Vi skickar räkningen

En liten egenhet med kinesisk rättskipning, förutom att chansen att överleva delar av den är begränsad, är att räkningen för kulan som sätts i din nacke skickas till dina efterlevande.

Vi behöver verkligen inte ta ett enda steg in på den vägen. Vi behöver verkligen inte kapitulera inför en sådan föraktfull syn på våra egna medborgare. Vill samhället utreda eller straffa, så är det samhällets sak att stå för fiolerna.

Det finns faktiskt något oerhört osmakligt i att du skall betala för de tvångsåtgärder du utsätts för. Dels principiellt när du skall bekosta bevisningen mot dig själv. Dels praktiskt när till exempel det DNA-test som Mikael Viborg utsattes för skulle kunna dimpa ner som en otrevlig ”present” i brevlådan.

För att visa orimligheten i hela resonemanget kan man dra det till sin spets: Varför inte i samma anda låta alla som inte direkt erkänner brott betala varenda krona deras nekande medför i merkostnad?

När du då sitter där oskyldig i förhör, skall du då vara tvungen att kalkylera i om det är mer fördelaktigt att erkänna ett brott du inte begått och slippa merkostnaderna, eller framhärda och riskera astronomiska skulder? Redan i dag får du faktiskt betala kostnaderna för försvarare och prover om du blir dömd. Det man skulle kunnat önska var en justering åt andra hållet, så att pengar inte blir en fråga överhuvudtaget i förmågan eller viljan att försvara sig. Redan som det är är systemet lite solkigt.

Kafka
hade inte heller så roligt...

Den senaste tiden tycks justitieministern faktiskt på allvar försöka slå rekord i dumhetens konst. Rätten till domstolsprövning ifrågasätts och i nästa moment rätten till överprövning. Tilltalades eller vittnens närvaro anses inte längre nödvändig i domstol. Föräldrars och barns rätt sätts på undantag i provtagning och nu skall provkostnader betalas av den som accepterar straffföreläggande.

Det är inte utan att min första reaktion är att undra om justitieministern är helt klar i knoppen? Hur som helst tycks svensk justitiepolitik vara på dekis i en sörja av mental lättja, rörighet och förhastade förslag. Det är justitieministerns förbannade uppgift att vara den sura kärringen som säger ”NEJ!” när förslag inte ligger i linje med de centrala rättsliga idealen. Reptilhjärnan och populismen checkas in i receptionen.

Jag skulle vilja se lite mer mental skärpa och lite mer urskiljbara principer från någon som sagt ja till att ikläda sig ansvaret att garantera vårt rättssamhälle.

2006 trodde jag på allvar att ingenting kunde vara värre än  Thomas Bodström, men nu är jag inte längre säker på vad som är värst — en omgång till med mannen som gav upphov till ett begrepp, eller en omgång till med färgglada kuvert, tittförbud, kissprov och allmän nedmontering av rättsprocessen?

Hur kan någon överhuvudtaget fundera över att rösta på ett alternativ som innebar att någon av dessa får kontrollen över justitiedepartementet? Rösta för helsike in Piratpartiet i riksdagen innan idioterna monterar ner våra rättigheter fullständigt! Annars kanske nästa räkning dimper ner i din egen brevlåda.

6 svar på ”Vi skickar räkningen”

 1. Det första jag kom att tänka på va tvångsbesiktningen av mindreåriga utan föräldrars medgivande.

  Tänk dig ett ’oroligt’ område, typ Tensta, Rosengård, Täby med fler, och tänk dig att polis kan tvångsbesikta mindreåriga.
  Tänk dig sedan att polis bestämmer sig (eller blir styrda till) att tvångsbesikta mindreåriga i vilket område det nu gäller efter ett visst klockslag…

  Mindre behaglig tankke javisst, men med Ask vid rodret så skulle jag inte avfärda den.

 2. Det är så att man undrar ifall Reinfeldt verkligen satt på kammaren och grunnade över vem som hade ”förnuftet och visheten att styra” hela rättsstaten, när det begav sig 2006.

  Dock frågar jag mig lite om de inte, som vanligt, glömt att tänka igenom det här. Intressant att tvinga folk att betala för saker de inte beställt. Man kan ju bara anta att Ifpi står i kö nu. Kan man sen betala med Visakortet, för att direkt efteråt anmäla det stulet, och bestrida ”köpet”.

 3. Den tanten är en samhällsfara utan dess mått. Jaga terrorister med FRA känns än mer långsökt när de värsta kålsuparna innehar samhällets viktigare poster.

 4. Gösta Bohman, tal vid Moderata ungdomsförbundets stämma, Rättvik1975.

  Vet ni om att USA idag har möjlighet – och det kommer alltså andra länder att ha i morgon – att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikations trafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datorns ofelbara effektivitet.

  Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre.

  Så rätt han hade och så klarsynt han var. Att hans egna skulle vara Quislingarna som drev igenom det tror jag dock inte att han anade.

  USA har det lättare nu FRA kommer att dela med sig allt till främmande makt personummer: lösenord. bankonton samt alla personliga preferenser. Sexuell läggning politisk åskådning övriga sociogram sjuk vård exempelvis om du haft någon könssjukdom eller om du är hiv positiv om du har begått något brott i din ungdom. Allt säljs ut och är tillgängligt för alla exempelvis diktaturer som Iran, Kina, USA, EU m.m. .FRA har en enorm marknad att sälja ut hela Sverige enligt mångas åsikt är detta är lands förräderi.

  Bara Piratpartiet finns som är det enda partiet som skyddar medborgarnas integritet, alla andra partier tycker att staten skall kunna kontrollera allt! Utan att ens misstanke om brott finns kan polisen göra en hus undersökning det är bara att tränga sig in hos någon, detta utan att begära rätt från domstol att företa husundersökning.Tomas Stasi Bodström står bredvid och hurrar. Telia kanske kan begära handräckning av polis för att komma in i din lägenhet för att kolla om du har tv eller dator hemma utan att haft råd att betala licensavgift för dessa,så passa dig Storebror kommer att vara överallt.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.