Carl Bildt och oskuldspresumtionen

Idag läser jag i tidningarna att kammaråklagare Magnus Elving vid internationella åklagarkammaren inleder en förundersökning för att undersöka om Lundin Oil begick folkrättsbrott i Sudan under inbördeskriget 1997 – 2003. Detta blir politiskt intressant i och med att utrikesminister Carl Bildt då satt i bolagets styrelse. (Han avgick ur denna när han blev statsråd.)

Själva de folkrättsliga förbrytelserna läser ni lämpligen om på annan plats. Inte för att jag inte bryr mig om hemskheter, inte för att de hände för flera år sen långt borta, utan för att allvaret är nog de allra flesta överens om. Det som vi däremot inte verkar vara eniga om är vilka konsekvenser de misstänkta brotten ska få här och nu i den svenska politiska processen.

I tidningarna läser jag också att Tomas Bodström kräver att utrikesministern tar time-out (citatet från bloggen Bodströmsamhället):

Eftersom rättsäkerhet ska gälla även för en minister är det rimligt att Carl Bildt tills vidare inte behöver avgå. Däremot är det självklart att han inte i nuvarande läge kan fortsätta att företräda Sverige i frågor gentemot andra länder, när han själv har suttit i ett bolag som nu utreds för folkrättsbrott. En av de viktigaste uppgifterna för en utrikesminister är att värna om de mänskliga rättigheterna. Det kan inte vara möjligt så länge den här förundersökningen pågår. Carl Bildt måste omedelbart ta en ”time-out” och Fredrik Reinfeldt måste svara på om han fortfarande har förtroende för sin utrikesminister, och om han anser att det är lämpligt att han företräder Sverige under nuvarande förhållanden.

Vänsterpartiet går ännu längre och kräver Carl Bildts avgång. I ett pressmeddelande säger deras utrikespolitiske talesperson:

Hur ska Carl Bildt kunna tala om folkrätt, fred och mänskliga rättigheter i något sammanhang samtidigt som det pågår en förundersökning om krigsbrott mot honom? Att Carl Bildt har bränt all trovärdighet som person är uppenbart, men varje dag som Bildt tillåts fortsätta som svensk utrikesminister urgröps dessutom hela vårt lands utrikespolitiska trovärdighet. Därför vore det enda hederliga att Bildt lämnade in sin avskedsansökan omgående..

Detta är knappast förvånande eftersom Hans Linde reste det kravet för över en vecka sen på Newsmill. Jonas Sjöstedt och en rad vänsterdebattörer som till exempel Jöran Fagerlund på bloggen Pamflett håller med. De flesta socialdemokratiska debattörer och bloggar verkar följa Tomas Bodströms exempel och nöja sig med att kräva en time-out. Eva-Lena Jansson funderar över hur svårt det blir att få loss oljan som fastnat i kostymen. Johan Ulvenlöv noterar på S-buzz att avgångskrav restes på utrikesministern redan 2007 – då av Expressens PM Nilsson.

Varken statsminister Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt själva tycks beredda att agera trots kritiken. Jag läser på Alliansfritt Sverige som citerar TT:

”TT: Carl Bildt satt i Lundins styrelse under de aktuella åren. Är det besvärande för regeringen?

-Det gäller samma sak här. Det måste rimligen vara så att först konstateras någonting och någon form av beslut fattas innan vi kan förhålla oss till det, säger Reinfeldt.”

Beslut har redan fattats, nämligen åklagarbeslut om förundersökning. Det är bara att förhålla sig till. Tycker Reinfeldt att man med trovärdighet kan ha en utrikesminister som är föremål för förundersökning om folkrättsbrott.

Nu gör Alliansfritt Sverige och möjligen många andra det väl enkelt för sig. Att en förundersökning inleds mot Lundin Oil gör inte att alla som hade något med ledningen av Lundin Oil eller dess styrelsearbete att göra automatiskt är föremål för en förundersökning. Förundersökningen måste ju börja med att just ta ställning till vilka den inriktar sig på. Detta har såvitt jag begriper inte hänt. Eller som Mark Klamberg sammanfattar saken:

Av GPs uppgifter framfår att förundersökningen precis har inletts. Utifrån detta uppfattar jag att åklagaren ännu inte har riktat misstanke mot och underrättat någon som skäligen misstänkt. Om detta skulle hända beträffande Carl Bildt bör han överväga de politiska konsekvenserna. Än mer allvarligt vore det om åklagare i ett senare skede skulle finna tillräckliga skäl för att väcka åtal.

