Pirates of the Mediterranean

I elfte timmen när fartygen med humanitär hjälp redan lämnat Cypern och stävade mot Gaza, meddelade den israeliska sjöfartsmyndigheten att man utökar säkerhetszonen med 68 sjömil. Det har man faktiskt inte rätt till så länge det inte råder krig.

När Israel sedan skulle stoppa ”The Freedom Flotilla”, så skedde det på internationellt vatten. De fartyg man kapade tillhör inte någon nation man för krig emot, ej heller bröt fartygen mot några internationellt giltiga lagar. Att de försökte bryta en israelisk blockad är inte intressant för resonemanget så länge fartygen befann sig på just internationellt vatten. Israel försvarar sitt handlande med att det är tillåtet om den nationella säkerheten är i fara. Frågan är om inte ögonen går i kors när man påstår en sådan sak om en konvoj vars två syften var humanitär hjälp och politisk opinion?

De situationer där man har rätt att ingripa mot ett fartyg på internationellt vatten är:

 1. Skeppet utövar sjöröveri
 2. Skeppet ägnar sig åt slavhandel
 3. Skeppet ägnar sig åt olovlig radioutsändning och för samma flagg som krigsfartyget har jurisdiktion över under artikel 109
 4. Skeppet saknar nationalitet, eller
 5. Trots falskt flagg, eller vägran att visa flagg har fartyget i realiteten samma nationalitet som krigsfartyget.

Kaparverksamhet är olaglig

Det är inte utan att vi som kan lite göteborgshistoria kommer att tänka på ”Lasse i gatan”, mannen som var en militär hjälte om du frågade svenskarna och en fruktansvärd niding om du frågade danskarna. Gränsen mellan legitim flottverksamhet och rent sjöröveri är genom historien hårfin — och en och samma handling kan klassas som vilket som beroende på vem du frågar, hur det sker och under vilka förutsättningar.

I det här fallet har inte Israel ens ett fikonlöv av legitimitet att stå på utöver sin egen unilaterala förklaring om en internationellt olaglig säkerhetszon. Israel hävdar att de befinner sig i krigstillstånd, men det kräver i så fall en ganska fantasifull tolkning av begreppet.

Alla andra resonemang kring hur situationen utvecklades blir därmed fullständigt sekundära. Genom att borda fartygen utan stöd av internationell rätt, så gör man sig själva till just kapare, inte så väldigt mycket bättre än de somaliska sjörövarna som nyligen varit på tapeten.

Utsätts man för ett olagligt kapningsförsök, så har man all rätt att försvara sig. Det kanske inte tillhör de smartaste taktiska val man kan göra, men det gör ändå frågan om vem som använde våld först helt ointressant. Hade man varit inne på israeliskt territorialvatten hade situationen varit fullständigt annorlunda, men det var man inte.

Turkiet och NATO

Faktum är att man skulle kunna välja att se ingripandet som en krigshandling. Fartyget där folk dog var turkiskt, och Turkiet skulle kunna välja att tolka angreppet som ett angrepp på turkisk suveränitet.

I det läget skulle man kunna gå till sina NATO-allierade och påpeka att Israel faktiskt utan militär provokation anfallit turkiska medborgare på ett turkiskt fartyg på internationellt vatten. Oavsett om NATOs övriga medlemmar skulle ta en sådan sak på allvar så är det svårt att ens överblicka den politiska skitstorm det skulle generera. Redan som det är så är det ett monumentalt blått öga för Israel när Turkiet kräver att FNs säkerhetsråd, som de är en del av, skall kallas in till extrasession.

Nyttiga idioter och onyttiga dito

Det är beklämmande att behöva läsa kommentarer från svenska debattörer som i ljuset av det som hänt väljer att kalla civilisterna för nyttiga idioter, eller skylla civilisterna i hjälpsändningen för det som nu hänt.

Att israeliska ministrar eller militärer hävdar att andra sidan sköt först är inget att förvånas över, vi skulle blivit direkt förvånade om de inte gjort det. Den dåliga ursäkten faller dels på att tilltaget redan från början bryter mot internationell rätt och dels på att det knappast är proportionerligt att kommandosoldater skjuter civila — det tyder snarare på dålig beredskap och taskig planering.

