Integritet – det stora grupparbetet valåret 2010

För några veckor sen skrev HAX om att integritet skulle bli det stora grupparbetet valåret 2010.

Vi medborgare har ett tillfälle att ställa våra politiker till svars och att utkräva ansvar. Det är i de allmänna valen. Om de inte kan ge tillfredsställande svar, om de inte är beredda att ta ansvar för sina beslut, om de inte är beredda att återupprätta integriteten – då skall vi välja andra politiker!

Vi har helt enkelt en uppgift och det är att avkräva de sittande riksdagsledamöterna och de sju riksdagspartierna svar. Vad vilja de med integriteten?

Vi vill ha svar om FRA och IPRED. Vi vill ha svar om teledatalagring. Men framförallt vill vi ha svar om den politiska viljan. Den politiska viljan vad gäller frågor som angår svenska folkets privatliv. Den politiska viljan kring internets frihet. Den politiska viljan i informationspolitiken. Vi får inte låta oss nöja med dimridåer om ett fritt internet.

I det arbetet är Henrik Alexandersson eller HAX en nyckelperson. Trots att han idag sitter i Bryssel som assistent åt Christian Engström så fortsätter han att både dra fram viktig information och med stor tyngd kommentera händelserna här på hemmaplan. Han är en gigant när det kommer till kampen mot övervakningsstaten.

Även själva demokratin kommer i kläm. Om staten håller koll på vad du tycker, vad du säger, vilka du umgås med och på dina kommunikationer – då kommer många röster som annars skulle vara kritiska mot det ena eller andra att istället vara tysta. Det är liksom säkrast så. Detta kommer att strypa den fria debatten, opinionsbildningen, den politiska aktiviteten och viljan att opponera sig. På så sätt berövas demokratin sin själva livsluft.

Sverige fällt i EU-domstolen

Idag fick vi på Livbåten via just Hax veta att EU-domstolen fällt Sverige för att vi inte infört datalagringsdirektivet. Vi hade förbundit oss att införa en lag som gör alla mobiltelefoner till statliga spårsändare, en lag som skulle tvinga teleoperatörer och ISP:er att lagra alla data från våra telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation. EU är nu irriterade för att det inte går snabbt nog att införa den.

Sverige har inte skjutit på att införa den här lagen för att våra politiker inte tror på den. De vill att staten ska veta vem vi talar med, när vi talar med dem och var vi då befinner oss. De förmodligen höga böterna för att trotsa EU och dröja med införandet har regeringen dragit på oss för att frågan är politiskt känslig. De vill helt enkelt inte få en integritetsdebatt på halsen så här nära valet. Piratpartiet kräver idag att regering och opposition berättar vad de vill med denna lagstiftning. De kan inte mörka längre.

Att det handlar om mörkning framstår som självklart när man läser utdrag ur debatten mellan Beatrice Ask och Tomas Bodström från Svensk juriststämma. Anne Ramberg frågar Justitieministern om orsaken till att direktivet inte är genomfört, är rädslan för en integritetsdebatt. Beatrice Ask försäkrar då att Sverige har goda argument för sin senfärdighet. Hon säger att det inte är en ko på isen. Idag har vi fått någon slags facit, för det tyckte uppenbarligen inte EU-domstolen. Frågan är alltså om ens svansen är på land.

Bodström är inte sen att säga emot Ask, men gör det inte för att han vill ha upp frågan på bordet. Även han vill helst mörka hela frågan. Tyvärr, får man säga, så finns inget eller litet hopp om att ett regeringsskifte skulle förbättra situationen. Visst har alliansen varit usla på att ta tillvara det som borde vara deras kärnvärden, men de avlöste en regering som gav upphov till begreppet bodströmsamhället. Rent krasst var det Bodström som var drivande i frågan i EU, det går till och med med fog att säga att han är en av arkitekterna bakom hela direktivet.