I det här läget visar sig det politiska systemet och blockpolitiken från sin allra sämsta sida enligt min mening. Nu ska alla borgerligt rättrogna försvara sin utrikesminister, och alla med vänstersympatier hänger på avgångs- eller time-outkraven. Väldigt få debattörer kan hålla huvudet kallt och ägna sig åt själva frågan. Det är möjligt att jag med mina gamla moderatsympatier och stora respekt för Carl Bildt gör samma fel. Det får läsaren bedöma, eller historien.

Hur det än är med den saken så vill jag att alla besinnar sig och kommer ihåg att det är en människa det handlar om, inte bara en utrikesminister. En människa som just nu blir anklagad för ett mycket allvarligt brott. Carl Bildt har precis som alla andra medborgare i Sverige (ännu så länge) rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats.

Svensson må vara vänster – men han är en klok man:

Om det är så att brott konstateras och om Carl Bildt anses ansvarig för dessa brott kan han som jag ser det knappast sitta kvar som utrikesminister. Hans trovärdighet hamnar ju i det läget mycket låg och han sits som utrikesminister skulle bli omöjlig.

Om, om, om… när oskulden går över i sin motsats och inget återstår att bevisa eller motbevisa, då kan de som vill peka finger och ropa skyldig och kräva avgång. Det som just nu pågår har ett annat namn än rättvisa – valrörelse.

20 svar på ”Carl Bildt och oskuldspresumtionen”

 1. Ja det här i sådana här lägen jag känner mig bekräftad i att ta avstånd från allt vad rikspolitik har att göra. Tills Piratpartiet kom då.

  För övrigt är jag övertygad om att detta är en planterad nyhet, desinformation, en guilt-by-association. Samma spin har provats mot Lundin Oil förut, innan Bildt kom in i bilden. Då visade det sig när man tittade närmare på ”rapporten” att det gällde andra platser och andra oljebolag. Men det gav bra press att insinuera att det gällde ett svenskt och ett kanadensiskt bolag.

  Sorgligt att ingen ens tycks orka läsa rapporterna och se hur tunna de är när det gäller Lundins connection. Ännu mer Bildts. Så lätt är det att manipulera, tyvärr. Och vänstern spelar glatt med i de amerikanska högerkristnas spel.

 2. Jag håller verkligen med dig om att det stora drevet som pågår just nu är på grund av att det är valår. Dock anser jag att man bör ha två saker i beaktande, dels har ministrar fått avgå för betydligt mindre saker under regering Reinfeldt (ingen av dem var väl dömda annat än i media) och dels så tillhör Sudan faktiskt en av Carl Bildt’s arbetsuppgifter.

  Därmed inte sagt att Bildt absolut borde avgå eller ens ta time-out, men att helt enkelt avfärda det med oskuldspresumption tycker jag är lite onyanserat.

 3. Håller med om att han i egenskap av medborgare i en demokrati ska betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen bevisats. Problematiken ligger i hans roll som svensk utrikesminister och därmed vår representant och röst utomlands i diverse freds- och rättighetsfrågor. Där kan förtroendet och trovärdigheten för Sverige i internationella sammanhang skadas av att vår representant är misstänkt för något såpass allvarligt som krigsbrott. Om Bildt fortsätter representera oss så skulle det kunna innebära en ”skada” för hela svenska folket i form av förlorad trovärdighet. Skulle han däremot träda åt sidan tills dess att hans eventuella skuld är utredd så skulle det kunna ses antingen som ett nederlag och erkännande att han är skyldig eller som en ansvarsfull gest för landets bästa. Jag tror dock att han bränt möjligheten till det senare eftersom han dröjt för länge, så ett åsidoträdande skulle uppfattas som en eftergift till oppositionen snarare än som ett ansvarsfullt handlande för landets bästa, vilket jag tycker är synd.