Niklas Wykman bör ta sig en rejäl funderare över om han på fullt allvar skulle kunna se de döda civilisternas mödrar eller fäder i ögonen samtidigt som han säger att de var nyttiga idioter och terroristkramare. Att de var av en annan åsikt än Niklas ifråga om hjälpsändningar, blockad och Hamas legitimitet behöver väl knappast sägas, men det gör dem inte till vare sig nyttiga idioter eller terroristkramare. Inte heller är det ”en seger för hela Gaza”.

Snarare handlar det i de flesta inblandade personers fall om en annan syn på situationen. En syn som anser att Israel bör behandla de palestinska enklaverna som fullvärdiga stater, om de vill göra gällande att det är något annat än mellanösterns motsvarighet till de sydafrikanska ”hemländerna”. En som anser det är orimligt att oskyldiga palestinier skall få leva ett halvt liv på grund av att några extremister inte kan dra jämt med Israel. En syn som anser att den nuvarande blockaden är direkt kontraproduktiv mot hela möjligheten att skapa en varaktig fred. En syn som gör gällande att Gazaremsan förvandlats till ett gigantiskt utomhusfängelse för tusentals och åter tusentals människor.

Hade Wykman kallat även Gandhi för en nyttig idiot för nationalistiska muslimska och hinduistiska krafter? Även han valde att försätta sina motståndare i situationer där de inte kunde vinna.

Dick Erixon bör studera internationell rätt och fundera på om han kanske skall sätta saker i sin kontext innan han ger efter för sina reflexer. Kanske lite mer eftertanke kunde få honom att låta lite mindre som en idiot savant som känslolöst rapar upp färdigrepeterade automatiska svar.

Ett enda ärligt försök att hitta en lösning har gjorts, det ledde till initiativtagarens död. Istället har man sedan dess valt att systematiskt måla in sig i varsitt hörn. Ingendera sidan är en millimeter närmare sitt mål nu än dagen efter Yitzhak Rabins död, visst saker har rullat på men på många sätt är man längre från en lösning idag än på flera årtionden. Kanske är det dags att lämna konfrontationsspåret ännu en gång och göra ett ärligt försök att hitta en lösning som inte är optimal för någon, men som i alla fall tillåter folk att leva sina liv i fred och någorlunda välstånd.

Ägg i ansiktet, varför inte köpa hela hönsgården?

Vi tänker överhuvudtaget inte ge oss in i frågan om vem som har rätt eller fel i den underliggande konflikten, eftersom det även om man bara håller sig till de senaste sextiofem åren helt beror på vilken sidas tilltag man anser värst eller vilket tidsperspektiv man anlägger. Idioter, liksom oskyldiga offer finns på båda sidor och det enda hoppet på sikt är om de mer moderata krafterna på båda sidor tillåts segra.

Segra var i alla fall inget Israel kunde hoppas på i den här situationen, som opinionsskapande manöver var ”Ship to Gaza” fullständigt briljant. Antingen kunde Israel släppa igenom fartygen, och då skulle man fått fram hjälpsändningar och dessutom etablerat ett viktigt prejudikat — alltmedan israeliska blockadivrare fick stå och morra i manegen. Eller så kunde de stoppa sändningen, vilket skulle visa hur orimlig blockaden är när lastningen faktiskt skedde helt öppet och innehållet i sändningen knappast kan sägas vara ett hot mot Israel.

Det man istället valde var alternativ två på steroider. Man har inte fått ägg i ansiktet, man har fått hela hönsgårdens veckoproduktion. För att försöka undvika just detta, så fick man för sig att det var en bra idé att försöka hindra kommunikation och censurera det man inte kunde hindra. Naturligtvis misslyckades man och fick närmast motsatt effekt när intresset för inte bara informationen som sådan utan även Israels spin-försök når nya höjder.

Nu oroar man sig istället för en ny intifada, vilket hade gått att räkna ut med lillfingret om lite mer moderata resonerande krafter fått ha ett ord med i laget. Man har dessutom en smärre internationell katastrof på halsen: Tidigare svala men vänliga nationer som Turkiet har alienerats, EU ler knappast med hela ansiktet, arabvärlden ifrågasätter nu om det överhuvudtaget går att leva i fred med Israel. Det kan till och med bli svårt för USA att inte på något sätt markera sitt missnöje, även om det knappast är troligt att de gör mer än så.

