Thomas Paine in memoriam

Jag är på semester i USA och lär ha dåligt med tid att blogga den närmaste veckan. Fast idag stötte jag på något som jag känner att jag måste dela med mig av till Livbåtens läsare.

Jag är och hälsar på vänner i Flemington, New Jersey. Ganska nära en av de många födelseplatserna för Amerikas förenta stater. Bara ett stenkast från här bodde Washington under en av frihetskrigets vintrar. Idag har vi besökt platsen för hans berömda korsande av Delawarefloden. (Min äldste son är oerhört intresserad av amerikansk krigshistoria, vilket påverkar våra val under semestrar. Förra året var vi på Utah-beach.)

Vi var på ett fanastiskt lite museum i Trenton – i de bevarade gamla barackerna där de hessiska soldaterna blev överraskade en vinternatt 1776. Washingtons första och kanske viktigaste seger under hela frihetskriget.

På ett bord i logement för meniga soldater låg en skrift från 1700-talet – ett faksimiltryck av den pamflett som spreds bland Washingtons soldater för att höja stridsviljan – Thomas Paine’s Common Sense. Jag öppnade den och läste följande rader:

SOME writers have so confounded society with government, as to leave little or no distinction between them; whereas they are not only different, but have different origins. Society is produced by our wants, and government by our wickedness; the former promotes our happiness positively by uniting our affections, the latter negatively by restraining our vices. The one encourages intercourse, the other creates distinctions. The first is a patron, the last a punisher.

Eller i min svenska översättning:

VISSA skribenter har blandat ihop samhället och staten så till den grad, att där inte längre görs någon åtskillnad mellan dem. Trots att de inte bara är olika, utan dessutom har olika rötter. Samhället är skapat av våra önskningar och staten av vår ondska. Den förra främjar vår lycka positivt, genom att sammanlänka vår tillgivenhet, den senare negativt genom att ta kontroll över våra laster. En ena uppmuntrar samtal och umgänge den andra gör åtskillnad. Den första är en beskyddare, den andra en bestraffare.

Jag kan inte låta bli att känna att vår tid skulle behöva sin egen Thomas Paine och sin egen milis för att kämpa för frigörelsen från regeringar och stater som glömt vad ordet samhälle betyder.