   

  På en sådan hög förtroendepost är utrymmet för sviktande i förtroendet mycket begränsat. Även rykten och misstankar av lägre grad måste beaktas. Det handlar i detta fall inte om huruvida Bildt är skyldig eller ej, det handlar om huruvida förtroendet för honom kan ha rubbats på ett sådant sätt att han av andra (inte alla, men några) kan uppfattas som mindre trovärdig. Enligt mig är den risken uppenbar.

 4. @Micke – Du nämner tidigare ministeravgångar under Reinfeldts regeringstid. För det första var jag i många av de fallen kritisk till dreven och avgångskraven. För det andra så kommer inte oskuldspresumptionen i spel i de fall det handlar om vandel och inte olagligheter. Om man inte betalar tevelicensen så betalar man inte tevelicensen, om man medger att man har anställt svart arbetskraft så är det också ett faktum.

  Huruvida Carl Bildt är skyldig till det han anklagas för vet vi inte och kan inte veta förrän det görs en rättslig prövning. I det läget blir oskuldspresumtionen viktig.

  Med nuvarande system för tillsättning av ministrar i Sverige är alternativet till det att media och folkopinionen tvingar bort ministrar, möjligen på svaga grunder. Vi har sett det hända. Jag tycker inte om det. Oavsett färg på regering.

  Jag önskar vi hade en annan ordning. En ordning där ministrarna inte satt bara på statsministerns mandat. Om det fanns en parlamentarisk funktion för godkännande av och därmed ifrågasättande av ministrar (genom riktade misstroendevotum t ex) kunde detta hanteras i en ordnad politisk process. Nu är det inte så.

 5. @Nandi – Jag håller med dig om att det av förtroendeskäl är värt att fundera över om det är bra att Bildt är utrikesminister medan det här utreds. Han kanske borde ta time-out. I det svenska systemet finns det exakt två personer som kan hantera den frågan. Carl Bildt och hans chef statsministern.

  Talar vi om att utrikesministern borde ta paus för att frågan om Sudan och Lundin Oil gör det svårt att sköta ämbetet så är det som behövs inte folk som ropar på avgång eller time-out utifrån att det Bildt gjort är så hemskt. Det behövs ett nyanserat samtal om hur det påverkar hans möjligheter att sköta jobbet. Ett samtal där man till exempel kommer ihåg att han inte ens är misstänkt för något än i juridisk mening.

  Jag kanske skrev onödigt drastiskt i inlägget. Eller så har frågorna här i kommentarerna fått mig att nyansera mig. Det jag vill ha sagt är hursomhelst att jag önskar att alla kunde lugna ner sig lite och se nyanserna.

 6. Jag håller med dig om att de tidigare avsättningarna var mycket tveksamma (och aningen selektiva vill jag tillägga) och jag håller också med om att det inte borde vara pressen som ska avsätta ministrar.

  Jag vill minnas att det finns något sätt för riksdagen att avsätta en minister, det pratades en del om det i episoden kring Beatrice Ask och just oskuldspresumptionen.

  Men som sagt, denna fråga bör inte handla om huruvida han är skyldig eller inte. Denna fråga bör snarare handla om huruvida det kan skada Sverige att ha en utrikesminister som utreds för krigsbrott. Därmed inte sagt att jag obönhörligen rättar mig in i leden och stämmer upp i sången om hans avgång.

 7. ”Talar vi om att utrikesministern borde ta paus för att frågan om Sudan och Lundin Oil gör det svårt att sköta ämbetet så är det som behövs inte folk som ropar på avgång eller time-out utifrån att det Bildt gjort är så hemskt.”