13 svar på ”Pirates of the Mediterranean”

 1. Mycket väl skrivet! Just detta har jag funderat en del över: ”Utsätts man för ett olagligt kapningsförsök, så har man all rätt att försvara sig. Det kanske inte tillhör de smartaste taktiska val man kan göra, men det gör ändå frågan om vem som använde våld först helt ointressant. Hade man varit inne på israeliskt territorialvatten hade situationen varit fullständigt annorlunda, men det var man inte.” Bra att ni säger det, jag har inte kollat upp det men jag är säker på att man faktiskt har rätt att försvara sig om man blir attackerad på internationellt vatten. Vilket precis som ni säger i så fall gör frågan om soldaterna blev attackerade helt meningslös. Vet ni var man kan läsa sig till mer om detta?

 2. Tyvärr är jag inte mer expert än så. Men det hela har två aspekter den internationellt juridiska och den moraliska. Ser man det ur moralisk perspektiv har man naturligtvis fullständig rätt att försvara sig själv och sitt fartyg. Ser man på det juridiskt finns säkert en snårskog av undantag som jag inte är skolad i.

 3. Niklas Wykmans uttalande var verkligen ett bottennapp. Det finns dock en del helknasiga uttalanden i piratlägret också. Anders Troberg skriver:
  ”Hamas som enbart attackerar militära mål (eftersom israel har en total värnplikt så finns det inte heller några civila mål där)”
  Han verkar alltså mena att alla israeliska kvinnor och män är legitima militära mål bara för att de fått en viss utbildning.

 4. Jag fattar inte hur Israel kunde få så totalt hjärnsläpp att man angriper fartygen på internationellt vatten. Visserligen hade det inte hindrat de sedvanliga förblindade Israel-hatarna att skrika sig hesa, men då hade aktionen i sig haft legalitet.

  Att de sedan låter bordningen urarta till ett blodbad är ju ett schabbel utan dess like. Visst kan det säkert vara komplicerat att borda ett fartyg som går i full fart nattetid, men här borde man ju använt silkesvantar ovanpå silkesvantar. Nog tusan har de väl kapacitet att neutralisera ett fartyg som bryter genom en blockad på ett smidigare sätt. Hela operationen är så klantigt skött att man hisnar.

  Sedan kan man ju fråga sig hur listigt det är med dessa blockadbrytare. Trots allt prat om humanitärt bistånd, så är det ju primärt ett sätt att ge stöd åt Hamas. Om det viktiga var att få fram varorna till folket i Gaza, så fanns det ju andra sätt att göra det på. Syftet med Ship to Gaza är ju uppenbarligen att neutralisera Israels blockad. Frågan är ju om det leder till mer eller mindre spänningar i området.

 5. Blockaden i sig är nog mer destruktiv än inte. Om inte annat så ger den Hamas en ”ready made excuse” för varför ekonomin inte fungerar. Men även bortsett från Hamas överhuvudtaget, så drabbar blockaden civilbefolkningen oproportionerligt.

  Dels lever de under Israels damoklessvärd, i vetskapen om att främmande makt bestämmer om de skall få äta eller inte. Dels får de inte tillgång till vettigt byggmaterial eller annat som behövs för att infrastrukturen skall fungera.

  Om nu Israel trots allt upplever att de måste stoppa blockadbrytarna, så borde de ha gjort det på eget vatten och de borde varit förberedda med batongkulor, elpistoler och andra liknande ”less-than-lethal”-alternativ. Om inte annat hade bara själva eftertanken inneburit att de inte framstod som fullt så stora jubelidioter.

  När situationen väl har uppstått så är det svårare att fördöma de enskilda soldaterna. Visst kan de använda trubbigt våld, men inte ens kommandosoldater kan utan jobbiga förluster ta sig an odds på fyra/fem till ett utan att använda sina vapen.

 6. 4.1 Tillämpning av havsrättens regler i händelse av väpnad konflikt
  Det finns en generell regel som anger att man under en väpnad konflikt får tillgripa de medel som är nödvändiga för att uppnå militära mål, med hänsyn taget till distinktions- och proportionalitetsprinciperna. Svält av en civilbefolkning är inte tillåtet som stridsmetod enligt artikel 54 i det första tilläggsprotokollet från 1977. Att stanna och borda ett fartyg som forslar gods till motstående sida under en väpnad konflikt är tillåtet förutsatt att tillräckligt med mat och vatten tillförs civilbefolkningen på annat sätt.

