Smile29 antaget

Smile29 denna osmakliga och infama deklaration som kopplar våra sökningar till datalagringsdirektivet har precis uppnått 369 underskrifter. Det betyder att det nu automatisk antagits såsom varande europaparlamentets mening att våra sökningar skall lagras.

Direktiv kan skapas av vem som helst, och om de uppnår en majoritet av underskrifter så antas de automatiskt. Det leder inte till några omedelbara konsekvenser, men det innebär att det anses vara parlamentets mening och ger till exempel kommissionen nerförsbacke om de vill komma med förslag som ligger i linje med deklarationen.

Smile29 har understötts av en välplanerad och påkostad kampanj som undvikit att tydligt uttala att det är datalagringsdirektivet det handlar om. Istället har man, som vanligt, inriktat sig på barnpornografi et. al. och varit noggrann med att spela på parlamentarikernas känslor och den allmänna aversionen mot allt som har med frågan att göra. Med så stora resurser som det här handlar om, och med tanke på att sökningar efter barnpornografi på Google med flera i stort sett bara leder till politiska inlägg och organisationer som behandlar sådana frågor, så är det inte utan att man undrar vad mer som ligger bakom — och vem?

Rick i PPs pressmeddelande:

— Kampanjen har varit medvetet utformad för att bara spela an på känslor, och har medvetet dolt avsikten att registrera alla sökningar som görs på nätet, säger Falkvinge. Detta har varit dolt i siffror och beteckningar som bara insatta känner igen. En välfinansierad kampanj har misslett europaparlamentariker till att skriva på för att kränka sina väljares fundamentala rättigheter. Man måste fråga sig vem som ligger bakom detta.

Leder den här deklarationen till några som helst konkreta direktiv, så har vi sålt bort vår rätt att söka efter vad vi vill på nätet utan att övervakas. Hur våra sökningar utformas kommer i sådana fall att kunna ses av våra myndigheter, med allt vad det innebär för kunskapsinhämtande, kommunikation, fri åsiktbildning och politisk diskussion. Det här kan bli ett dråpslag mot nätet som demokratiskt och kunskapsmässigt verktyg.

Nu gäller det att se till att våra politiker helt och hållet förstår att det här inte kommer att få passera. Vi kan börja med Alf Svensson som är en av undertecknarna. Kan vi inte övertyga politikerna återstår bara att bygga om nätet – kod är lag.

9 svar på ”Smile29 antaget”

  1. Nej, det var väl onödigt att skriva om detta Marcus?!  Nu kommer jag vara på dåligt humör ikväll.  🙁

    Hade det inte bara varit bättre att stoppa huvudet i sanden och inte brytt dig så mycket?

  2. Det är kanske dags för Cipherspace… Med ett moderna krypton kan man bygga en infrastruktur där det är omöjligt för utomstående att spåra vilka som är ändpunkterna i kommunikationen. I grund och botten genom att applicera en publik nyckel på destinationsadressen med resultat att ingen utom mottagande part vet vem som kan avkoda paketet. Det krävs dock en del arbete med att omvandla destinationsadressen till en ”bang”-path utan att adressuppslagningsaktiviterna röjer  paketvägarna, utöver att man måste dölja tidssambanden för att någon som tittar på multipla länkar inte ska kunna lägga ihop 2+2.

  3. gnngngngngggggggggggngngngngngngngnngnggnnnnnnnnnnnnnnngngngngngng

    å andra sidan kan man hävda att EuropaParlamentet återigen har bevisat vad som krävs för att få inneha en plats inne i ”dödsstjärnan”; inkompetens(detta gäller självklart inte de som brinner för sitt engagemang eller Vår Pirat I Bryssel)

    kanske dags å starta nån slags komediskola i hur värdelöst Bryssel eg. är? Eller fan, det finns nog redan!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.