  Bara att han suttit i styrelsen för ett oljebolag får många att se rött, då många associerar olja med fulspel, smutsiga affärer och västerländsk imperialistpolitik. Om det då kommer fram misstankar om att oljebolaget i fråga gjort sig skyldigt till krigsbrott, då får dessa ”fördomar” (befogade eller obefogade) förstärkning. Att då Hans Linde menar att Bildts förtroende är rubbar och kräver hans avgång är inte så konstigt. Vi får komma ihåg att även om skillnaden i politiken blocken emellan inte är så stor så har moderater och vänsterpartister väldigt olika syn på världen samt vad som är meriter respektive laster i CV’t och förtroendeunderlaget. Att även politiker ska komma ihåg att skuldfrågan vad gäller krigsbrott ännu inte fastställts är ju självklart, gör dom det inte ska vi reagera. Men att ifrågasätta förtroendet för Bildt är dels befogat, dels oppositionens uppgift. Det hade varit värre för demokratin om dom var tysta.

  Vad gäller tonen i debatten tror jag att det för en moderat är självklart att den ska vara mer sansad, men lika självklart är det för en vänsterpartist att den måste vara stark och tydlig. Man värderar kanske frågans tyngd olika. Vänstern ser det som sin uppgift att ständigt ifrågasätta det som dom uppfattar som fel och orättvisor, och det på ett väldigt bestämt sätt, inte bara i ord utan även i handling (exempelvis blockad mot Israel och inte bara fördömande). Ett sätt som jag tror av högern ofta uppfattas som överdrivet, obekvämt och odiplomatiskt.

 8. @Nandi och Micke – Intressant diskussion. Lite för trött för att skriva så här sent på kvällen.

  Jag tycker att avgångskortet och spelas väl snabbt och väl hetsigt av alla sidor i Sveriges politiska kultur. Jag har varit tveksam (kritisk) till när Piratpartiet gjort det. Det är möjligt som jag skrev redan inledningsvis att det är min borgerliga bias som spelar in här, men jag tror inte det, jag hoppas inte det. Jag vill inte vi ska avsätta ministrar utan att ha på fötterna.

  Att delar av vänstern kräver det förstår jag. Det har inte med förundersökningen eller den juridiska sidan av saken att göra, det lade bara extra ved på brasan just idag. Hans Linde krävde trots allt Bildts avgång för ngn vecka sen.

  Det är som Nandi skriver frågan om olika ideologier, politiska kulturer och prioriteringar. Ur ett vänsterperspektiv är redan styrelseplats och vissa aktieinnehav något man ifrågasätter och har anledning att uppröras över. På andra kanten har man motsvarande saker som man upplever som provocerande eller olämpliga – t ex dubbelmoral runt vad man kräver politiskt och hur man sen själv väljer att leva.

  Jag vet inte om jag i det avseendet håller med ngn av sidorna. Politiker är människor. Vi måste ge dem chansen att vara det. Avgångskraven och kraven på personlig vandel får inte bli orimligt höga. När tveksamheter uppdagas behöver vi vara lite förnuftiga och inte agera i affekt.

  Jag kan ha fel när det gäller Bildt men jag är ganska säker på att jag har rätt när det gäller själva syndromet.

 9. Jag tycker mitt kära parti haft lite bråttom i den här frågan. Att det startat en förundersökning betyder bara att det kommit fram material som åklagare tycker polis behöver titta på för att se efter om det möjligen har begåtts ett brott. Det är helt möjligt om man vet hur man ska hantera massmedia att få tillräckligt mycket fjädrar att flyga runt i luften för att en åklagare ska tycka det är tryggast att påbörja en förundersökning, även om det sedan visar sig inte finnas en enda levande höna inom synhåll. Därför måste frågan om time out och avgång komma betydligt senare i processen – exempelvis om det visar sig att förundersökningen verkligen kommer fram till att ett brott begåtts, vilket man exempelvis ser om någon delges misstanke.

  Att det finns folk i Sverige som tycker att allt som har med olja att göra per automatik och definition är misstänkt är naturligtvis ett problem för dem och deras möjligheter att skaffa sig en nyanserad och korrekt bild av världen. Men inte ett skäl att begära ministrars avgång.

