Kränkt? Storebror ser dig!

Den statliga myndigheten Datainspektionen beskriver sitt uppdrag så här:

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Nu har de startat en informationssajt – www.kränkt.se – för att hjälpa den som blivit kränkt på nätet. Eller kränkt och kränkt? Så här skriver de själva:

Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande om dig på ett forum eller kanske lagt upp en bild på dig som du inte vill att andra ska se? Eller är du förälder till ett barn som råkat ut för något liknande?

Jag ska inte diskutera vad skattepengar borde användas till och vilka sorters kränkningar av den personliga integriteten jag tycker att Datainspektionen borde fokusera på. Istället tänkte jag bara påpeka att det inte alltid är nödvändigt eller ens önskvärt med offentliga alternativ på områden där solidaritet, empati och människokärlek redan gör att spontana civila initiativ tas. När allvarliga kränkningar sker på nätet och dessa blir kända så reagerar nätinvånarna. Det startas stödgrupper, folk sänder sitt personliga stöd och visar att de bryr sig, det skrivs om det i gamla medier och i nya.

Privata initiativ startas och politiska partier föreslår t o m cyberpoliser.

Jag tror på det civila samhället. Jag tror att mobbing i skolan eller arbetsplatsen bekämpas i första hand med civilkurage. Att folk blir kränkta är något vi inte kan undvika, men stödet för dem måste komma där och då, från de som är närvarande oavsett om det är en digital eller en verklig närvaro.

För allvarliga kränkningar har vi rättsvårdande myndigheter. Det går att polisanmäla och det går att få de som beter sig som svin fällda. På många sätt är det nog till och med lättare att bevisa digitala kränkningar. De lämnar tydliga spår, till skillnad från när man blir upptryckt mot en vägg bakom skolan, eller tafsad på på krogen.

Så jag förstår ärligt inte talat behovet eller motiven för Datainspektionens satsning. Jag tror att den riskerar få samma effekt som i andra sammanhang när det offentliga tar sig an en uppgift. Människor tror att nu ordnar farbror staten detta. Det gör den inte alls. Det är vi som måste ordna det. Tillsammans.

5 svar på ”Kränkt? Storebror ser dig!”

  1. Klart alla ska vara med och ordna det. Men har du funderat på om anledningen till att starta sajten är att informera företrädesvis ungdomar och barn? Att döma av fotografierna liksom urvalet av sajter de informerar om hur man kontaktar, så verkar det vara så. Även stycket som följer direkt på det du citerade antyder att det handlar om rådgivning. Ingenstans hittar jag någon uppmaning att ta kontakt med Datainspektionen. Var kommer storebror in i bilden, tänker du? Eller tycker du att det är dumt med informerande myndigheter? Jag vill gärna förstå vad du egentligen menar.

  2. @J – Jag tror det finns bättre kunskap, mer engagemang och större möjligheter att nå ungdomar och barn på en massa andra ställen än hos datainspektionen. Jag ifrågasätter helt enkelt varför de ägnar sig åt sådan här verksamhet, när det finns andra missbruk av våra personuppgifter som de är mer lämpade att ta i. Jag ifrågasätter att det alltid är en offentlig myndighet som ska ta tag i frågor, när den kanske inte ens är mest lämpad.

    ”Storebror ser dig” var mest en skämtsam rubrikformulering syftande på att det är skönt att vara sedd av någon om man råkat illa ut. Om ingen annan ser de kränkta, så är det ju för väl att i alla fall storebror gör det. Kanske  ett misslyckaty försök till humor, men så är jag ingen komiker heller.

  3. I kategorin humor kan det lika gärna vara jag som misslyckats, åtminstone angående rubriken. ,)

    Men tack för förtydligandet. Det är egentligen min inbyggda skepsis mot ensidig kritik – vilket inte specifikt rör den här bloggen, utan min samlade upplevelse av ett flertal – som får mig att fråga.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.