Det saknas alternativ

De som har satt sitt hopp till samarbetspartierna i den rödgröna röran, som enligt programförklaringar och stämmobeslut framstår som betydligt mer intresserade och engagerade i den personliga integriteten, har idag fått en påminnelse. Sverige behöver ett parti som prioriterar de här frågorna. För stämmobeslut och principer är inte vatten värda när det kommer till att ena ett regeringsalternativ. Vi såg det i FRA-debatten när det gällde främst Centern och idag har vi fått besked runt teledatalagring när det gäller Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tji fick vi helt enkelt, de tycks vara fullt beredda på att rösta igenom teledatalagringen. Det betyder att vi kommer att vara det enda riksdagspartiet som är beredda att vägra lagstifta enligt EU:s direktiv, när vi kommit in i riksdagen den 19 september.

Just datalagringsdirektivet kommer när det omsätts till svensk lag var en av de farligaste som instiftas, därför att det innefattar såna enorma mängder data, och därför att det ger sådana enorma möjligheter till övervakning, syftesglidning och allmänt missbruk. Att ge staten tillgång till alla trafikdata att användas till gud vet vad är en öppen dörr in i storebrorssamhället.

Var och en för sig ser de lagar som kantat resan genom det senaste decenniet kanske inte så farliga ut för gemene man. Det är bara att det inte går att titta på dem var och en för sig. De är allihop en del av ett stort helt och odelbart, som påpekades i ett tidigare inlägg igår. Det är när man ser alla lagarna och regleringarna tillsammans som det blir riktigt otäckt. Det blir allt tydligare att vi befinner oss på ett sluttande plan, där varje åtgärd ses för sig själv som lösning på ett verkligt eller imaginärt problem.

Politiker, tjänstemän och utredare blir kära i sina egna lösningar, ser bara just det problem de försöker lösa. Ingen, vi säger ingen, gör ett allvarligt försök att se hela bilden och ta konsekvenserna av det de ser. De få tillfällen det ens kommenterats, så bagatelliseras det, som om det inte alls vore så farligt egentligen. Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser, sägs det. Vill man inte lyfta blicken för att se vart man är på väg, så skall man inte bli förvånad när man når resans slut.

Det stora grupparbetet

Det är dags att ta ett blad från Hax bok. Kloka män ska man lyda och Hax är en klok man. När han talar om det stora grupparbetet för integriteten valåret 2010 har han rätt. Vi är ensamma i den här kampen vi pirater, men det betyder inte att vi inte kan vinna den. Vi måste bara alla hjälpas åt. Vi ska inte låta någon glömma vad det är för politik de sju riksdagspartierna står för. Vi ska inte låta dem slippa frågor från oss, från media och från allmänheten om de lagar de infört och tänker införa på övervakningsområdet.

Vi har dock ett problem att lösa. Det finns ingen arena för att ifrågasätta helheten och ställa riksdagspolitikerna mot väggen. Varje gång vi får plats i debatten handlar det om en enskild fråga: det är FRA, eller IPRED, eller datalagring, eller någon annan övervaknings- och/eller integritetsfråga. Att då tala om helhetsperspektivet är inte alltid välkommet. Som när Oscar Swartz försökte på internetdagarna 2009 i en ordväxling med Beatrice Ask. När han ville bredda frågan fick han bara tillrättavisningar till svar. Det han frågade om hade tydligen inte med ämnet för dagen att göra.

Vi måste hitta ett sätt att tala om det samhälle vi är på väg mot. Att tala om ett samhälle med en övervakad och kuvad befolkning, som inte bara blivit berövad fildelning, nakenbilder och privatliv, utan en befolkning som förlorat känslan av att vara herrar över sitt eget liv.

Detta är sprängstoff och det vet våra motståndare. Det är därför vi bjuds in till debattbordet med armbågen.

4 svar på ”Integritet – det stora grupparbetet valåret 2010”

 1. Tjaba!
   
  Nu är det bara att börja accelerera allt som  det bara går!
   
  Gasen i botten ända in i mål!

 2. De rödgröna är klara vad de vill! De rödgröna står på polisens sida och Piratpartiet plus Alliansregeringen står på brottslingarnas sida.

 3. Men minata är det det enda du kan skriva? Har sett dig på fler bloggar och det enda du skriver är att vi är brottslingar? Utveckla gärna istället…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.