  Jag har hur mycket sosse jag än är mycket höga tankar om Bildts integritet och moral. Han har åtskilliga gånger satt sin övertygelse före sin karriär. Han har åtskilliga gånger stått upp för det han trott på även när det inte varit opportunt. (Till exempel var han bland de första på sin kant att tydligt argumentera för fri abort.) Jag har hört honom skälla ut ungmoderater efter noter för att de sagt och skrivit elakheter om Olof Palme, som inte varit mycket värre än det Palme själv utsatt Bildt för. Däremot har jag begränsat förtroende för hans förmåga att skapa sig en korrekt verklighetsuppfattning. Jag har läst artiklar av hans penna där han bygger vidlyftiga resonemang på hårresande missuppfattningar av vetenskapliga teorier. Hans vägran att tro att kronan var på väg att falla är väl utredd i olika memoarer. Och OM det nu skulle vara så att allt eller delar av det som de senaste dagarna påståtts om Lundin Oils arbete i Sudan skulle vara riktigt kan jag föreställa mig att liknande mekanismer gjort att de förhållandena helt förbigått styrelseledamoten. MEN jag har tillräckligt många gånger kunnat jämföra hur gammalmedia skildrat olika situationer med mina egna kunskaper om hur situationerna egentligen förhållit sig för att inte ha några bestämda åsikter om det är medias eller Bildts bild som ligger närmast sanningen.

 10. Lite bloggplock leder fram till Moderaternas egna etiska regler i ämnet. Och de borde måhända utrikesministern följa.

  http://www.s-buzz.se/2010/06/moderaternas-egen-policy-den-som.html

  Men han kanske inte är förtroendevald, utan tillsatt? Och står då, lite Graham Greenskt sådär, höjd över alla misstankar.

  Själv tycker jag att det är en aldrig avslutad penibel klåda på det västerländska vita skinnet, detta kolonialistiska kapitalistbeteende som renderar i misstankar av detta slag. Borde inte vi reko människor vara bättre än dylika oljeaffärer?

  Skumt, sa Bildt. Skumt, sa Buldt.

 11. Jag försökte kommentera inlägget genom att skicka en trackback från min blogg men det tycks inte gå vägen. Du hittar inlägget <a href="http://pamflett.wordpress.com/2010/06/22/att-vara-oskyldig-ar-inte-samma-sak-som-att-vara-lamplig/" title="här">

 12. @Jöran – Din trackback dök konstigt nog inte upp här men däremot via knuff. Så jag såg ditt inlägg.

  Poängen med att dra in oskuldspresumtionen i det hela var att jag tycker att man precis som i andra sammanhang när media/folkdomstolen/opinionen får döma tappar greppet om skillnaden mellan att vara under utredning, att vara misstänkt och att vara skyldig.

  Ett resonemang som var rent politiskt – vi saknar förtroende för Bildt pga hans smutsiga händer från oljeimperialism – hade jag kunnat köpa. Men när man drar in att det öppnats en förundersökning av en åklagare så gör man det till ett juridiskt resonemang. Då borde man enligt min mening ha mer på fötterna än att en åklagare ska undersöka om det har begåtts brott.

 13. *gäsp*

   

  det är valtider och röda blocket ska positionera sig och kasta skit på ett potentiellt starkt kort i valrörelsen, skulle inte förvåna mig om det kommer finnas sossar ute för att störa eventuella valturné-tal av bildt med plakat och höga rop.

 14. @Jöran: Det där med trackbacks är inte hundraprocentigt. Dels skall din blogg skicka pingen, vilket är lite si och så beroende på system, serverbelastning och annat kul – det funkar inte alltid. Dels skall vår blogg registrera att vi blivit pingade, med ungefär samma problem i bakgrunden. Tyvärr tycks servern vi ligger på vara aningen överlastad, så det kan mycket väl vara hos oss problemet ligger. Tyvärr är det ingenting jag kan göra något åt innan vi flyttar.

  Vi ska flytta, men det kräver lite ansträngning, så det får ske när jag har ork att lägga det fokus som krävs.

 15. Nu lutar jag mig tillbaka och noterar vilka grodor Ask producerar framöver. Folk har en tendens att se till det egna boet först, vilket får mig att anta att oskuldspresumtionen plötsligt blivit av värde för moderaterna. Problemet är bara att en minister borde se Sverige som boet, och inte riksdagsgruppen. Förmodad Fail, mao, men vi har ju blivit rätt luttrade med åren.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.