna Sjödin, Johanna Sjödin, Johanna Sjödin, Henrik [...]

 30. [...] övergrepp på seriefigur Motpol: När en teckning blir kränkt Sagor från livbåten: Seriekonstnär eller pedofil? Liberati: Stoppa censuren mot serietidningarna! No size fits all: Seriemördarna i Ecpat Per [...]

 31. [...] Fridholm, Göran Widham, Göran Widham, Göran Widham, Rick Falkvinge, Christian Engström, Johanna Sjödin, Johanna Sjödin, Johanna [...]

 32. [...] alltifrån en fan-made-movie baserat på ett populärt tvspel, en översättning av exempelvis en manga-serie, eller en uppläsning av någons [...]

 33. [...] mangaserier inkluderades i begreppet, denna omdefinition innebar att staten skulle kunna cenurera väldigt mycket med hänvisning till det nya, bredare begreppet, samt begå husrannsakan hos [...]

 34. [...] av dem inte tillräckligt tydligt kunde anses vara pornografiska eller anses föreställa barn. Min spådom från i somras om att det sociala stigmat skulle vara ett värre straff än böterna har också besannats. [...]

 35. [...] Göran Widham: Seriekonstnär eller pedofil? [...]

 • Om tio år är vi helt jämställda. Vilket kön vann?
 • Tidigare inlägg

 • Donera till EU-valkampanjen!
 • Arkiv

 • Kommentarer

 • Christian Engström, din röst i EU