  Nu återstår det att se om palestiniernas granatregn över civila judar kan klassas som väpnad konflikt.

 7. Israel hävdar att massakern på civila var motiverat, eftersom deras soldater blev attackerade och att de handlade i självförsvar.

  Men de blev attackerade när de bordade ett fartyg på internationellt vatten som de inte har någon laglig rätt att gå ombord på, de betedde sig som pirater som kapar handelsskepp utanför Somalias vatten.

  Förmodligen blev soldaterna attackerade av civila som agerade reflexmässigt utan att tänka i en situation där besättningen blev överlumpad.

  Men vems självförsvar talar vi om här? Det här kommer att bli en brännande juridisk fråga!

  Läs hela artikel på:

  http://darenpagatan.blogspot.com/2010/05/israel-attackerade-ship-to-gaza.html

 8. Du tangerar här något viktigt, Israel kunde ha försett soldatena med ickedödliga vapen. Tårgas, elpistoler, gummikulor etc. Det är en väldigt grov miss som kommer hemsöka dom nu.

  Btw, USA använde inte sitt veto i säkerhetsrådet, det är en väldigt tydlig signal till Israel att dom inte är nöjda med utgången.

 9. Vad jag förstår använde de faktiskt chockgranater och tårgasgranater, vilket jag inte var medveten om tidigare. Däremot missade de den logiska fortsättningen att använda gummikulor och elpistoler, vilket gjorde att det enda de hade kvar när situationen spårade ur var skarp ammunition.

  Exakt hur saker hände och i vilken ordning är inte klart än, men vissa vittnesuppgifter pratar om att israeliska helikoptrar började skjuta innan soldaterna firades ner. Det skulle vara en tragisk ironi om det visar sig att det var tårgasgranater som skjöts…

  Det tycks också som man tänkt för mycket som militärer och för lite som polis. Hade man varit mer polis än militär, så hade man tagit radiokontakt och resonerat/krävt att den del av fartyget där man skulle fira ner sina soldater utrymdes för att undvika bråk.

  Nå det är lätt att vara fåtöljgeneral, men så mycket kan nog sägas som att Israel inte alls var beredda på den situation som verkligen uppstod.

 10. Vad gäller radiokontakt är uppgifterna rätt samstämmiga om att det skedde omfattande kontakt mellan fartygen och israeliska flottan.

  Gummikulor verkar ha använts, i någon form, och man kan se de påstådda paintballvapnen på några av videosnuttarna som släppts av IDF och aktivister ombord. Man kan å andra sidan också se hagelgevär och vad som verkar vara k-pistar försedda med ljuddämpare.

  … Men att soldater kommer beväpnade är ju inte konstigt eller upprörande. Frågan om vilken beväpning soldaterna bar känns sekundär.

  Däremot undrar jag varför IDF valde att borda, när man kunde ha stoppat fartygen genom att angripa propeller och roder, utan att behöva skicka in någon personal alls. Vad man förväntar sig åstadkomma annat än panik och våld om man använder sig av chockladdningar och tårgas har jag ingen aning om. Frågan blir särskilt relevant om man antar att Wykman och andra har rätt i att aktivisterna är ett gäng skräniga israel-hatare och antisemiter, inställda på våldsam konfrontation. Det hade inte spelat någon roll om båten var full av nynazister, för vore våldsamma intentioner en legitim orsak att sätta in militärt våld mot civila hade vi satt in kustjägare mot fotbollshuliganer. Det är fortfarande frågan om civilister på internationellt vatten, och tills det bevisats att lasten innehöll vapen till Hamas, måste väl målsättningen med en insats vara att stoppa fartygen utan att hamna i en situation där man tvingas in i våldsamheter.

  Epic fail.

 11. Informativt och bra inlägg!

  <a href=”http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1660920″>Israels ambassadör i Sverige säger i tv4</a> att de hade rätt att utvidga sina vattengränser med stöd i internationell lag…

  Stämmer det? Vad är det då han hänvisar till för lagtext?

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.